: : :

Omslaget till förarbetetDir. 2008:102 Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetDir. 2008:102 Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet ( 13 sidor )

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Direktiv till den offentliga utredningen under Finansdepartementet :

Utredningen om skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet (Fi 2008:06) [ Avslutad 2009 ]

Utredningen om skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet (Fi 2008:06)


Beteckning : Fi 2008:06
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-05
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-09-11
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:102
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Sjöblom, Hases Per, fr.o.m. 2008-09-29
Expert : Björnberg, Marianne, fr.o.m. 2008-12-16
Expert : Bragsjö, Ann-Charlotte, fr.o.m. 2008-12-16
Expert : Dahlén, Anna-Karin, fr.o.m. 2008-12-16
Expert : Eriksson, Jerry, fr.o.m. 2008-12-16
Expert : Johansson, Fredrik, fr.o.m. 2008-12-16
Expert : Lindblom, Anna Karin, fr.o.m. 2008-12-16
Expert : Levin Löfgren, Brita, fr.o.m. 2008-12-16
Expert : Olsson, Kjell, fr.o.m. 2008-12-16
Expert : Silfverberg, Christer, fr.o.m. 2008-12-16
Expert : Österberg, Peter, fr.o.m. 2008-12-16
Sekreterare : Göransson, Björn, fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-06-30

Rapporter

SOU 2009:59Skatteincitament för gåvor till forskning och idell verksamhet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Hases Per Sjöblom  [] ( Särskild utredare )
Marianne Björnberg  [] ( Expert )
Ann-Charlotte Bragsjö  [] ( Expert )
Anna-Karin Dahlén  [] ( Expert )
Jerry Eriksson  [] ( Expert )
Fredrik Johansson  [] ( Expert )
Brita Levin Löfgren  [] ( Expert )
Kjell Olsson  [] ( Expert )
Christer Silfverberg  [] ( Expert )
Peter Österberg  [] ( Expert )
Björn Göransson  [] ( Sekreterare )
Anna-Karin Lindblom  [] ( Expert )
Omslaget till

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2019-08-06 av Sören Öman