: : :

Omslaget till förarbetetSOU 1994:70 Inomkommunal utjämning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1994:70 Inomkommunal utjämning ( 218 sidor )

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Landstingsekonomiska utredningen (Fi 1993:14) [ Avslutad 1994 ]

Landstingsekonomiska utredningen (Fi 1993:14)


Beteckning : Fi 1993:14
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-25
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:63 och dir. 1994:3.
Lokal :
0

Sammansättning


Karlsson, Sven-Olof
Expert : Ellström, Kjell
Expert : Ennefors, Kenneth
Expert : Harby, Madeleine
Expert : Johansson, Dan
Expert : Lagergren, Mårten
Expert : Lindström, Eva
Expert : Odencrants, Karin
Expert : Olofsson, Kristina
Expert : Svaleryd, Uno
Expert : Tingvall, Lennart
Expert : Wärmark, Anders
Sekreterare : Eriksson, Lars
Sekreterare : Sundström, Björn
Gunnarsson, Magnus

Rapporter

SOU 1994:70Inomkommunal utjämning
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 14 st. ♀ 4 ♂ 10 )

Kjell Ellström  [] ( Expert )
Kenneth Ennefors  [] ( Expert )
Madeleine Harby  [] ( Expert )
Dan Johansson  [] ( Expert )
Mårten Lagergren  [] ( Expert )
Eva Lindström  [] ( Expert )
Karin Odencrants  [] ( Expert )
Kristina Olofsson  [] ( Expert )
Uno Svaleryd  [] ( Expert )
Lennart Tingvall  [] ( Expert )
Anders Wärmark  [] ( Expert )
Lars Eriksson  [] ( Sekreterare )
Björn Sundström  [] ( Sekreterare )
Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1993:63
Dir. 1994:3
Omslaget till

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2019-08-06 av Sören Öman