: : :

Medverkande i utredning : Sofia Landelius

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Sofia Landelius

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Sofia Landelius medverkat i ( 5 st. ):

Framtidens socialtjänst (S 2017:03) [ Pågående ] [ Sekreterare ]

Framtidens socialtjänst (S 2017:03)


Beteckning : S 2017:03
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-25
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:39 och dir. 2018:69
Lokal : Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 10 00
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 juni 2020.

Sammansättning


Särskild utredare : Winberg, Margareta, fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig : Aldenberg, Elisabet, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Blume, Elin, fr.o.m. 2018-03-15 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Bornhäll Finnbogadóttir, Jana, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-03-14
Sakkunnig : Bornhäll Finnbogadóttir, Jana, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig : Dabaghi, Tawar, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Dahlin, Anna, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig : Florin, Ola, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Florin, Ola, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig : Frank, Karin, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Frank, Karin, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig : Järvenpää, Jimmy, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig : Lönnheim, Charlotte, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Norberg, Karin, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Norberg, Karin, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig : Persson, Elin, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-09-12
Sakkunnig : Persson Weiss, Lene, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig : Remaeus, Annika, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Ramaeus, Annika, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig : Sundberg, Elin, fr.o.m. 2018-09-13 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig : Ternbo, Göran, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Ternbo, Göran, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Ahlström, Yvonne, fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2018-11-30
Expert : Ahlström, Yvonne, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Danielsson, Emilia, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-10-14
Expert : Folkesson, Kristina, fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2018-10-14
Expert : Hjulström, Fredrik, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Hjulström, Fredrik, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Hopstadius, Beatrice, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Expert : Hopstadius, Beatrice, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Ingeström, Shanti, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Jacobson, Monica, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Expert : Jacobson, Monica, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Johansson, Ann, fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2018-11-30
Expert : Johansson, Ann, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Lindblom, Ylva, fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Nilsson, Johanna, fr.o.m. 2018-09-13 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Odenberg, Elinor, fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2018-11-30
Expert : Odenberg, Elinor, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Roxell, Sara, fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Rydén, Monica, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Expert : Rydén, Monica, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Röbäck de Souza, Karin, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Expert : Spångberg, Jessica, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Expert : Spångberg, Jessika, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Strömberg, Lovisa, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Expert : Strömberg, Lovisa, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Svensson, Marianne, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Expert : Svensson, Marianne, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Westlund, Katrin, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Expert : Westlund, Katrin, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Ledamot : Finnborg, Thomas, fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Finnborg, Thomas, fr.o.m. 2019-03-20 t.o.m. 2020-06-01
Ledamot : Forsblom, Per-Olof, fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Forsblom, Per-Olof, fr.o.m. 2019-03-20 t.o.m. 2020-06-01
Ledamot : Larsson, Yasmine, fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Larsson, Yasmine, fr.o.m. 2019-03-20 t.o.m. 2020-06-01
Ledamot : Lindhagen, Åsa, fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Nilsson, Sofia, fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Nilsson, Sofia, fr.o.m. 2019-03-20 t.o.m. 2020-06-01
Ledamot : Ramhorn, Per, fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Ramhorn, Per, fr.o.m. 2019-03-20 t.o.m. 2020-06-01
Ledamot : Sturesson, Andreas, fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Sturesson, Andreas, fr.o.m. 2019-03-20 t.o.m. 2020-06-01
Ledamot : Stålhammar, Pernilla, fr.o.m. 2019-03-20 t.o.m. 2020-06-01
Ledamot : Westerlund, Ulrica, fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Westerlund, Ulrica, fr.o.m. 2019-03-20 t.o.m. 2020-06-01
Sekreterare : Danielsson, Emilia, fr.o.m. 2018-06-01
Sekreterare : Grönwall, Lars, fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2017-12-31
Sekreterare : Landelius, Sofia, fr.o.m. 2017-09-20
Sekreterare : Loheim Kangevik, Kennert, fr.o.m. 2017-08-14 t.o.m. 2017-12-31
Sekreterare : Malmqvist, Monica, fr.o.m. 2017-06-12
Sekreterare : Persson, Christer, fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2018-08-31
Sekreterare : Sköld, Camilla, fr.o.m. 2017-08-21

Rapporter

SOU 2018:32Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:32 Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Äldreutredningen (S 2014:02) [ Avslutad 2014 ] [ Sakkunnig ]

Äldreutredningen (S 2014:02)


Beteckning : S 2014:02
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2015-03-17
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-01-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:2
Lokal :
Utredningen har genom regeringsbeslut den 30 oktober 2014 avslutats.

Sammansättning


Särskild utredare : Hausel Heldahl, Ellen, fr.o.m. 2014-02-01 t.o.m. 2015-01-13
Sakkunnig : Eliasson, Ulf, fr.o.m. 2014-02-01
Sakkunnig : Engström, Per, fr.o.m. 2014-02-01 t.o.m. 2014-09-10
Sakkunnig : Karlander, Johan, fr.o.m. 2014-02-01
Sakkunnig : von Knorring, Helena, fr.o.m. 2014-02-01 t.o.m. 2014-08-18
Sakkunnig : Landelius, Sofia, fr.o.m. 2014-02-01
Sakkunnig : Löfgren, Kent, fr.o.m. 2014-02-01
Sakkunnig : Mossler, Karin, fr.o.m. 2014-02-01
Sakkunnig : Pettersson, Hans G, fr.o.m. 2014-09-11
Expert : Alaby, Gert, fr.o.m. 2014-02-01
Expert : Bengtsson, Greger t.o.m. 2014-08-19
Expert : Bucht, Gösta, fr.o.m. 2014-02-01
Expert : Dahlberg, Raymond, fr.o.m. 2014-02-01
Expert : Englund, Ellinor, fr.o.m. 2014-02-01
Expert : Jansson, Anna, fr.o.m. 2014-02-01
Expert : Lowén, Per-Niklas, fr.o.m. 2014-02-01 t.o.m. 2014-08-18
Expert : Staaf-Igelström, Lisbeth, fr.o.m. 2014-02-01
Expert : Svensson, Anne-Marie, fr.o.m. 2014-02-01
Expert : Thalén, Karin, fr.o.m. 2014-02-01
Expert : Ulfvarsson, Johanna, fr.o.m. 2014-02-01
Sekreterare : Jennbert, Kristina, fr.o.m. 2014-03-01 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare : Jeppson, Hans, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2104-12-31
Sekreterare : Knutsson, Gert, fr.o.m. 2014-02-01 t.o.m. 2015-01-31
Sekreterare : Lenhov, Per Anders, fr.o.m. 2014-03-21 t.o.m. 2014-12-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) [ Avslutad 2015 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07)


Beteckning : S 2012:07
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-04
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-07-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:79, dir. 2013:74 och dir. 2014:87
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ceder, Håkan, fr.o.m. 2012-09-03
Sakkunnig : Ahlquist, Mattias, fr.o.m. 2013-03-28
Sakkunnig : Arvidsson, Katarina, fr.o.m. 2013-09-03 t.o.m. 2014-02-11
Sakkunnig : Carlsson, Christopher, fr.o.m. 2014-02-12
Sakkunnig : Fridborn Kempe, Philip, fr.o.m. 2013-10-10 t.o.m. 2014-04-29
Sakkunnig : Gedda, Malin, fr.o.m. 2013-09-03 t.o.m. 2014-02-11
Sakkunnig : Holm, Jacob, fr.o.m. 2012-10-05 t.o.m. 2013-03-27
Sakkunnig : Landelius, Sofia, fr.o.m. 2014-03-31
Sakkunnig : Lundahl, Jessica, fr.o.m. 2012-10-05 t.o.m. 2014-02-11
Sakkunnig : Lönnheim, Charlotte, fr.o.m. 2014-09-29
Sakkunnig : Moberg, Karin, fr.o.m. 2014-04-30
Sakkunnig : Rosén, Olle, fr.o.m. 2012-10-05 t.o.m. 2013-10-09
Sakkunnig : Sundberg, Katarina, fr.o.m. 2012-10-05 t.o.m. 2012-11-22
Expert : Aronsson, Håkan, fr.o.m. 2012-10-05 t.o.m. 2013-06-30
Expert : Brandett, Ann-Charlotta, fr.o.m. 2013-09-03
Expert : Florin, Angelica, fr.o.m. 2014-03-31 t.o.m. 2014-09-30
Expert : Fransson, Carina, fr.o.m. 2012-10-05 t.o.m. 2014-02-11
Expert : Hildingsson Boqvist, Anna Karin, fr.o.m. 2012-10-05
Expert : Jacobsson, Monica, fr.o.m. 2013-09-11
Expert : Lindberg, Urban, fr.o.m. 2012-10-05
Expert : Lundqvist, Mie, fr.o.m. 2014-03-31
Expert : Mattsson, Titti, fr.o.m. 2012-10-05
Expert : Nellvik, Helen, fr.o.m. 2014-09-15
Expert : Roxell, Sara, fr.o.m. 2012-10-05 t.o.m. 2014-08-10
Expert : Widén, Ankie, fr.o.m. 2014-09-29
Sekreterare : Alexandersson, Pär, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2015-06-30
Sekreterare : Aronsson, Håkan, fr.o.m. 2013-08-12 t.o.m. 2014-02-10
Sekreterare : Josefsson, Berith, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2015-06-30
Sekreterare : Krusberg, Pernilla, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2015-06-30
Sekreterare : Pålsson, David, fr.o.m. 2013-09-10 t.o.m. 2013-12-06
Sekreterare : Rehnberg, Jan, fr.o.m. 2013-12-01 t.o.m. 2013-12-31

Rapporter

SOU 2014:3Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga
SOU 2015:71Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Ägarprövningsutredningen (Fi 2012:11) [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]

Ägarprövningsutredningen (Fi 2012:11)


Beteckning : Fi 2012:11
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-04
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:131, dir. 2014:3, dir. 2014:141 och 2015:1
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100 A, 103 33 Stockholm
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Eriksson Stephansson, Cristina, fr.o.m. 2014-10-14 t.o.m. 2015-02-27
Särskild utredare : Lindström, Eva, fr.o.m. 2013-03-06 t.o.m. 2014-10-13
Sakkunnig : Brandt, Mats, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2014-05-26
Sakkunnig : Karlander, Johan, fr.o.m. 2014-05-27 t.o.m. 2014-11-03
Expert : Barklund, Anna, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Edman, Åsa, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Englund, Ellinor, fr.o.m. 2014-11-25
Expert : Englund, Evelina, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Flemström, Karin, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Gralberg, Anna, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Hausel-Heldahl, Ellen, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2014-03-12
Expert : Johansson, Sara S, fr.o.m. 2014-02-11
Expert : Jäderlund, Martina, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Keskimaula, Tarja, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Kurlberg, Marika, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Landelius, Sofia, fr.o.m. 2014-02-11
Expert : Ljungbert, Eva, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Montell, Christofer, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Ridoff, Niklas, fr.o.m. 2014-11-04
Expert : Schön, Gunnel, fr.o.m. 2014-03-13
Expert : Sultan, Ann-Christin, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Sundberg, Katarina, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Sunnesson, Daniel, fr.o.m. 2014-02-11
Expert : Sylwan, Mathias, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2014-11-24
Huvudsekreterare : Eriksson Stephansson, Cristina, fr.o.m. 2013-04-08 t.o.m. 2014-10-13
Sekreterare : Brännare, Ingrid, fr.o.m. 2014-07-01 t.o.m. 2015-02-13
Sekreterare : Lundquist, Gunilla, fr.o.m. 2013-04-18 t.o.m. 2014-08-31
Sekreterare : Sundberg, Elin, fr.o.m. 2013-07-08 t.o.m. 2015-02-13

Rapporter

SOU 2015:7Krav på privata aktörer i välfärden
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Vistelseutredningen (S 2008:02) [ Avslutad 2009 ] [ Sekreterare ]

Vistelseutredningen (S 2008:02)


Beteckning : S 2008:02
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-04
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-02-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:13
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Grönwall, Lars, fr.o.m. 2008-02-12 t.o.m. 2009-04-30
Sakkunnig : Cederlund, Klara, fr.o.m. 2008-03-12 t.o.m. 2008-09-08
Sakkunnig : Erlandsson, Jan, fr.o.m. 2008-03-12
Sakkunnig : Giaever, Andreas, fr.o.m. 2008-03-12
Sakkunnig : Jansson, Petra, fr.o.m. 2008-09-09
Sakkunnig : Johansson, Eva-Lotta, fr.o.m. 2008-03-12
Sakkunnig : Öst, Angela, fr.o.m. 2008-03-12
Expert : Bjurström, Niklas, fr.o.m. 2008-03-12
Expert : Dadgaranfar, Mohammad, fr.o.m. 2008-03-12
Expert : Stjernborg, Siv, fr.o.m. 2008-03-12
Expert : Toft, Eva, fr.o.m. 2008-03-12
Sekreterare : Krusberg, Pernilla, fr.o.m. 2008-03-17 t.o.m. 2009-05-17
Sekreterare : Landelius, Sofia, fr.o.m. 2008-08-18 t.o.m. 2009-05-17
Sekreterare : Nordman, Helena, fr.o.m. 2008-03-17 t.o.m. 2008-08-10

Rapporter

SOU 2009:38Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman