: : :

Medverkande i utredning : Sofia Knapp

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Sofia Knapp

Utredningar som Sofia Knapp medverkat i ( 3 st. ):

2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]

2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02)


Beteckning : Fi 2015:02
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2017-03-30
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-04-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:39, dir. 2015:128 och dir. 2016:48
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Brickman, Annika, fr.o.m. 2015-04-27 t.o.m. 2016-08-31
Expert : Allard, Joakim, fr.o.m. 2015-04-01
Expert : Assalum, Pasel, fr.o.m. 2015-12-08 t.o.m. 2016-03-13
Expert : Dölling, Anders, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-01-24
Expert : Erséus, Catarina, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2015-09-07
Expert : Jensen, Jenny, fr.o.m. 2015-09-08 t.o.m. 2015-12-07
Expert : Johansson, Monika, fr.o.m. 2015-04-01
Expert : Knapp, Sofia, fr.o.m. 2015-04-01
Expert : Nilervall, Bengt, fr.o.m. 2015-04-01
Expert : Nordquist, Fredrik, fr.o.m. 2015-04-01
Expert : Rutberg, Lars, fr.o.m. 2016-01-25
Expert : Saar, Galit, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2015-08-17
Expert : Sigfrid, Nils, fr.o.m. 2016-03-14
Expert : Terfeldt, Johan, fr.o.m. 2015-04-01
Expert : Wilbe, Anna, fr.o.m. 2015-04-01
Sekreterare : Andersson, Isabel, fr.o.m. 2015-05-01 t.o.m. 2016-02-29
Sekreterare : Vinnerfors, Sara, fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2016-09-11

Rapporter

SOU 2016:53Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton
Källa : Sveriges riksdag
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:53 Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
2015 års postlagsutredningen (N 2015:06) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]

2015 års postlagsutredningen (N 2015:06)


Beteckning : N 2015:06
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2017-04-03
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-08-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:87 och dir. 2015:124
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Jonäng, Kristina, fr.o.m. 2015-08-13 t.o.m. 2016-08-31
Expert : Andersson, Peter, fr.o.m. 2015-10-06
Expert : Knapp, Sofia, fr.o.m. 2015-10-06
Expert : Malmsten, Peter, fr.o.m. 2015-10-06
Expert : Morild, Karin, fr.o.m. 2015-10-06
Expert : Murray, Erik, fr.o.m. 2015-10-06
Expert : Norin, Else-Marie, fr.o.m. 2015-10-06
Expert : Rydin, Tobias, fr.o.m. 2015-10-06
Expert : Selander, Sten, fr.o.m. 2015-10-06
Expert : Sörell, Eva, fr.o.m. 2015-10-06
Sekreterare : Andersson, Peter, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2016-06-30
Sekreterare : Maraschin, Emma, fr.o.m. 2015-10-01 t.o.m. 2016-09-09
Sekreterare : Sandell, Sofie, fr.o.m. 2015-10-01 t.o.m. 2016-09-09

Rapporter

SOU 2016:27Som ett brev på posten – Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle
SOU 2016:54Till sista utposten – En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle
Källa : Sveriges riksdag
Utredningen service i glesbygd (N 2014:01) [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]

Utredningen service i glesbygd (N 2014:01)


Beteckning : N 2014:01
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-03
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-01-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:4
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Håkansson Boman, Catharina, fr.o.m. 2014-01-23 t.o.m. 2015-03-30
Sakkunnig : Bergquist, Pär Ove, fr.o.m. 2014-06-23 t.o.m. 2015-03-30
Sakkunnig : Malmsten, Peter, fr.o.m. 2014-06-23 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Broström, Linda, fr.o.m. 2014-06-23 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Bönström, Ingela, fr.o.m. 2014-06-23 t.o.m. 2015-03-30
Sakkunnig : Classon, Åse, fr.o.m. 2014-06-23 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Gustafsson, Maria, fr.o.m. 2014-06-23 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Hyltner, Mårten, fr.o.m. 2014-06-23 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Knapp, Sofia, fr.o.m. 2014-06-23 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Källsbo, Henrik, fr.o.m. 2014-06-23 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Lindberg, Pär, fr.o.m. 2014-06-23 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Lustig, Lars, fr.o.m. 2014-06-23 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Manole, Jonas, fr.o.m. 2014-06-23 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Stridh, Joanna, fr.o.m. 2014-06-23 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Sörell, Eva, fr.o.m. 2014-06-23 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Westholm, Erik, fr.o.m. 2014-06-23 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Wikström, Lars, fr.o.m. 2014-06-23 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Östlund, Christer, fr.o.m. 2014-06-23 t.o.m. 2015-03-30
Huvudsekreterare : Selahn, Monika, fr.o.m. 2014-03-10 t.o.m. 2015-04-13
Sekreterare : Hedlund, Lisa, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2015-03-30

Rapporter

Delrapport2014-08-29 (PM)
SOU 2015:35Service i glesbygd
Källa : Sveriges riksdag
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:35 Service i glesbygd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman