Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Lars Göran Abelson

Sök kontaktuppgifter till Lars Göran Abelson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Lars Göran Abelson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lars Göran Abelson medverkat i ( 5 st. ):

Könstillhörighetsutredningen (S 2006:01) [ Avslutad 2007 ] [ Särskild utredare ]

Könstillhörighetsutredningen (S 2006:01)


Beteckning : S 2006:01
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2008-02-28
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-01-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:8
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Abelson, Lars Göran, fr.o.m. 2006-02-01
Sakkunnig : Lithman Sola, Johanna, fr.o.m. 2006-03-15
Expert : Andersson, Stig, fr.o.m. 2006-03-15
Expert : Andersson, Ingrid, fr.o.m. 2006-03-15
Expert : Lönnqvist Endre, Ulla, fr.o.m. 2006-05-22
Expert : Rydelius, Per-Anders, fr.o.m. 2006-03-15
Sekreterare : Billing, Anna, fr.o.m. 2006-02-01 t.o.m. 2007-03-31

Rapporter

SOU 2007:16Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:16 Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (S 1996:04) för översyn av systemet för efterlevandepension [ Avslutad 1998 ]

Utredningen (S 1996:04) för översyn av systemet för efterlevandepension


Beteckning : S 1996:04
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:51.
Lokal :
0

Sammansättning


Abelson, Lars-Göran, fr.o.m. 1996-08-01
Sakkunnig : Ehnsson, Gudrun, fr.o.m. 1996-10-01
Sakkunnig : Johansson, Cecilia, fr.o.m. 1996-10-01
Sakkunnig : Gilljam, Cecilia, fr.o.m. 1996-10-01
Sakkunnig : Rahm, Håkan Martin, fr.o.m. 1996-10-01
Sakkunnig : Wildig, Mona, fr.o.m. 1996-10-01
Expert : Johansson, Olof, fr.o.m. 1997-02-24
Sekreterare : Mårtensson, Karin, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1998-10-31
Sekreterare : Sundin, Ingela, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1998-11-15

Rapporter

SOU 1998:120Efterlevandepension. En anpassning
till det reformerade ålderspensionssystemet.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Genomförandegruppen (S 1994:G) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]

Genomförandegruppen (S 1994:G) Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : S 1994:G
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2008-02-28
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1994-06-23
Direktiv för
Lokal :
Arbetsgruppen har upphört genom regeringsbeslut den 29 november 2007.

Sammansättning


Ordförande : Andnor, Berit, fr.o.m. 2004-06-15
Ordförande : Klingvall, Maj-Inger t.o.m. 1999-09-13
Ordförande : Thalén, Ingela, fr.o.m. 1999-11-01 t.o.m. 2004-06-14
Ledamot : Björnemalm, Maud, fr.o.m. 1994-11-07 t.o.m. 2003-04-21
Ledamot : Frebran, Rose-Marie, fr.o.m. 1998-11-25
Ledamot : Gennser, Margit, fr.o.m. 1994-08-01
Ledamot : Kjörnsberg, Arne, fr.o.m. 1994-11-07
Ledamot : Klockare, Lennart, fr.o.m. 2003-04-22
Ledamot : Könberg, Bo, fr.o.m. 1994-10-07
Ledamot : Pettersson, Åke, fr.o.m. 1994-08-01
Ledamot : Svensson, Hans t.o.m. 1999-09-21
Ledamot : Wiklund, Pontus t.o.m. 1998-11-24
Sakkunnig : Hegelund, Sven, fr.o.m. 1999-12-15
Sakkunnig : Ljunggren-Lönnberg, Lil, fr.o.m. 1998-11-25 t.o.m. 1998-11-25
Sakkunnig : Rexed, Knut t.o.m. 1998-10-09
Sakkunnig : Ånstrand, Claes, fr.o.m. 2000-03-28
Expert : Abelson, Lars Göran t.o.m. 1998-12-31
Expert : Ackerby, Stefan t.o.m. 1996-12-31
Expert : Edvardsson, Einar t.o.m. 2000-10-29
Expert : Gustafsson, Charlotta, fr.o.m. 1999-05-19
Expert : Hansson, Ingemar t.o.m. 1999-05-18
Expert : Lender, Adriana, fr.o.m. 1999-08-01
Expert : Olsson, Hans, fr.o.m. 1995-12-01
Expert : Orustfjord, Stig, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1999-07-31
Expert : Palmer, Ed
Expert : Wildig, Mona t.o.m. 1998-05-17

Rapporter

Ds 1995:41Reformerat pensionsystem – lag om inkomstgrundad ålderspension, m.m. Del 1 och 2
Ds 1997:66Garantipension och samordningsfrågor m.m.
Ds 1997:67Inkomstgrundad ålderspension – finansiella frågor m.m.
Ds 1998:31Sammanställning av remissyttranden över betänkanden som legat till grund för propositionerna om reformerat ålderspensionssystem (prop. 1997/98:151 om Inkomstgrundad ålderspension, m.m. och prop. 1997/98:152 om Garantipension, m.m.)
Ds 1999:43Automatisk balansering av ålderspensionssystemet – regler för avsteg från inkomstindexering inom ålderspensionssystemets fördelningsdel.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 5 st. Ds ) :

Utredningen (S 1991:03) om socialförsäkringen och EG [ Avslutad 1994 ]

Utredningen (S 1991:03) om socialförsäkringen och EG


Beteckning : S 1991:03
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1999-02-09
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1991:2.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Abelson, Lars Göran
Sakkunnig : Lindquist, Göran
Sakkunnig : Ljungqvist, Björn
Sakkunnig : Norin, Birgitta
Sakkunnig : Rahm, Håkan Martin
Sakkunnig : Rydén, Inger
Sakkunnig : Sandler, Göran
Expert : Elmqvist, Lars
Expert : Ehnsson, Gudrun
Expert : Wallén, Ulla
Sekreterare : Ekdahl, Nils Petter t.o.m. 1994-04-30
Sekreterare : Serrander, Lena t.o.m. 1994-04-30

Rapporter

SOU 1992:26Rätten till folkpension – kvalifikationsregler i internationella förhållanden
SOU 1993:115Social trygghet och EES
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Pensionsarbetsgruppen (S 1991:14) [ Avslutad 1994 ] [ Sekreterare ]

Pensionsarbetsgruppen (S 1991:14)


Beteckning : S 1991:14
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1995-03-23
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1991:102.
Lokal :
01

Sammansättning


Ordförande : Könberg, Bo
Ledamot : Bergdahl, Leif
Ledamot : Gennser, Margit
Ledamot : Hedborg, Anna
Ledamot : Hoffmann, Ulla
Ledamot : Pettersson, Åke
Ledamot : Thalén, Ingela
Ledamot : Westerholm, Barbro
Ledamot : Wiklund, Pontus
Expert : Ahlenius, Inga-Britt
Expert : Hansson, Ingemar, fr.o.m. 1994-03-14
Expert : Karlsson, Jan O., fr.o.m. 1994-03-14
Expert : Lundholm, Michael, fr.o.m. 1994-03-14
Expert : Palme, Joakim, fr.o.m. 1994-03-14
Expert : Palmer, Edward
Expert : Rydén, Inger
Expert : Östblom, Lennart
Sekreterare : Abelson, Lars Göran t.o.m. 1994-06-30
Sekreterare : Ackerby, Stefan t.o.m. 1994-05-31
Sekreterare : Ehnsson, Gudrun t.o.m. 1994-06-30
Sekreterare : Gilljam, Cecilia t.o.m. 1994-06-30
Sekreterare : Olsson, Hans t.o.m. 1994-06-30

Rapporter

Ds 1992:89Ett reformerat pensionssystem -
bakgrund, principer och skiss
SOU 1990:76Allmän pension
SOU 1990:77Allmän pension. Bilagor
SOU 1990:78Allmän pension. Expertrapporter
SOU 1994:20Reformerat pensionssystem
SOU 1994:21Reformerat pensionssystem – Kostnader
och individeffekter. Bil. A
SOU 1994:22Reformerat pensionssystem – Kvinnors
ATP och avtalspension. Bil. B
1994 års betänkande remissbehandlades under våren
1994. Utvärderingen av remissinstansernas synpunkter
skedde i samråd med Pensionsarbetsgruppen. I och med
detta avslutades Pensionsarbetsgruppens arbete.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Ds 1992:89

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman