Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1990:76 Allmän pension

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1990:76 Allmän pension ( 600 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Pensionsarbetsgruppen (S 1991:14) [ Avslutad 1994 ]

Pensionsarbetsgruppen (S 1991:14)


Beteckning : S 1991:14
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1995-03-23
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1991:102.
Lokal :
01

Sammansättning


Ordförande : Könberg, Bo
Ledamot : Bergdahl, Leif
Ledamot : Gennser, Margit
Ledamot : Hedborg, Anna
Ledamot : Hoffmann, Ulla
Ledamot : Pettersson, Åke
Ledamot : Thalén, Ingela
Ledamot : Westerholm, Barbro
Ledamot : Wiklund, Pontus
Expert : Ahlenius, Inga-Britt
Expert : Hansson, Ingemar, fr.o.m. 1994-03-14
Expert : Karlsson, Jan O., fr.o.m. 1994-03-14
Expert : Lundholm, Michael, fr.o.m. 1994-03-14
Expert : Palme, Joakim, fr.o.m. 1994-03-14
Expert : Palmer, Edward
Expert : Rydén, Inger
Expert : Östblom, Lennart
Sekreterare : Abelson, Lars Göran t.o.m. 1994-06-30
Sekreterare : Ackerby, Stefan t.o.m. 1994-05-31
Sekreterare : Ehnsson, Gudrun t.o.m. 1994-06-30
Sekreterare : Gilljam, Cecilia t.o.m. 1994-06-30
Sekreterare : Olsson, Hans t.o.m. 1994-06-30

Rapporter

Ds 1992:89Ett reformerat pensionssystem -
bakgrund, principer och skiss
SOU 1990:76Allmän pension
SOU 1990:77Allmän pension. Bilagor
SOU 1990:78Allmän pension. Expertrapporter
SOU 1994:20Reformerat pensionssystem
SOU 1994:21Reformerat pensionssystem – Kostnader
och individeffekter. Bil. A
SOU 1994:22Reformerat pensionssystem – Kvinnors
ATP och avtalspension. Bil. B
1994 års betänkande remissbehandlades under våren
1994. Utvärderingen av remissinstansernas synpunkter
skedde i samråd med Pensionsarbetsgruppen. I och med
detta avslutades Pensionsarbetsgruppens arbete.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 22 st. ♀ 9 ♂ 13 )

Bo Könberg  [] ( Ordförande )
Leif Bergdahl  [] ( Ledamot )
Margit Gennser  [] ( Ledamot )
Anna Hedborg  [] ( Ledamot )
Ulla Hoffmann  [] ( Ledamot )
Åke Pettersson  [] ( Ledamot )
Ingela Thalén  [] ( Ledamot )
Barbro Westerholm  [] ( Ledamot )
Pontus Wiklund  [] ( Ledamot )
Inga-Britt Ahlenius  [] ( Expert )
Ingemar Hansson  [] ( Expert )
Jan O. Karlsson  [] ( Expert )
Michael Lundholm  [] ( Expert )
Joakim Palme  [] ( Expert )
Inger Rydén  [] ( Expert )
Lennart Östblom  [] ( Expert )
Lars Göran Abelson  [] ( Sekreterare )
Stefan Ackerby  [] ( Sekreterare )
Gudrun Ehnsson  [] ( Sekreterare )
Cecilia Gilljam  [] ( Sekreterare )
Hans Olsson  [] ( Sekreterare )
Ed Palmer  [] ( Expert )

Andra betänkanden av utredningen ( 5 st. SOU ) :

Andra betänkanden av utredningen

Ds 1992:89
Omslaget till SOU 1990:76

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman