Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Fi 1994:11) av universitetsfastigheter m.m.

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Fi 1994:11) av universitetsfastigheter m.m. [ Avslutad 1996 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:109 Från åkerlotter till Paradis [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 6 ♂ 7 ) :

Gunnar Balsvik  []  ( Sakkunnig )
Kristina Dahlqvist  []  ( Sakkunnig )
Lena Eriksson  []  ( Sakkunnig )
Monica Lundberg  []  ( Expert )
Lilian Wiklund  []  ( Sakkunnig )
Christina von Arbin  []  ( Expert )
Johnny Andersson  []  ( Expert )
Peter Honeth  []  ( Expert )
Henning Isoz  []  ( Expert )
Rickard Johansson  []  ( Expert )
Thomas Norell  []  ( Expert )
Marianne Wasteson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Fi 1994:11) av universitetsfastigheter m.m.


Beteckning : Fi 1994:11
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-12
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:105
Lokal :
0

Sammansättning


Sundberg, Nore, fr.o.m. 1995-01-01
Sakkunnig : Balsvik, Gunnar, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1995-06-30
Sakkunnig : Dahlqvist, Kristina, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1995-11-05
Sakkunnig : Eriksson, Lena, fr.o.m. 1995-11-06
Sakkunnig : Lundberg, Monica, fr.o.m. 1995-09-11
Sakkunnig : Wiklund, Lilian, fr.o.m. 1995-03-01
Expert : von, Christina, fr.o.m. 1995-06-01
Expert : Andersson, Johnny, fr.o.m. 1995-03-01
Expert : Honeth, Peter, fr.o.m. 1995-03-01
Expert : Isoz, Henning, fr.o.m. 1995-03-01
Expert : Johansson, Rickard, fr.o.m. 1995-03-01
Expert : Lundberg, Monica, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1995-09-10
Expert : Norell, Thomas, fr.o.m. 1995-03-01
Sekreterare : Wasteson, Marianne, fr.o.m. 1995-03-27

Rapporter

SOU 1996:109"Från åkerlotter till Paradis"
Ett delbetänkande från Utredningen om universitets-
fastigheter m.m. angående överlåtelser och
tomträttsupplåtelser av vissa högskolefastigheter.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman