: : :

Omslaget till förarbetetDir. 2019:37 Översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetDir. 2019:37 Översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet ( 20 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Direktiv till den offentliga utredningen under Socialdepartementet :

Utredningen om översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet (S 2019:01) med Sören Öman [ Pågående ]

Utredningen om översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet (S 2019:01)
Departement : Socialdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2019-06-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:37
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2021. Ett delbetänkande ska lämnas 17 januari 2021.
Medverkande :
Särskild utredare : Sören Öman, ordförande, fr.o.m. 2019-10-01
Sekreterare : Ingrid Floderus, regionjurist, fr.o.m. 2019-10-01
Sekreterare : Magdalena Petersson, utredningssekreterare, fr.o.m. 2019-11-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Sören Öman ( Särskild utredare )
Ingrid Floderus  [] ( Sekreterare )
Magdalena Petersson  [] ( Sekreterare )
Omslaget till dir. 2019:37

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2019-09-22 av Sören Öman