: : :

Medverkande i utredning : Therese Kristensson

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Therese Kristensson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Therese Kristensson medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11) [ Pågående ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11)


Beteckning : S 2018:11
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2019-04-17
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:82
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100 A, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 88 60
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 mars 2020.

Sammansättning


Särskild utredare : Larsson, Peter, fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-03-01
Sakkunnig : Hagdahl, Annelie, fr.o.m. 2019-04-18
Sakkunnig : Hålander, Eva, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Sakkunnig : Kjäll, Karl, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Sakkunnig : Kristensson, Therese, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2019-04-15
Sakkunnig : Nydén, Marcus, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Sakkunnig : Schierbeck, Jan, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Sakkunnig : Wada, Jenny, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert : von Bahr, Pontus, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert : Bengtsson, Greger, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert : Bergdahl, Jan, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert : Bone, Katarina, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert : Gustavsson, Stefan, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert : Hampus, Jonas, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert : Hellman, Therese, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert : Hållén, Johanna, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert : Khayati, Sayran, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert : Sandberg, Peter, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert : Sandström, Anders, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert : Spånt Enbuske, Anna, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert : Tansen, Ulla, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert : Ulfheilm, Monica, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Sekreterare : Gill, Maria, fr.o.m. 2018-12-01
Sekreterare : Stegard Lind, Marie, fr.o.m. 2018-12-27

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2018:82 Välfärdsteknik i äldreomsorgen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommunutredningen (Fi 2017:02) [ Pågående ] [ Expert ]

Kommunutredningen (Fi 2017:02)


Beteckning : Fi 2017:02
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2019-04-18
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-02-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:13 och dir. 2019:12
Lokal :
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 28 februari 2020.

Sammansättning


Ordförande : Fritzon, Heléne, fr.o.m. 2017-02-09 t.o.m. 2017-08-24
Ordförande : Karlsson, Niklas, fr.o.m. 2017-08-25
Ledamot : Andersson, Erik, fr.o.m. 2017-03-21
Ledamot : Eriksson, Åsa, fr.o.m. 2017-03-21
Ledamot : Eskilandersson, Mikael, fr.o.m. 2017-03-21
Ledamot : Friberg, Marcus, fr.o.m. 2017-03-21
Ledamot : Helander, Peter, fr.o.m. 2017-03-21
Ledamot : Hövenmark, Anna, fr.o.m. 2017-03-21
Ledamot : Nyhus, Johan, fr.o.m. 2017-03-21
Ledamot : Odenjung, Helene, fr.o.m. 2017-03-21
Ledamot : Rudolfsson, Bo, fr.o.m. 2017-03-21
Ledamot : Strömqvist, Maria, fr.o.m. 2017-03-21
Ledamot : Åkesson, Anette, fr.o.m. 2017-03-21
Expert : Ahlsved, Maria, fr.o.m. 2017-05-22
Expert : Andersson Boström, Robin, fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2017-10-15
Expert : Ellegård, Susanne, fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2017-10-15
Expert : Eriksson, Håkan, fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2017-10-15
Expert : Folkesson, Anders, fr.o.m. 2018-09-14
Expert : Gustafson, Karolina, fr.o.m. 2017-10-24
Expert : Hansson, Lennart, fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2018-09-13
Expert : Hällströmer, Sara, fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m. 2017-10-15
Expert : Kristensson, Therese, fr.o.m. 2017-05-22
Expert : Kjäll, Karl, fr.o.m. 2017-05-22
Expert : Källsbo, Henrik, fr.o.m. 2017-05-22
Expert : Linde, Helena, fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2017-10-15
Expert : Werner, Charlotte, fr.o.m. 2017-05-22
Huvudsekreterare : Lindblad, Sverker, fr.o.m. 2017-03-01
Sekreterare : Grönberg, Henrik, fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-10-15
Sekreterare : Hörnström, Lisa, fr.o.m. 2018-01-01
Sekreterare : Höök, Johan, fr.o.m. 2017-05-10 t.o.m. 2017-08-05
Sekreterare : Tynelius, Ulf, fr.o.m. 2017-05-01
Sekreterare : Widding-Gidlund, Susanne, fr.o.m. 2018-08-27 t.o.m. 2018-10-15

Rapporter

SOU 2017:77En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:77 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman