Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2012:10 Läsarnas marknad, marknadens läsare . en forskningsantologi

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2012:10 Läsarnas marknad, marknadens läsare . en forskningsantologi ( 367 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkandet utgör underlag för :

Omslaget till propositionen
Prop. 2013/14:3 Läsa för livet (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Betänkande av utredningen :

Litteraturutredningen (Ku 2011:04) [ Avslutad 2012 ]

Litteraturutredningen (Ku 2011:04)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 2012
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2011-03-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:24
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Delrapport KU2011/1665/KV, inkom den 28 oktober 2011
SOU 2012:10 Läsarnas marknad, marknadens läsare - en forskningsantologi i samarbete med Nordicom
SOU 2012:65 Läsandets kultur
Medverkande :
Ordförande : Tomas Lidman, f.d. riksarkivarien, fr.o.m. 2011-03-24 t.o.m. 2012-10-07
Ledamot : Martin Ingvar, professor, fr.o.m. 2011-03-24 t.o.m. 2012-10-07
Ledamot : Johanna Koljonen, kritiker, programledare, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2012-10-07
Ledamot : Annina Rabe, litteraturkritiker, fr.o.m. 2011-03-24 t.o.m. 2012-10-07
Expert : Birgit Gunnarsson, ämnesråd, fr.o.m. 2012-03-15 t.o.m. 2012-10-07
Expert : Christina Persson, bibliotekschef, fr.o.m. 2012-03-15 t.o.m. 2012-10-07
Expert : Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, departementssekreterare, fr.o.m. 2011-05-19 t.o.m. 2012-03-14
Expert : Jesper Söderström, direktör, fr.o.m. 2012-03-15 t.o.m. 2012-10-07
Expert : Ann Steiner, docent, fr.o.m. 2012-03-15 t.o.m. 2012-10-07
Expert : Merja Strömberg, kansliråd, fr.o.m. 2012-03-15 t.o.m. 2012-10-07
Expert : Jesper Svarén, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-03-15 t.o.m. 2012-10-07
Expert : Mattias Thalén, rättssakkunnig, fr.o.m. 2012-09-26 t.o.m. 2012-10-07
Expert : Fredrik Wetterqvist, ämnesråd, fr.o.m. 2011-05-19 t.o.m. 2012-10-07
Expert : Margareta Wiman, kansliråd, fr.o.m. 2011-05-19 t.o.m. 2012-03-14
Expert : Gudrun Wirmark, ämnesråd, fr.o.m. 2011-05-19 t.o.m. 2012-10-07
Sekreterare : Jakob Kihlberg, fr.o.m. 2011-04-11 t.o.m. 2012-10-14
Sekreterare : Isak Reichel, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-09-30
Biträdande sekreterare : Elin Rosenström, fr.o.m. 2011-04-20 t.o.m. 2012-10-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 18 st. ♀ 9 ♂ 9 )

Tomas Lidman  [] ( Ordförande )
Martin Ingvar  [] ( Ledamot )
Johanna Koljonen  [] ( Ledamot )
Annina Rabe  [] ( Ledamot )
Birgit Gunnarsson  [] ( Expert )
Christina Persson  [] ( Expert )
Jesper Söderström  [] ( Expert )
Ann Steiner  [] ( Expert )
Merja Strömberg  [] ( Expert )
Jesper Svarén  [] ( Expert )
Mattias Thalén  [] ( Expert )
Fredrik Wetterqvist  [] ( Expert )
Margareta Wiman  [] ( Expert )
Gudrun Wirmark  [] ( Expert )
Jakob Kihlberg  [] ( Sekreterare )
Isak Reichel  [] ( Sekreterare )
Elin Rosenström  [] ( Bitr. sekreterare )
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2011:24 Litteraturens ställning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Andra betänkanden av utredningen

Omslaget till betänkandet
SOU 2012:65 Läsandets kultur [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Betänkandet är uppdelat på flera filer. Ladda hem alla filer om du vill läsa hela betänkandet.

Omslaget till SOU 2012:10

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2012:10 Läsarnas marknad, marknadens läsare . en forskningsantologi

Vad ledde betänkandet SOU 2012:10 till?

Betänkandet SOU 2012:10 utgjorde underlag för Prop. 2013/14:3 Läsa för livet (Kulturdepartementet).

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2012:10?

Litteraturutredningen (Ku 2011:04) lämnade betänkandet SOU 2012:10.

Vilka medverkade till SOU 2012:10?

Tomas Lidman, Martin Ingvar, Johanna Koljonen, Annina Rabe, Birgit Gunnarsson, Christina Persson, Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, Jesper Söderström, Ann Steiner, Merja Strömberg, Jesper Svarén, Mattias Thalén, Fredrik Wetterqvist, Margareta Wiman, Gudrun Wirmark, Jakob Kihlberg, Isak Reichel och Elin Rosenström var med när betänkandet SOU 2012:10 skrevs.

Vilka direktiv hade utredningen som skrev betänkandet SOU 2012:10?

Hur många sidor har betänkandet SOU 2012:10?

Betänkandet SOU 2012:10 är på 367 sidor.

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman