: : :

Medverkande i utredning : Peter Kullgren På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Peter Kullgren

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Peter Kullgren medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om översyn av Finansinspektionens tillsyn på försäkringsområdet (Fi 2004:17) [ Avslutad 2005 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om översyn av Finansinspektionens tillsyn på försäkringsområdet (Fi 2004:17)


Beteckning : Fi 2004:17
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-09
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-09-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:118 och dir. 2005:79
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ajne, Mårten, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2005-10-12
Sakkunnig : Daltung, Sonja, fr.o.m. 2004-09-24 t.o.m. 2005-10-12
Sakkunnig : Ekström, Eva, fr.o.m. 2004-09-24 t.o.m. 2005-10-12
Sakkunnig : Kullgren, Peter, fr.o.m. 2004-09-24 t.o.m. 2005-10-12
Expert : von Bahr, Bengt, fr.o.m. 2004-09-24 t.o.m. 2005-10-12
Expert : Bramness-Arvidsson, Ellen, fr.o.m. 2004-09-24 t.o.m. 2005-10-12
Expert : Jansson, Joakim, fr.o.m. 2004-09-24 t.o.m. 2005-10-12
Expert : Norrman, Liso, fr.o.m. 2004-09-24 t.o.m. 2005-10-12
Expert : Thimrén, Claes, fr.o.m. 2004-09-24 t.o.m. 2005-10-12
Sekreterare : Utterström, Erik, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2005-10-31

Rapporter

SOU 2005:85Tillsyn på försäkringsområdet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2004:118
Dir. 2005:79
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:85 Tillsyn på försäkringsområdet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om översyn av försäkringsbolagens placeringsregler (Fi 2001:11) [ Avslutad 2003 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om översyn av försäkringsbolagens placeringsregler(Fi 2001:11)


Beteckning : Fi 2001:11
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-05
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-12-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:15 och dir. 2002:138
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ajne, Mårten, fr.o.m. 2001-08-01 t.o.m. 2003-09-19
Expert : von Bahr, Bengt, fr.o.m. 2001-09-20 t.o.m. 2003-09-19
Expert : Björk, Thomas, fr.o.m. 2001-09-20 t.o.m. 2003-05-07
Expert : Bramness Arvidsson, Ellen, fr.o.m. 2001-09-20 t.o.m. 2003-09-19
Expert : Erikson, Charlotta, fr.o.m. 2003-01-07 t.o.m. 2003-09-19
Expert : Fagerberg, Susanne, fr.o.m. 2001-09-20 t.o.m. 2003-03-31
Expert : Fredby, Peter, fr.o.m. 2003-04-01 t.o.m. 2003-09-19
Expert : Gullbjörk, Lennart, fr.o.m. 2001-09-20 t.o.m. 2003-09-19
Expert : Höijer, Anette, fr.o.m. 2001-09-20 t.o.m. 2003-04-07
Expert : Jansson, Joakim, fr.o.m. 2002-12-16 t.o.m. 2003-09-19
Expert : Johansson, Gabriella, fr.o.m. 2001-09-20 t.o.m. 2003-03-31
Expert : Juntti, Fredrik, fr.o.m. 2001-09-20 t.o.m. 2003-04-15
Expert : Lindberg, Eva, fr.o.m. 2003-04-01 t.o.m. 2003-09-19
Expert : Marthin, Thor, fr.o.m. 2001-09-20 t.o.m. 2003-09-19
Expert : Palmgren, Björn, fr.o.m. 2001-09-20 t.o.m. 2003-09-19
Expert : Söderquist, Bengt, fr.o.m. 2001-09-20 t.o.m. 2003-09-19
Sekreterare : Fredby, Peter, fr.o.m. 2001-08-01 t.o.m. 2003-02-25
Sekreterare : Kullgren, Peter, fr.o.m. 2003-04-01 t.o.m. 2003-10-12
Sekreterare : Utterström, Erik, fr.o.m. 2002-12-16 t.o.m. 2003-10-12

Rapporter

SOU 2003:14Principer för ett moderniserat solvenssystem för försäkringsboag (delbetänkande)
SOU 2003:84Förslag till ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag (slutbetänkande)
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2000:15
Dir. 2002:138
Byggkvalitetsutredningen (N 1996:07) [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]

Byggkvalitetsutredningen (N 1996:07)


Beteckning : N 1996:07
Departement : Inrikesdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-10
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:39.
Lokal :
0

Sammansättning


Lundmark, Rolf, fr.o.m. 1996-05-20
Expert : Fredriksson, Perry, fr.o.m. 1996-07-01
Expert : Gillback, Agneta, fr.o.m. 1996-09-25
Expert : Kullgren, Peter, fr.o.m. 1996-10-16
Expert : Kristoferson, Simon, fr.o.m. 1996-07-01 t.o.m. 1996-10-15
Expert : Kruuse, Thomas, fr.o.m. 1996-09-18
Expert : Lindström, Bengt, fr.o.m. 1996-09-18
Expert : Samuelsson, Ingemar, fr.o.m. 1996-09-18
Expert : Sjölander, Lennart, fr.o.m. 1996-09-18
Expert : Söderström, Jan, fr.o.m. 1996-09-25
Expert : Träff, Göran, fr.o.m. 1996-09-18
Sekreterare : Wasteson, Marianne, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Wennerstrand, Kerstin, fr.o.m. 1996-09-16 t.o.m. 1997-12-31

Rapporter

? Utredaren överlämnade den 27 september 1996
? en i direktiven begärd redovisning av tillsyns-
? verksamheten av de f.n. existerade s.k.
? småhusgarantierna.
? Titel: Redovisning från utredningen om
? Uppföljning av byggfelsförsäkring och frågor om
? konsumentskydd i byggandet m.m.
? Uppdraget är därmed slutfört.
?
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:39
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:177 Byggkvalitet för framtiden [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman