Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Rickard Johansson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Rickard Johansson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Rickard Johansson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Rickard Johansson medverkat i ( 3 st. ):

Förundersökningsutredningen (Ju 2009:07) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]
Förundersökningsutredningen (Ju 2009:07)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2009-05-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:35
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2009:98 Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde
SOU 2011:45 Förundersökning - objektivitet, beslag, dokumentation m.m.
Medverkande :
Särskild utredare : Staffan Levén, hovrättslagman, fr.o.m. 2009-05-07 t.o.m. 2011-05-31
Expert : Jörgen Almblad, överåklagare, fr.o.m. 2009-07-13 t.o.m. 2010-01-12
Expert : Johan Eriksson, advokat, fr.o.m. 2009-07-13 t.o.m. 2011-05-18
Expert : Karina Hellrup, verksjurist, fr.o.m. 2010-09-30 t.o.m. 2011-05-18
Expert : Sigurd Heuman, f.d. lagman, fr.o.m. 2009-07-13 t.o.m. 2011-05-18
Expert : Katrin Hollunger Wågnert, ämnesråd, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2011-05-18
Expert : Anders Jakobsson, överåklagare, fr.o.m. 2010-01-13 t.o.m. 2011-05-18
Expert : Rickard Johansson, polisintendent, fr.o.m. 2009-07-13 t.o.m. 2010-09-29
Expert : Agneta Isborn Lind, chefsåklagare, fr.o.m. 2009-07-13 t.o.m. 2011-05-18
Expert : Linda Rantén, rättssakkunnig, fr.o.m. 2010-01-18 t.o.m. 2010-12-05
Expert : Chatrine Rudström, kammaråklagare, fr.o.m. 2010-01-18 t.o.m. 2011-05-18
Expert : Susanne Södersten, kansliråd, fr.o.m. 2009-07-13 t.o.m. 2010-01-17
Expert : Per Ole Träskman, professor, fr.o.m. 2009-07-13 t.o.m. 2011-05-18
Expert : Johannes Welin, kriminalinspektör, fr.o.m. 2010-02-23 t.o.m. 2011-05-18
Sekreterare : Niklas Högdén, kammaråklagare, fr.o.m. 2009-06-15 t.o.m. 2011-06-06
Sekreterare : Marie Wettersten, hovrättsassessor, fr.o.m. 2009-06-16 t.o.m. 2011-04-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (Fi 1994:11) av universitetsfastigheter m.m. [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]
Utredningen (Fi 1994:11) av universitetsfastigheter m.m.
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1994:105
Utredningen har avgett :
SOU 1996:109 "Från åkerlotter till Paradis" Ett delbetänkande från Utredningen om universitets- fastigheter m.m. angående överlåtelser och tomträttsupplåtelser av vissa högskolefastigheter. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Nore Sundberg, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 1995-01-01
Sakkunnig : Gunnar Balsvik, ekonomi- och finansdirektör, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1995-06-30
Sakkunnig : Kristina Dahlqvist, kansliråd, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1995-11-05
Sakkunnig : Lena Eriksson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-11-06
Sakkunnig : Monica Lundberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-09-11
Sakkunnig : Lilian Wiklund, rådman, fr.o.m. 1995-03-01
Expert : Christina von, avdelningschef, fr.o.m. 1995-06-01
Expert : Johnny Andersson, universitetsdirektör, fr.o.m. 1995-03-01
Expert : Peter Honeth, universitetsdirektör, fr.o.m. 1995-03-01
Expert : Henning Isoz, hovrättsråd, fr.o.m. 1995-03-01
Expert : Rickard Johansson, fastighetsdirektör, fr.o.m. 1995-03-01
Expert : Monica Lundberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1995-09-10
Expert : Thomas Norell, vice VD, fr.o.m. 1995-03-01
Sekreterare : Marianne Wasteson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-03-27
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:109 Från åkerlotter till Paradis [ pdf |Paragraftecken ]
Organisationskommittén (Fi 1992:05) för Byggnadsstyrelsens ombildning m.m. [ Avslutad 1993 ] [ Sakkunnig ]
Organisationskommittén (Fi_1992:05) för Byggnadsstyrelsens ombildning m.m.
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1993
Direktiv för se dir. 1992:26 och dir. 1992:99.
Utredningen har avgett :
SOU 1992:79 Statens fastigheter och lokaler - ny organisation Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Erik Åsbrink, verkst. direktör
Ledamot : Bo Jonsson, generaldirektör
Ledamot : Christina Rogestam, verkst. direktör
Ledamot : Hans Strandell, departementsråd
Ledamot : Christer Wadelius, generaldirektör
Sakkunnig : Rickard Johansson, fastighetsdirektör
Sakkunnig : Monica Lundberg, departementssekreterare
Sakkunnig : Bo Riddarström, finansråd
Sakkunnig : Ingrid Ternrud, departementssekreterare
Sakkunnig : Keith Wijkander, kansliråd
Expert : John Fürstenbach, byråchef
Expert : Thomas Norell, förhandlingsdirektör
Expert : Sigurd Ståhlgren, fastighetsdirektör
Expert : Lilian Wiklund, kansliråd
Sekreterare : Arne Augustsson, administrativ direktör
Sekreterare : Niklas Angestav, verkscontroller
Sekreterare : Margareta Boethius, avdelningsdirektör
Sekreterare : Gertrud Jansson-Holm, administrativ chef
Sekreterare : Bertil Joneken, ekonom
Sekreterare : Anders Rubensson, administrativ direktör
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1992:79 Statens fastigheter och lokaler – ny organisation [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman