: : :

Medverkande i utredning : Olga Persson

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Olga Persson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Olga Persson medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden (Fi 2018:04) [ Pågående ]

Utredningen En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden (Fi 2018:04)


Beteckning : Fi 2018:04
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-27
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:46
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 14 december 2019.

Sammansättning


Särskild utredare : Engholm, Samuel, fr.o.m. 2018-06-07
Expert : Anderberg, Sophia, fr.o.m. 2018-10-10
Expert : Barklund, Anna, fr.o.m. 2018-10-10
Expert : Bryntesson, Lars, fr.o.m. 2018-10-10 t.o.m. 2019-01-28
Expert : Eriksson, Magnus, fr.o.m. 2019-01-29
Expert : Friman, Carl-Johan, fr.o.m. 2018-10-10
Expert : Hektor, Ulrika, fr.o.m. 2018-10-10 t.o.m. 2019-01-28
Expert : Hellqvist, Marcus, fr.o.m. 2018-10-10
Expert : Hårdänge, Matilda, fr.o.m. 2018-10-10
Expert : Hällströmer, Erik, fr.o.m. 2018-10-10
Expert : Lindman, Mikael, fr.o.m. 2018-10-10
Expert : Moberg, Erika, fr.o.m. 2018-10-10
Expert : Munthe, Nils, fr.o.m. 2018-10-10
Expert : Radojkovic, Nina, fr.o.m. 2018-10-10
Expert : Schött, Lina, fr.o.m. 2018-10-10
Expert : Wefer, Judit, fr.o.m. 2018-10-10
Alm Ericson, Janine, fr.o.m. 2018-10-09
Bernmar, Daniel, fr.o.m. 2018-10-09
Dahlqvist, Mikael, fr.o.m. 2018-10-09
Eskilandersson, Mikael, fr.o.m. 2018-10-09
Henriksson, Emma, fr.o.m. 2018-10-09
Larsson, Nina, fr.o.m. 2018-10-09
Lodenius, Per, fr.o.m. 2018-10-09
Waltersson Grönvall, Camilla, fr.o.m. 2018-10-09
Arvidsson, Inga-Lena, fr.o.m. 2018-10-03
Blanck, Cecilia, fr.o.m. 2018-10-03
Blideman, Bo, fr.o.m. 2018-10-12
Engman-Broadley, Victoria, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2018-10-11
Holmgren, Elin, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-01-28
Ljung, Birgitta, fr.o.m. 2018-10-03
Nilsson, Johnny, fr.o.m. 2018-10-03
Persson, Olga, fr.o.m. 2019-01-29
Sandberg, Ludvig, fr.o.m. 2018-10-03
Svedberg, Karin, fr.o.m. 2018-10-03
von Troil, Maria, fr.o.m. 2018-10-03
Öberg Molin, Marita, fr.o.m. 2018-10-03
Huvudsekreterare : Hagstad, Anna, fr.o.m. 2018-09-03 t.o.m. 2019-12-14
Sekreterare : Henriksson, Helena, fr.o.m. 2018-09-30

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2018:46 En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (S 2017:02) [ Avslutad 2018 ] [ Expert ]

Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (S 2017:02)


Beteckning : S 2017:02
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2019-02-05
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:26
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Öberg, Nils, fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-06-01
Sakkunnig : Evers Gester, Johannes, fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Lundberg, Helena, fr.o.m. 2018-02-21 t.o.m. 2018-06-01
Sakkunnig : Olsson, Christian, fr.o.m. 2016-05-24 t.o.m. 2018-02-20
Sakkunnig : Nilsson Kelly, Karin, fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Ericson, Christina, fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Ginsberg, Ylva, fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Hydén, Margareta, fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Håkansson, Per-Arne, fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Kristiansson, Marianne, fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Norén, Jenny, fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Olausson, Fredrik, fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Persson, Olga, fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Tingberg, Björn, fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Vetterfalk, Vidar, fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Witkowski, Åsa, fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m. 2018-06-01
Sekreterare : Caman, Shilan, fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-04-30
Sekreterare : Eklund Rimsten, Charlotte, fr.o.m. 2017-05-02 t.o.m. 2018-06-05
Sekreterare : Zetterlind, Stefan, fr.o.m. 2017-12-01 t.o.m. 2018-04-30

Rapporter

SOU 2018:37Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen En nationell samordnare mot våld i nära relationer (Ju 2012:05) [ Avslutad 2014 ] [ Sekreterare ]

Utredningen En nationell samordnare mot våld i nära relationer (Ju 2012:05)


Beteckning : Ju 2012:05
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2015-03-11
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-04-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:38
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Carin, Götblad, fr.o.m. 2012-05-05 t.o.m. 2014-06-30
Kanslichef : Bynander, Kerstin, fr.o.m. 2012-06-04 t.o.m. 2013-06-30
Kanslichef : Sparr, Martin, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2014-07-04
Bitr. kanslichef : Eriksson, Fredrik, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2014-07-04
Kommunikationsansvarig : Kellerborg, Staffan, fr.o.m. 2012-07-16 t.o.m. 2013-08-31
Sekreterare : Blombergsson, Lina, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2013-08-18
Sekreterare : Brandell, Yvonne, fr.o.m. 2013-02-18 t.o.m. 2014-07-04
Sekreterare : Fahlén, Andreas, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2014-06-30
Sekreterare : Hollmer, Miriam, fr.o.m. 2013-10-14 t.o.m. 2014-07-04
Sekreterare : Håkansson, Per-Arne, fr.o.m. 2014-02-01 t.o.m. 2014-06-13
Sekreterare : Lindström, Peter, fr.o.m. 2012-08-01 t.o.m. 2012-12-31
Sekreterare : Meyer, Ylva, fr.o.m. 2012-08-20 t.o.m. 2013-02-28
Sekreterare : Persson, Olga, fr.o.m. 2012-01-28 t.o.m. 2014-03-31

Rapporter

SOU 2014:49Volym 1 av 2: Våld i nära relationer – en folkhälsofråga. Förslag för ett effektivare arbete
SOU 2014:49Volym 2 av 2 (Bilaga): Utveckla lokalsamhällets arbete mot våld i nära relationer – En vägledning för kommuner, landsting, statliga myndigheter och idéburna organisationer
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2012:38 En nationell samordnare mot våld i nära relationer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman