Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1996:11 EU-mopeden – Ålders- och behörighetskrav för två- och trehjuliga motorfordon

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1996:11 EU-mopeden – Ålders- och behörighetskrav för två- och trehjuliga motorfordon ( 90 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkandet utgör underlag för :

Omslaget till propositionen
Prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m. (Kommunikationsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Betänkande av utredningen :

1994 års körkortsutredning (K 1994:13) [ Avslutad 1996 ]

1994 års körkortsutredning (K 1994:13)
Departement : Kommunikationsdepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1994:90 och dir. 1995:155.
Utredningen har avgett :
SOU 1995:48 EG-anpassade körkortsregler - delbetänkande
SOU 1996:11 EU-mopeden; ålders- och behörighetskrav för två- och trehjuliga motorfordon - delbetänkande
SOU 1996:114 En körkortsreform - Slutbetänkande. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Bertil Voss, f.d. regeringsråd, fr.o.m. 1994-10-18 t.o.m. 1996-07-14
Expert : Per EU-jurist Björklund, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Silja Klint, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Bengt Magnusson, jurist, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Agneta Pålsson, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-05-31
Sekreterare : Ulf Rehnberg, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1994-11-01 t.o.m. 1996-07-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 6 st. ♀ 2 ♂ 4 )

Silja Klint  [] ( Expert )
Bengt Magnusson  [] ( Expert )
Agneta Pålsson  [] ( Expert )
Ulf Rehnberg  [] ( Sekreterare )
Per Björklund  [] ( Expert )
Andra betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:48 EG-anpassade körkortsregler [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:114 En körkortsreform [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till SOU 1996:11

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 1996:11 EU-mopeden – Ålders- och behörighetskrav för två- och trehjuliga motorfordon

Vad ledde betänkandet SOU 1996:11 till?

Betänkandet SOU 1996:11 utgjorde underlag för Prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m. (Kommunikationsdepartementet).

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 1996:11?

1994 års körkortsutredning (K 1994:13) lämnade betänkandet SOU 1996:11.

Vilka medverkade till SOU 1996:11?

Bertil Voss, Silja Klint, Bengt Magnusson, Agneta Pålsson, Ulf Rehnberg och Per Björklund var med när betänkandet SOU 1996:11 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 1996:11?

Betänkandet SOU 1996:11 är på 90 sidor.

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman