Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Pia Nilsson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Pia Nilsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Pia Nilsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Pia Nilsson medverkat i ( 7 st. ):

Betygsystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper (U 2018:03) [ Avslutad 2020 ]
Betygsutredningen 2018 (U 2018:03)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2018-04-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:32, 2019:66
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2020:43 Bygga, bedöma, betygsätta - betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper
Medverkande :
Särskild utredare : Jörgen Tholin, docent, huvudsekreterare på Vetenskapsrådet, fr.o.m. 2018-04-26 t.o.m. 2020-08-17
Sakkunnig : Mattias Ahlquist, kansliråd, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2020-06-30
Sakkunnig : Ylva Eresund Rosing, kansliråd, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2020-06-30
Sakkunnig : Arvid Hedlund, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2020-06-30
Sakkunnig : Lovisa Hellberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2020-06-30
Sakkunnig : Anders Jutell, kansliråd, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2020-06-30
Sakkunnig : Sara Åström, rättssakkunnig, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2020-06-30
Expert : Karin Lindqvist, utredare, fr.o.m. 2019-08-02 t.o.m. 2020-06-30
Expert : Sanna Palomaa, enhetschef, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2018-10-08
Expert : Viveka Sahlberg, utredare, fr.o.m. 2018-10-09 t.o.m. 2020-06-30
Expert : Cecilia Sandberg, avdelningssamordnare och senior rådgivare, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2020-06-30
Expert : Roger Thuring, utredare, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-08-01
Sekreterare : John-Erik Bergkvist, sekreterare, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2018-12-31
Sekreterare : Christina Grönvik, undervisningsråd, fr.o.m. 2019-11-12 t.o.m. 2020-06-30
Sekreterare : Johan Hardstedt, jurist, fr.o.m. 2018-06-25 t.o.m. 2019-05-17
Sekreterare : Annika Hellewell, ämnesråd, fr.o.m. 2018-07-01 t.o.m. 2020-06-30
Sekreterare : Frida Lundberg, jurist, fr.o.m. 2019-01-07 t.o.m. 2020-08-09
Sekreterare : Frida Lundberg, jurist, fr.o.m. 2020-08-10 t.o.m. 2020-06-20
Sekreterare : Pernilla Lundgren, konsult, fr.o.m. 2018-10-23 t.o.m. 2018-12-31
Sekreterare : Fredrik Lundholm, undervisningsråd, fr.o.m. 2019-09-02 t.o.m. 2019-12-31
Sekreterare : Anna Vretblad, undervisningsråd, fr.o.m. 2018-08-08 t.o.m. 2020-06-30
Gudrun Brunegård, utbildningsutskottet (KD)
Jörgen Grubb, utbildningsutskottet (SD)
Markus Lindgren, kommunalråd Västerås (MP ersättare)
Anna Manell, rektor vux (L)
Pia Nilsson, utbildningsutskottet (S ersättare)
Kristina Ohlin Axén, utbildningsutskottet (M)
Niels Paarup-Petersen, utbildningsutskottet (C)
Daniel Riazat, utbildningsutskottet (V)
Linus Sköld, utbildningsutskottet (S)
Matilda Westerman, egen företagare och tidigare stabschef hos utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Transportinfrastrukturkommittén (N 2009:03) [ Avslutad 2010 ] [ Ledamot ]
Transportinfrastrukturkommittén (N 2009:03)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2010
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2009-03-19
Direktiv för kommittén, se dir. 2009:16
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2010:27 Gemensamt ansvar och gränsöverstigande samarbete inom transportforskningen
SOU 2010:57 Effektivare planering av vägar och järnvägar
Medverkande :
Ordförande : Bo Bylund, generaldirektör, fr.o.m. 2009-03-19 t.o.m. 2010-09-02
Ledamot : Annelie Enochson, led. av riksdagen/kd, fr.o.m. 2009-03-19 t.o.m. 2010-09-02
Ledamot : Mikael Gustavsson, politisk sekreterare/v, fr.o.m. 2009-03-19 t.o.m. 2010-09-02
Ledamot : Ann-Mari Nilsson, kommunalråd/c, fr.o.m. 2009-03-19 t.o.m. 2010-09-02
Ledamot : Pia Nilsson, led. av riksdagen/s, fr.o.m. 2009-03-19 t.o.m. 2010-09-02
Ledamot : Jan-Evert Rådhström, led. av riksdagen/m, fr.o.m. 2009-03-19 t.o.m. 2010-09-02
Ledamot : Karin Svensson Smith, led. av riksdagen/mp, fr.o.m. 2009-03-19 t.o.m. 2010-09-02
Ledamot : Lars Tysklind, led. av riksdagen/fp, fr.o.m. 2009-03-19 t.o.m. 2010-09-02
Huvudsekreterare : Per-Magnus Nilsson, fr.o.m. 2009-05-11 t.o.m. 2010-09-10
Sekreterare : Håkan Magnusson, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2009-12-31
Sekreterare : Åsa Ståhl, fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m. 2010-09-02
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Premiepensionsutredningen (Fi 2004:13) [ Avslutad 2005 ] [ Sakkunnig ]
Premiepensionsutredningen (Fi 2004:13)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-06-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:77
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:87 Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs
Medverkande :
Särskild utredare : Karl-Olof Hammarkvist, fr.o.m. 2004-07-07 t.o.m. 2005-10-27
Sakkunnig : Daniel Barr, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2005-10-27
Sakkunnig : Lars Gavelin, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2005-10-27
Sakkunnig : Reinhold Geijer, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2005-10-27
Sakkunnig : Catarina Ingelstam, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2005-01-12
Sakkunnig : Claes-Robert Julander, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2005-10-27
Sakkunnig : Kajsa Lindståhl, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2005-10-27
Sakkunnig : Annika Lundius, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2005-10-27
Sakkunnig : Pia Nilsson, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2005-10-27
Sakkunnig : Annika Sundén, fr.o.m. 2005-01-13 t.o.m. 2005-10-27
Huvudsekreterare : Annika Sundén, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2004-12-31
Sekreterare : Dimitrios Ioannidis, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-11-13
Sekreterare : Joakim Jansson, fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2005-10-30
Sekreterare : Thomas Norling, fr.o.m. 2005-03-21 t.o.m. 2005-11-14
Sekreterare : Jenni Tapper-Hoël, fr.o.m. 2004-08-15 t.o.m. 2005-10-27
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2004:77 Premiepensionssystemets funktion

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:87 Svårnavigerat? – Premiepensionssparande på rätt kurs [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om finansiell rådgivning till konsumenter (Ju 2001:03) [ Avslutad 2002 ] [ Expert ]
Utredningen om finansiell rådgivning till konsumenter (Ju 2001:03)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-05-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:41
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2002:41 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning
Medverkande :
Särskild utredare : Anders Eriksson, generaldirektör, fr.o.m. 2001-05-10 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Britta Ahnmé Kågerman, departementsråd, fr.o.m. 2001-06-18 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Anders Beskow, vice verkst. direktör, fr.o.m. 2001-06-18 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Krister Borg, bankdirektör, fr.o.m. 2001-06-18 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Anders Broström, vice verkst. direktör, fr.o.m. 2001-06-18 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Birgitta Clemensson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2001-06-18 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Carina Crantz, kansliråd, fr.o.m. 2001-06-18 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Carina Heinlo, bankjurist, fr.o.m. 2001-06-18 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Monica Itri Arvidsson, utredare, fr.o.m. 2001-06-18 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Pia Nilsson, verkst. direktör, fr.o.m. 2001-06-18 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Patrik Örnsved, hovrättsassessor, fr.o.m. 2001-06-18 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Catarina Öström, jur.kand., fr.o.m. 2001-06-18 t.o.m. 2002-05-31
Sekreterare : Johan Sjöö, hovrättsassessor, fr.o.m. 2001-05-15 t.o.m. 2002-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:41 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Nationaldagsutredningen (Ju 1993:12) [ Avslutad 1994 ] [ Expert ]
Nationaldagsutredningen (Ju 1993:12)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1994
Lokal : Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepartementet 103 33 Stockholm, tel. växel 08-763 1000, direktval 08-763 4680 (sekreteraren). Utredningen har avgett (SOU 1994:58) 6 juni Nationaldagen Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:58 6 juni Nationaldagen Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Carl Erik Hedlund, direktör, t.o.m. 1994-04-30
Expert : Ulf Adelsohn, landshövding, fr.o.m. 1993-12-15 t.o.m. 1994-04-30
Expert : Karin Ekenger, bitr. direktör, fr.o.m. 1993-12-15 t.o.m. 1994-04-30
Expert : Carl Henrik Martling, överhovpredikant, fr.o.m. 1993-12-15 t.o.m. 1994-04-30
Expert : Pia Nilsson, familjeekonom, fr.o.m. 1993-12-15 t.o.m. 1994-04-30
Sekreterare : Katarina Rangnitt, civilekonom, fr.o.m. 1993-11-11 t.o.m. 1994-04-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:58 6 Juni – Nationaldagen [ pdf |Paragraftecken ]
Omställningskommissionen (Jo 1991:07) [ Avslutad 1994 ] [ Ledamot ]
Omställningskommissionen (Jo 1991:07)
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1991:97.
Lokal : Jordbruksdepartementet, 103 33 Stockholm
Utredningen har avgett :
SOU 1992:87 Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG - förslag om vegetabiliesektorn, livsmedelsexporten och den ekologiska produktionen.
SOU 1992:125 Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG - förslag om animaliesektorn
SOU 1993:33 Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG. Kommissionens uppdrag är slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Claes Elmstedt, f.d. landshövding
Ledamot : Mårten Carlsson, rektor
Ledamot : Olof Karlander, direktör
Ledamot : Pia Nilsson, bankdirektör
Ledamot : Anne-Marie Pålsson, högskolelektor
Ledamot : Per Wramner, generaldirektör
Lennart Brunander, led. av riksdagen
Holger Gustavsson, led. av riksdagen
Jan Jennehag, led. av riksdagen
Sylvia Lindgren, led. av riksdagen
Carl G. Nilsson, led. av riksdagen
Bengt Rosén, led. av riksdagen
Åke Selberg, led. av riksdagen
Christer Windén, led. av riksdagen
Annika Åhnberg, led. av riksdagen
Huvudsekreterare : Carl Johan Lidén, avdelningschef
Sekreterare : Pernilla Ivarsson, departementssekreterare
Sekreterare : Katrine Wiström, departementssekreterare
Agneta Boman, departementssekreterare
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommittén (Fi 1990:08) för utvärdering av skattereformen [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]
Kommittén (Fi 1990:08) för utvärdering av skattereformen
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1990:44.
Lokal : Riksskatteverket, 171 94 Solna, tel. växel 764 80 00, direktval 764 8606 (Persson)
Utredningen har avgett :
SOU 1995:104 Skattereformen 1990-1991 En utvärdering Bilaga 1 till SOU 1995:104 Svensk skattepolitik i teori och praktik. 1991 års skattereform Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Lennart Nilsson, generaldirektör
Ledamot : Per-Olof Edin, ekonom
Ledamot : Ingemar Eliasson, landshövding, t.o.m. 1995-01-31
Ledamot : Ingemar Hansson, finansråd
Ledamot : Anita Johansson, led. av riksdagen /s
Ledamot : Sven-Olof Lodin, direktör
Ledamot : Pia Nilsson, direktör
Sakkunnig : Sten Johansson, professor
Sakkunnig : Claes Ljungh, generaldirektör
Expert : Anders Kristoffersson, departementsråd, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Håkan Malmer, avdelningsdirektör
Sekreterare : Annika Persson, avdelningsdirektör
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:104 Skattereformen 1990-1991 – En utvärdering [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman