Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2005:37 Tolkutbildning – nya former för nya krav

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2005:37 Tolkutbildning – nya former för nya krav ( 272 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Utredningen om utbildning av kontakttolkar (U 2004:05) [ Avslutad 2005 ]

Utredningen om utbildning av kontakttolkar (U 2004:05)


Beteckning : U 2004:05
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-13
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-07-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:101 och dir. 2005:18
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lundström, Stig, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-05-10
Expert : Berglund, Else, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2005-05-10
Expert : Berselius, Björn, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2005-05-10
Expert : Björkholm, Kerstin, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2005-05-10
Expert : Fors, Jennie, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2005-05-10
Expert : Gemming, Anna-Lena, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2005-05-10
Expert : Håkansson, Signild, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2005-05-10
Expert : Isaksson, Lena, fr.o.m. 2004-12-14 t.o.m. 2005-05-10
Expert : Jonsson, Jonas, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2005-05-10
Expert : Labriz, Ali, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2005-05-10
Expert : Metso-Korpela, Raija, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2005-05-10
Expert : Pålsson, Ulla, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2005-05-10
Expert : Sommarin, Gunnar, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2005-05-10
Expert : Ryttberg, Malin, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2005-05-10
Expert : Öberg Hörnqvist, Riitta, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2005-05-10
Sekreterare : Quensel, Anna-Sofia, fr.o.m. 2004-09-28 t.o.m. 2005-05-10
Sekreterare : Svensson, Kerstin, fr.o.m. 2004-11-08 t.o.m. 2005-05-10
Assistent : Enstam, Lena, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2005-05-10

Rapporter

SOU 2005:37Tolkutbildning – nya former för nya krav
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 18 st. ♀ 13 ♂ 5 )

Stig Lundström  [] ( Särskild utredare )
Else Berglund  [] ( Expert )
Björn Berselius  [] ( Expert )
Kerstin Björkholm  [] ( Expert )
Jennie Fors  [] ( Expert )
Anna-Lena Gemming  [] ( Expert )
Signild Håkansson  [] ( Expert )
Lena Isaksson  [] ( Expert )
Jonas Jonsson  [] ( Expert )
Ali Labriz  [] ( Expert )
Raija Metso-Korpela  [] ( Expert )
Ulla Pålsson  [] ( Expert )
Gunnar Sommarin  [] ( Expert )
Malin Ryttberg  [] ( Expert )
Riitta Öberg Hörnqvist  [] ( Expert )
Anna-Sofia Quensel  [] ( Sekreterare )
Kerstin Svensson  [] ( Sekreterare )
Lena Enstam  [] ( Assistent )
Omslaget till SOU 2005:37

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman