Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2002:66 Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter I

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2002:66 Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter I ( 52 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Bokpriskommissionen (Ku 2002:01) [ Avslutad 2005 ]

Bokpriskommissionen (Ku 2002:01)


Beteckning : Ku 2002:01
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-13
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-01-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:2 och dir 2002:144
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Sahlström, Ingegerd, fr.o.m. 2002-01-10 t.o.m. 2005-02-28
Ledamot : Abelin, Dan, fr.o.m. 2003-03-04 t.o.m. 2005-02-28
Ledamot : Ahlinder, Kristina, fr.o.m. 2002-01-10 t.o.m. 2005-02-28
Ledamot : Behros, Fateme, fr.o.m. 2003-03-04 t.o.m. 2003-12-16
Ledamot : Björk, Lena, fr.o.m. 2002-01-10 t.o.m. 2005-02-28
Ledamot : Bosdotter, Kjersti, fr.o.m. 2003-03-11 t.o.m. 2005-02-28
Ledamot : Brodow, Anna, fr.o.m. 2002-01-10 t.o.m. 2003-03-03
Ledamot : Cahling, Sven, fr.o.m. 2002-01-10 t.o.m. 2005-02-28
Ledamot : Forslund, John Erik, fr.o.m. 2002-01-10 t.o.m. 2005-02-28
Ledamot : Haddad, Roger, fr.o.m. 2002-06-26 t.o.m. 2005-02-28
Ledamot : Linder, Lars-Erik, fr.o.m. 2002-01-10 t.o.m. 2005-02-28
Ledamot : Lindqvist, Ulla, fr.o.m. 2002-01-10 t.o.m. 2003-03-03
Ledamot : Pascalido, Alexandra, fr.o.m. 2002-01-10 t.o.m. 2002-09-23
Ledamot : Rydquist, Lars, fr.o.m. 2002-01-10 t.o.m. 2005-02-28
Ledamot : Skogsberg, Berit, fr.o.m. 2003-12-17 t.o.m. 2005-02-28
Ledamot : Stansvik, David, fr.o.m. 2002-01-17 t.o.m. 2005-02-28
Sakkunnig : Hamberg, Lennart, fr.o.m. 2002-01-10 t.o.m. 2004-04-18
Sakkunnig : Knutsson, Peter, fr.o.m. 2002-09-24 t.o.m. 2003-03-03
Sakkunnig : Lundgaard, Mads, fr.o.m. 2002-01-10 t.o.m. 2002-09-23
Sakkunnig : Mattisson, Lars, fr.o.m. 2004-05-24 t.o.m. 2005-02-28
Sakkunnig : Modigh, Birgitta, fr.o.m. 2002-01-10 t.o.m. 2005-02-28
Sakkunnig : Nordenanckar, Vilhelm, fr.o.m. 2003-03-04 t.o.m. 2005-02-28
Sakkunnig : Pettersson, Roger, fr.o.m. 2002-01-10 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Eka, Maria, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Falkenhäll, Madelén, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2002-10-08
Expert : Gunnarsson, Birgit, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Vejsiu, Altin, fr.o.m. 2002-10-09 t.o.m. 2005-02-28
Huvudsekreterare : Sand, Hans, fr.o.m. 2002-05-06 t.o.m. 2005-03-31
Sekreterare : Ekdahl, Mats, fr.o.m. 2002-01-10 t.o.m. 2002-03-31

Rapporter

SOU 2002:66Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter – delrapport I
SOU 2003:8Delrapport II
SOU 2003:76Delrapport III
SOU 2004:9Delrapport IV
SOU 2004:90Delrapport V
SOU 2005:12Slutrapport
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 29 st. ♀ 13 ♂ 16 )

Ingegerd Sahlström  [] ( Ordförande )
Dan Abelin  [] ( Ledamot )
Kristina Ahlinder  [] ( Ledamot )
Fateme Behros  [] ( Ledamot )
Lena Björk  [] ( Ledamot )
Kjersti Bosdotter  [] ( Ledamot )
Anna Brodow  [] ( Ledamot )
Sven Cahling  [] ( Ledamot )
John Erik Forslund  [] ( Ledamot )
Roger Haddad  [] ( Ledamot )
Lars-Erik Linder  [] ( Ledamot )
Ulla Lindqvist  [] ( Ledamot )
Alexandra Pascalido  [] ( Ledamot )
Lars Rydquist  [] ( Ledamot )
Berit Skogsberg  [] ( Ledamot )
David Stansvik  [] ( Ledamot )
Lennart Hamberg  [] ( Sakkunnig )
Peter Knutsson  [] ( Sakkunnig )
Mads Lundgaard  [] ( Sakkunnig )
Lars Mattisson  [] ( Sakkunnig )
Birgitta Modigh  [] ( Sakkunnig )
Vilhelm Nordenanckar  [] ( Sakkunnig )
Roger Pettersson  [] ( Sakkunnig )
Maria Eka  [] ( Expert )
Madelén Falkenhäll  [] ( Expert )
Birgit Gunnarsson  [] ( Expert )
Altin Vejsiu  [] ( Expert )
Hans Sand  [] ( Huvudsekreterare )
Mats Ekdahl  [] ( Sekreterare )

Andra betänkanden av utredningen ( 5 st. SOU ) :

Omslaget till SOU 2002:66

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman