Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2000:88 Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella, m.m. – straffansvarets räckvidd

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2000:88 Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella, m.m. – straffansvarets räckvidd ( 324 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkandet utgör underlag för :

Omslaget till propositionen
Prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp, m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Betänkande av utredningen :

Kommittén om straffansvar för organiserad brottslighet m.m. (Ju 1998:04) [ Avslutad 2000 ]

Kommittén om straffansvar för organiserad brottslighet m.m. (Ju 1998:04)


Beteckning : Ju 1998:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2001-02-26
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-08-20
Direktiv för kommittén, se dir. 1998:66.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Borgeke, Martin, fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 2000-10-31
Ledamot : Anefur, Michael, fr.o.m. 1998-11-02 t.o.m. 2000-10-31
Ledamot : Björnlod, Leif, fr.o.m. 1998-11-02 t.o.m. 2000-10-31
Ledamot : Magnusson, Göran, fr.o.m. 1998-11-02 t.o.m. 2000-10-31
Ledamot : Martinger, Jerry, fr.o.m. 1998-11-02 t.o.m. 1999-11-30
Ledamot : Nisser, Per-Samuel, fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2000-10-31
Ledamot : Persson, Siw, fr.o.m. 1998-11-02 t.o.m. 2000-10-31
Ledamot : Sandgren, Margareta, fr.o.m. 1998-11-02 t.o.m. 2000-10-31
Ledamot : Wallin, Gunnel, fr.o.m. 1998-11-02 t.o.m. 2000-10-31
Ledamot : Åström, Alice, fr.o.m. 1998-11-02 t.o.m. 2000-10-31
Expert : Axberger, Hans-Gunnar, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2000-10-31
Expert : Jareborg, Nils, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2000-10-31
Expert : Jönsson, Barbro, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2000-10-31
Expert : Lindelöf, Agneta, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2000-10-31
Expert : Törner, Magnus, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2000-10-31
Sekreterare : Ekdahl, Nils Petter, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2000-11-12
Sekreterare : Loberg, Mats, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2000-10-31

Rapporter

SOU 2000:88Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella, m.m.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 17 st. ♀ 6 ♂ 11 )

Martin Borgeke  [] ( Ordförande )
Michael Anefur  [] ( Ledamot )
Leif Björnlod  [] ( Ledamot )
Göran Magnusson  [] ( Ledamot )
Jerry Martinger  [] ( Ledamot )
Per-Samuel Nisser  [] ( Ledamot )
Siw Persson  [] ( Ledamot )
Margareta Sandgren  [] ( Ledamot )
Gunnel Wallin  [] ( Ledamot )
Alice Åström  [] ( Ledamot )
Hans-Gunnar Axberger  [] ( Expert )
Nils Jareborg  [] ( Expert )
Barbro Jönsson  [] ( Expert )
Agneta Lindelöf  [] ( Expert )
Magnus Törner  [] ( Expert )
Nils Petter Ekdahl  [] ( Sekreterare )
Mats Loberg  [] ( Sekreterare )

Betänkandet är uppdelat på flera filer. Ladda hem alla filer om du vill läsa hela betänkandet.

Omslaget till SOU 2000:88

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman