: : :

Medverkande i utredning : Runar Viksten På Wikipedia

Sök kontaktuppgifter till Runar Viksten på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Runar Viksten

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Runar Viksten medverkat i ( 10 st. ):

Hur Säkerhetspolisens arbete kan utvecklas för att öka sannolikheten att avvärja attentat liknande det som skedde den 7 april 2017 (Ju 2017:J)
Hur Säkerhetspolisens arbete kan utvecklas för att öka sannolikheten att avvärja attentat liknande det som skedde den 7 april 2017 (Ju 2017:J)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2017-06-22
Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2017/05633/LP
Uppdraget beräknas vara slutfört 15 november 2017.
Medverkande :
Runar Viksten, fr.o.m. 2017-06-22 t.o.m. 2017-11-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om förstärkt skydd för uppgifter som rör ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (Ju 2016:14) [ Avslutad 2017 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om förstärkt skydd för uppgifter som rör ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (Ju 2016:14)


Beteckning : Ju 2016:14
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2018-03-21
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:42
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Viksten, Runar, fr.o.m. 2016-06-02
Expert : Albrechtsson, Sofia, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Bratt, Percy, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Brunius, Gustaf, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Gustafsdotter, Jeanette, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Holmlund, Jörgen, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Häggkvist, Ewamari, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Lundqvist, Johan, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Rhodin, Martin, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Ruthberg, Thomas, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Unge, Wilhelm, fr.o.m. 2016-09-05
Ledamot : Avsan, Anti, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Damm, Sofia, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Hedin, Johan, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Holmqvist, Paula, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Larsson, Nina, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Liljeholm Johansson, Tove, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Millard, Jonas, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Stålhammar, Pernilla, fr.o.m. 2017-02-16
Sekreterare : Sobilius, Marie, fr.o.m. 2016-06-02

Rapporter

SOU 2017:70Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands (Fö 2014:01) [ Avslutad 2015 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands (Fö 2014:01)


Beteckning : Fö 2014:01
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-03
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-06-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:96
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Viksten, Runar, fr.o.m. 2014-06-19 t.o.m. 2015-01-15
Sekreterare : Rosengren, Fredrik, fr.o.m. 2014-08-01 t.o.m. 2015-01-15

Rapporter

SOU 2015:1Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands. En utökad beslutsbefogenhet för regeringen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2014:96 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Disciplinansvarsutredningen (Fö 2012:01) [ Avslutad 2013 ] [ Särskild utredare ]

Disciplinansvarsutredningen (Fö 2012:01)


Beteckning : Fö 2012:01
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2014-03-04
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-05-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:40
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Viksten, Runar, fr.o.m. 2012-05-03
Sakkunnig : Blommé, Linnéa, fr.o.m. 2012-06-20
Sakkunnig : Rudvall, Samuel, fr.o.m. 2012-06-20
Sakkunnig : Wildow, Robert, fr.o.m. 2012-06-20
Expert : Ahlström, Lena, fr.o.m. 2012-10-15
Expert : Ardin, Mattias, fr.o.m. 2012-06-25
Expert : Evers, Helene, fr.o.m. 2012-06-25 t.o.m. 2012-10-21
Expert : Mann, Hedda, fr.o.m. 2012-06-25
Expert : Pütsep, Hanna, fr.o.m. 2012-06-25
Expert : Rodin, Göran, fr.o.m. 2012-06-25
Sekreterare : Arrland, Pernilla, fr.o.m. 2012-06-01

Rapporter

SOU 2013:36Disciplinansvar i ett refomerat försvar
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:36 Disciplinansvar i ett reformerat försvar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kompletterande underlag om signalspaning för polisiära behov (Ju 2010:B) [ Avslutad 2011 ]
Kompletterande underlag om signalspaning för polisiära behov(Ju 2010:B)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-03-03
Direktiv för se, PM dnr Ju2010/1945/P
Medverkande :
Runar Viksten, ordförande Försvarsunderrättelsedomstolen, fr.o.m. 2010-03-03 t.o.m. 2011-03-01
Sekreterare : Annica Hellström, verksjurist vid säkerhetspolisen, fr.o.m. 2010-03-08 t.o.m. 2010-11-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Fredsinsatsutredningen (Fö 2010:02) [ Avslutad 2011 ] [ Särskild utredare ]

Fredsinsatsutredningen (Fö 2010:02)


Beteckning : Fö 2010:02
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2012-02-17
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-11-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:125
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Viksten, Runar, fr.o.m. 2010-11-18
Expert : Andersson, Mikael, fr.o.m. 2010-12-21
Expert : Engdahl, Ola, fr.o.m. 2010-12-21
Expert : Maderud, Anne-Christine, fr.o.m. 2010-12-21
Expert : Nilsson, Pernilla, fr.o.m. 2010-12-21
Expert : Sandbu, Magnus D, fr.o.m. 2010-12-21
Sekreterare : Lindvall, Kristina, fr.o.m. 2010-11-18
Sekreterare : Tengroth, Cecilia, fr.o.m. 2010-11-18

Rapporter

SOU 2011:76Våld och tvång under internationella militära insatser
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:76 Våld och tvång under internationella militära insatser [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Fö 2009:02) Inrättande av Försvarsunderrättelsedomstolen [ Avslutad 2009 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen (Fö 2009:02) Inrättande av Försvarsunderrättelsedomstolen


Beteckning : Fö 2009:02
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-04
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-06-25
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:59
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Viksten, Runar, fr.o.m. 2009-06-25
Sakkunnig : Broman, Mattias, fr.o.m. 2009-06-25
Sakkunnig : Lindgren, Charlotte, fr.o.m. 2009-06-25
Sakkunnig : Skjöldebrand, Cecilia, fr.o.m. 2009-06-25
Sekreterare : Broms Hagelin, Maria, fr.o.m. 2009-06-25

Rapporter

SlutrapportSkrivelse (2009-12-14) Redovisning av uppdrag avseende inrättande av Försvarsunderrättelsedomstolen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2009:59 Inrättande av Försvarsunderrättelsedomstolen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Fö 2008:06) inrättande av Signalspaningsnämnden [ Avslutad 2008 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen (Fö 2008:06) inrättande av Signalspaningsnämnden


Beteckning : Fö 2008:06
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-05
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-11-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:137
Lokal :
Utredningens arbete är slutfört den 31 december 2008 då Signalspaningsnämnden inrättas.Uppdraget är därmed slutfört

Sammansättning


Särskild utredare : Viksten, Runar, fr.o.m. 2008-11-13
Sakkunnig : Broman, Mattias, fr.o.m. 2008-11-27
Sakkunnig : Lindgren, Charlotte, fr.o.m. 2008-11-27
Sakkunnig : Ström, Daniel, fr.o.m. 2008-11-27
Expert : Hultqvist, Marcus, fr.o.m. 2008-11-27
Sekreterare : Broms Hagelin, Maria, fr.o.m. 2008-12-10 t.o.m. 2008-12-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2008:137 Inrättande av Signalspaningsnämnden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Folkrättskommittén (Fö 2007:06) [ Avslutad 2010 ] [ Expert ]

Folkrättskommittén (Fö 2007:06)


Beteckning : Fö 2007:06
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2011-03-01
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-09-19
Direktiv för kommittén, se dir. 2007:134, dir. 2008:154 och dir. 2010:19
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Victor, Dag, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Hedström, Key, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Johansson, Maj, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Ryding-Berg, Stefan, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Österdahl, Inger, fr.o.m. 2007-11-30
Sakkunnig : Bring, Ove, fr.o.m. 2008-03-07
Sakkunnig : Sandbu, Magnus D., fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Andersson, Mikael, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Engdahl, Ola, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Greenhill, Malin, fr.o.m. 2008-03-07 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Lennerbrant, Per, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Lindfors, Erik, fr.o.m. 2010-02-01
Expert : Skoglund, Anneli, fr.o.m. 2010-02-01
Expert : Ulfsparre, Christina, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Viksten, Runar, fr.o.m. 2008-03-07
Sekreterare : Lindvall, Kristina, fr.o.m. 2008-01-01
Sekreterare : Tengroth (f.d. Hellman), Cecilia, fr.o.m. 2007-12-01
Biträdande sekreterare : Appelgren, Jessika, fr.o.m. 2008-06-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapporter

SOU 2010:22Krigets lagar – centrala dokument om folkrätten under väpnad konflikt, neutralitet, ockupation och fredsinsatser
SOU 2010:72Folkrätten i väpnad konflikt – svensk tolkning & tillämpning + Bilaga 7
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Konkurstillsynsutredningen (Ju 1997:05) [ Avslutad 2000 ] [ Sakkunnig ]

Konkurstillsynsutredningen (Ju 1997:05)


Beteckning : Ju 1997:05
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2001-02-26
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-05-07
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:74, dir. 1998:77 pcj dir. 1999:20
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Hellners, Trygve, fr.o.m. 1997-05-12 t.o.m. 2000-06-30
Sakkunnig : Andersson, Margareta, fr.o.m. 1997-07-07 t.o.m. 2000-06-30
Sakkunnig : Ek, Clas, fr.o.m. 1999-01-27 t.o.m. 2000-06-30
Sakkunnig : Ganelind, Ann, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2000-06-30
Sakkunnig : Hernqvist, Cecilia, fr.o.m. 1998-02-16 t.o.m. 1998-05-12
Sakkunnig : Heuman, Lars, fr.o.m. 1997-07-07 t.o.m. 2000-06-30
Sakkunnig : Jansson, Håkan, fr.o.m. 1998-05-13 t.o.m. 2000-06-30
Sakkunnig : Lindell, Hans, fr.o.m. 1997-07-07 t.o.m. 2000-06-30
Sakkunnig : Ljung, Bengta, fr.o.m. 1997-07-07 t.o.m. 1998-02-15
Sakkunnig : Nilsson, Anette, fr.o.m. 1998-10-28 t.o.m. 1999-01-26
Sakkunnig : Tropp, Susanna, fr.o.m. 1997-07-07 t.o.m. 2000-06-30
Sakkunnig : Westerström, Magnus, fr.o.m. 1997-07-07 t.o.m. 1999-07-31
Sakkunnig : Viksten, Runar, fr.o.m. 1997-07-07 t.o.m. 2000-06-30
Expert : Agevik, Eva, fr.o.m. 1999-04-01 t.o.m. 2000-06-30
Expert : Eklöf, Lars-Olof, fr.o.m. 1999-04-01 t.o.m. 2000-06-30
Expert : Mellqvist, Mikael, fr.o.m. 1997-07-07 t.o.m. 2000-06-30
Expert : Walterson, Frank, fr.o.m. 1997-07-07 t.o.m. 2000-06-30
Expert : Zackari, Charlotte, fr.o.m. 1997-07-07 t.o.m. 1999-03-31
Sekreterare : Sundin, Ingela, fr.o.m. 1998-11-16 t.o.m. 2000-08-20
Sekreterare : Westberg, Madeleine, fr.o.m. 1997-05-15 t.o.m. 2000-08-06

Rapporter

SOU 2000:62Ny konkurstillsyn
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 1997:74
Dir. 1998:77
Dir. 1999:20
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:62 Ny konkurstillsyn [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman