: : :

Omslaget till förarbetetSOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga ( 470 sidor )

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Utredningen En nationell samordnare mot våld i nära relationer (Ju 2012:05) [ Avslutad 2014 ]

Utredningen En nationell samordnare mot våld i nära relationer (Ju 2012:05)


Beteckning : Ju 2012:05
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2015-03-11
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-04-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:38
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Carin, Götblad, fr.o.m. 2012-05-05 t.o.m. 2014-06-30
Kanslichef : Bynander, Kerstin, fr.o.m. 2012-06-04 t.o.m. 2013-06-30
Kanslichef : Sparr, Martin, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2014-07-04
Bitr. kanslichef : Eriksson, Fredrik, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2014-07-04
Kommunikationsansvarig : Kellerborg, Staffan, fr.o.m. 2012-07-16 t.o.m. 2013-08-31
Sekreterare : Blombergsson, Lina, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2013-08-18
Sekreterare : Brandell, Yvonne, fr.o.m. 2013-02-18 t.o.m. 2014-07-04
Sekreterare : Fahlén, Andreas, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2014-06-30
Sekreterare : Hollmer, Miriam, fr.o.m. 2013-10-14 t.o.m. 2014-07-04
Sekreterare : Håkansson, Per-Arne, fr.o.m. 2014-02-01 t.o.m. 2014-06-13
Sekreterare : Lindström, Peter, fr.o.m. 2012-08-01 t.o.m. 2012-12-31
Sekreterare : Meyer, Ylva, fr.o.m. 2012-08-20 t.o.m. 2013-02-28
Sekreterare : Persson, Olga, fr.o.m. 2012-01-28 t.o.m. 2014-03-31

Rapporter

SOU 2014:49Volym 1 av 2: Våld i nära relationer – en folkhälsofråga. Förslag för ett effektivare arbete
SOU 2014:49Volym 2 av 2 (Bilaga): Utveckla lokalsamhällets arbete mot våld i nära relationer – En vägledning för kommuner, landsting, statliga myndigheter och idéburna organisationer
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 13 st. ♀ 7 ♂ 6 )

Carin Götblad  [] ( Särskild utredare )
Kerstin Bynander  [] ( Kanslichef )
Martin Sparr  [] ( Kanslichef )
Fredrik Eriksson  [] ( Bitr. kanslichef )
Staffan Kellerborg  [] ( Kommunikationsansvarig )
Lina Blombergsson  [] ( Sekreterare )
Yvonne Brandell  [] ( Sekreterare )
Andreas Fahlén  [] ( Sekreterare )
Miriam Hollmer  [] ( Sekreterare )
Per-Arne Håkansson  [] ( Sekreterare )
Peter Lindström  [] ( Sekreterare )
Ylva Meyer  [] ( Sekreterare )
Olga Persson  [] ( Sekreterare )
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2012:38 En nationell samordnare mot våld i nära relationer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Betänkandet förekommer i Arbetsdomstolens avgöranden

Sök efter betänkandet i andra domstolars avgöranden

Betänkandet är uppdelat på flera filer. Ladda hem alla filer om du vill läsa hela betänkandet.

Omslaget till

Senast uppdaterad 2019-06-07 av Sören Öman