: : :

Medverkande i utredning : Johanna Koljonen På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Johanna Koljonen

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Johanna Koljonen medverkat i:

Litteraturutredningen (Ku 2011:04) [ Avslutad 2012 ] [ Ledamot ]

Litteraturutredningen (Ku 2011:04)


Beteckning : Ku 2011:04
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-13
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-03-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:24
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Lidman, Tomas, fr.o.m. 2011-03-24 t.o.m. 2012-10-07
Ledamot : Ingvar, Martin, fr.o.m. 2011-03-24 t.o.m. 2012-10-07
Ledamot : Koljonen, Johanna, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2012-10-07
Ledamot : Rabe, Annina, fr.o.m. 2011-03-24 t.o.m. 2012-10-07
Expert : Gunnarsson, Birgit, fr.o.m. 2012-03-15 t.o.m. 2012-10-07
Expert : Persson, Christina, fr.o.m. 2012-03-15 t.o.m. 2012-10-07
Expert : Ringskog Ferrada-Noli, Nicholas, fr.o.m. 2011-05-19 t.o.m. 2012-03-14
Expert : Söderström, Jesper, fr.o.m. 2012-03-15 t.o.m. 2012-10-07
Expert : Steiner, Ann, fr.o.m. 2012-03-15 t.o.m. 2012-10-07
Expert : Strömberg, Merja, fr.o.m. 2012-03-15 t.o.m. 2012-10-07
Expert : Svarén, Jesper, fr.o.m. 2012-03-15 t.o.m. 2012-10-07
Expert : Thalén, Mattias, fr.o.m. 2012-09-26 t.o.m. 2012-10-07
Expert : Wetterqvist, Fredrik, fr.o.m. 2011-05-19 t.o.m. 2012-10-07
Expert : Wiman, Margareta, fr.o.m. 2011-05-19 t.o.m. 2012-03-14
Expert : Wirmark, Gudrun, fr.o.m. 2011-05-19 t.o.m. 2012-10-07
Sekreterare : Kihlberg, Jakob, fr.o.m. 2011-04-11 t.o.m. 2012-10-14
Sekreterare : Reichel, Isak, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-09-30
Biträdande sekreterare : Rosenström, Elin, fr.o.m. 2011-04-20 t.o.m. 2012-10-14

Rapporter

DelrapportKU2011/1665/KV, inkom den 28 oktober 2011
SOU 2012:10Läsarnas marknad, marknadens läsare – en forskningsantologi i samarbete med Nordicom
SOU 2012:65Läsandets kultur
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2011:24 Litteraturens ställning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2012:10 Läsarnas marknad, marknadens läsare . en forskningsantologi [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2012:65 Läsandets kultur [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman