: : :

Medverkande i utredning : Per Classon På Wikipedia

Sök kontaktuppgifter till Per Classon på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Per Classon

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Per Classon medverkat i ( 4 st. ):

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO (Fi 2007:03) [ Pågående ] [ Expert ]

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO (Fi 2007:03)


Beteckning : Fi 2007:03
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2019-05-15
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-03-29
Direktiv för expertgruppen, se dir. 2007:46
Lokal : Finansdepartementet, 103 33 STOCKHOLM

Sammansättning


Ordförande : Heikensten, Lars, fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2013-04-30
Ordförande : Lindblad, Hans, fr.o.m. 2013-05-01 t.o.m. 2020-12-31
Vice ordförande : Bergström, Villy, fr.o.m. 2013-11-26 t.o.m. 2017-12-31
Vice ordförande : Flam, Harry, fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2012-06-30
Vice ordförande : Gustafsson, Yvonne, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Ahlbäck Öberg, Shirin, fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2013-11-10
Ledamot : Alstadsaeter, Annette, fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2019-06-30
Ledamot : Eriksson, Robert, fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Flam, Harry, fr.o.m. 2007-12-05
Ledamot : Gustafsson, Yvonne, fr.o.m. 2007-12-05
Ledamot : Hultkrantz, Lars, fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Kolm, Ann-Sofi, fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2017-04-30
Ledamot : Mörk, Eva, fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2010-09-14
Ledamot : Schwaag Serger, Sylvia, fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2020-12-31
Ledamot : Seim, Anna, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Skogman Thoursie, Peter, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Sundén, Annika, fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2017-10-31
Ledamot : Sundén, Annika, fr.o.m. 2019-07-01
Expert : Ackerby, Stefan, fr.o.m. 2013-02-01 t.o.m. 2014-02-26
Expert : Ackum, Susanne, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2010-05-04
Expert : Bengtsson, Ulf, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-01-11
Expert : Bystedt, Fredrik, fr.o.m. 2013-02-01
Expert : Classon, Per, fr.o.m. 2009-06-01 t.o.m. 2014-08-31
Expert : Haggren, Linda, fr.o.m. 2014-09-01
Expert : Hallsten, Kerstin, fr.o.m. 2010-05-05 t.o.m. 2012-12-06
Expert : Hansson Brusewitz, Urban, fr.o.m. 2009-02-12
Expert : Olsson, Clas, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2012-12-06
Expert : Saldén Enérus, Anita, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-05-30
Expert : von Greiff, Camilo, fr.o.m. 2009-06-01 t.o.m. 2009-08-31
Sekreterare : Enström Öst, Cecilia, fr.o.m. 2014-01-15 t.o.m. 2015-10-31
Sekreterare : Ewelönn, Karin, fr.o.m. 2013-05-06 t.o.m. 2013-11-30
Sekreterare : Hellman, Johan, fr.o.m. 2011-02-14 t.o.m. 2011-03-31
Sekreterare : Hill, Martin, fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2016-03-27
Sekreterare : Holmberg, Mikaela, fr.o.m. 2014-07-01 t.o.m. 2014-08-31
Sekreterare : Järliden Bergström, Åsa-Pia, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Lindström, Elly-Ann, fr.o.m. 2016-05-16 t.o.m. 2018-02-21
Sekreterare : Norén, Anna, fr.o.m. 2018-04-09
Sekreterare : Nömmera, Charlotte, fr.o.m. 2008-10-06
Sekreterare : Olli Segendorf, Åsa, fr.o.m. 2011-04-13 t.o.m. 2012-08-13
Sekreterare : Ottosson Bixo, Elin, fr.o.m. 2019-06-17 t.o.m. 2019-08-30
Sekreterare : Persson, Kristian, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-05-14
Sekreterare : Sonnerby, Per, fr.o.m. 2010-11-01 t.o.m. 2011-04-30
Sekreterare : Vredin Johansson, Maria, fr.o.m. 2012-12-12
Kanslichef : Hill, Martin, fr.o.m. 2015-03-01 t.o.m. 2015-12-31
Kanslichef : Unemo, Lena, fr.o.m. 2016-01-01
Kanslichef : Åsell, Mikael, fr.o.m. 2008-05-15 t.o.m. 2015-02-28
Kanslisekreterare : Korfitsen, Charlotte, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-08-31

Rapporter

Rapport 1ESO-rapport – Den långsiktiga finansieringen – välfärdspolitikens klimatfråga?
Rapport 2ESO-rapport – Regelverk och praxis i offentlig upphandling
Rapport 3ESO-rapport – Invandringen och de offentliga finanserna
Rapport 4ESO-rapport – Fyra dyra fonder? Om effektiv förvaltning och styrning av AP-fonderna
Rapport 5ESO-rapport – Lika skola med olika resurser? ESO-rapport om likvärdighet och resursfördelning
Rapport 6ESO-rapport – En kår i kläm – Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier
Rapport 7ESO-rapport – En kår på rätt kurs? Om försvarets framtida kompetensförsörjning
Rapport 8ESO-rapport – Beskattning av privat pensionssparande
Rapport 9ESO-rapport – Polisens prestationer – en ESO-rapport om resultatstyrning och effektivitet
Rapport 10ESO-rapport – Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges/ volym 1
Calculating the Deadweight Loss from Taxation in a Small Open Economy – A general method with an application to Sweden / volym 2
Rapport 11ESO-rapport – Statliga bidrag till kommuner – i princip och praktik
Rapport 12Revisionen reviderad – en rapport om en kommunal angelägenhet
Rapport 13Värden i vården – en ESO-rapport om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården
Rapport 14Enkel och effektiv – en ESO-rapport om grundtrygghet i välfärdssystemen
Rapport 15Kåren och köerna – en ESO-rapport om den medicinska professionens roll i styrning av svensk hälso- och sjukvård
Rapport 16UD i en ny sits – organisation, ledning och styrning i en globaliserad värld
Rapport 17Försvarets förutsättningar – en ESO rapport om erfarenheter från 20 år av försvarsreformer
Rapport 18Kalorier kostar – en ESO-rapport om vikten av vikt
Rapport 19Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration
Rapport 20Avtalsbestämda ersättningar, andra kompletterande ersättningar och arbetsutbudet
Rapport 21Kollektivtrafik utan styrning
Rapport 22Vägval i vården – en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden
Rapport 23Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv
Rapport 24Rapport från ett ESO-seminarium – decenniets framtidsfrågor
Rapport 25Svängdörrar i staten – en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida
Rapport 26En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan
Rapport 27Den akademiska frågan – en ESO-rapport om frihet i den högre skolan
Rapport 28Income shifting in Sweden An empirical evaluation of the 3:12 rules
Rapport 29Samhällsekonomin på spåret – en ESO-rapport om att räkna på tunnelbanan
Rapport 30Hjälpa eller stjälpa? – en ESO-rapport om kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen
Rapport 31Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning
Rapport 32Forskning och innovation – statens styrning av högskolans samverkan och nyttiggörande
Rapport 33Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar
Rapport 34Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska
Rapport 35Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009
Rapport 36Transportinfrastrukturens framtida organisering och finansiering
Rapport 37Investeringar in blanco? – En ESO-rapport om behovet av infrastruktur
Rapport 38Bonde söker bidrag – en ESO-rapport om effektivitet i det svenska landsbygdsprogrammet
Rapport 39The pensionsystem in Sweden – Författare Nicholas Barr
Rapport 40Den offentliga sektorn – en antologi om att mäta produktivitet och prestationer
Rapport 41Utvinning för allmän vinning? En ESO-rapport om svenska mineralinkomster
Rapport 42Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En ESO-rapport om miljöpolitiska ambitioner
Rapport 43Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen
Rapport 443:12-Corporations in Sweden: The Effects of the 2006 Tax Reform on Investments, Job Creation and Business Start-ups
Rapport 45Företagandets förutsättningar – en ESO-rapport om den svenska ägarbeskattningen
Rapport 46Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering
Rapport 47Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi
Rapport 48Hållbara beräkningar – en ESO-rapport om att bedöma den offentliga sektorns finansiella hållbarhet.
Rapport 49Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor
Rapport 50Institutionsvård, incitament och information – en ESO-rapport om placering av ungdomar med sociala problem
Rapport 51En ny giv? En ESO-rapport om reglering av spelmarknaden
Rapport 52En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden
Rapport 53Verksamma insatser mot brott? En ESO-rapport om orsak och verkan
Rapport 54Familjepolitik för alla? En ESO-rapport om föräldrapenning och jämställdhet
Rapport 55Långtidsutredningen 2015 – Huvudbetänkande
SOU 2015:106Sveriges ekonomi – scenarier fram till år 2060
SOU 2015:107Forskning, innovationer och ekonomisk tillväxt
Rapport 2016:1Boende med konsekvens – en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad
Rapport 2016:2Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om drivkrafterna i sjukförsäkringssystemet
Rapport 2016:3När skolan själv får välja – en ESO-rapport om friskolornas etableringsmönster
Rapport 2016:4Digitaliseringens dynamik – en ESO-rapport om strukturomvandlingen i svenskt näringsliv
Rapport 2016:5Grön tillväxt under lupp – en ESO-rapport om ett begrepp i tiden
Rapport 2016:6Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal effektivitet
Rapport 2016:7När det rätta blir det lätta – en ESO-rapport om "nudging"
e 2017:1Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet
SOU 2017:2Bygg mer för fler! En ESO-rapport om staten, kommunen och bostadsbyggandet – författare: Thomas Kalbro, Hans Lind
SOU 2017:2Ankomst och härkomst – en ESO-rapport om skolresultat och bakgrund Författare Hans Grönkvist, Susan Niknami
2017:4Yes box! – en ESO-rapport om en ny modell för kapital- och bostadsbeskattning
2017:06Makar som delar på kakan – en ESO-rapport om jämställda personer
2017:05Olika kön, olika lön – en ESO-rapport om diskriminering på arbetsmarknaden
2017:7Inspiration för integration – en ESO-rapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem länder
2017:8Att vara brygga mellan forskning och politik – en festskrift från nya ESO:s 10-årsjubileum
2018:2Lönar sig arbete 2.0? – En ESO-rapport med fokus på nyanlända
ESO 2018:3Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering
ESO 2018:4Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande skogar
ESO 2018:5Tänkt efter före! En ESO-rapport om samhällsekonomiska konsekvensanalyser
ESO 2018:6Operation digitalisering – en ESO-rapport om hälso- och sjukvården
2019:1Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet
2019:2Synd och skatt – en ESO-rapport om politiken inom områdena alkohol, tobak och spel
2019:3Skillnad på marginalen – en ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:46 Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning (Fi 2004:19) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning(Fi 2004:19)


Beteckning : Fi 2004:19
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-03
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-10-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:146 och dir. 2007:43
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Andersson, Mari, fr.o.m. 2004-11-16 t.o.m. 2005-02-21
Särskild utredare : Saldén-Enerus, Anita, fr.o.m. 2005-02-22 t.o.m. 2005-06-08
Särskild utredare : Svanberg, Johan, fr.o.m. 2005-06-09 t.o.m. 2008-08-31
Sakkunnig : Hulgaard, Bodil, fr.o.m. 2004-11-16
Sakkunnig : Saldén-Enerus, Anita, fr.o.m. 2004-11-16 t.o.m. 2005-01-20
Sakkunnig : Södersten, Jan, fr.o.m. 2005-09-19 t.o.m. 2006-03-19
Sakkunnig : Wiman, Bertil, fr.o.m. 2005-10-10
Expert : Andersson, Tommy, fr.o.m. 2005-06-13
Expert : Andersson, Åsa, fr.o.m. 2004-11-16
Expert : Berggren, Karin, fr.o.m. 2004-11-16
Expert : Brink, Anna, fr.o.m. 2006-08-17 t.o.m. 2007-01-28
Expert : Brose, Peter, fr.o.m. 2007-01-29
Expert : Burén, Carl-Gustaf, fr.o.m. 2006-08-17 t.o.m. 2006-12-14
Expert : Carlson, Mikael, fr.o.m. 2005-04-04
Expert : Classon, Per, fr.o.m. 2005-01-21
Expert : Edenhammar, Hans, fr.o.m. 2004-11-16 t.o.m. 2005-03-09
Expert : Hellenius, Richard, fr.o.m. 2006-12-15
Expert : Hiort af Ornäs, Lena, fr.o.m. 2007-03-05 t.o.m. 2008-01-27
Expert : Holmberg, Mikael, fr.o.m. 2004-11-16
Expert : Holmberg, Pär, fr.o.m. 2005-09-05 t.o.m. 2006-08-16
Expert : Hultqvist, Anders, fr.o.m. 2004-11-16 t.o.m. 2006-06-06
Expert : Iredahl, Lennart, fr.o.m. 2004-11-16
Expert : Johansson, Gabriella, fr.o.m. 2005-05-12 t.o.m. 2007-05-06
Expert : Jönsson, Marie, fr.o.m. 2004-11-16 t.o.m. 2006-03-19
Expert : Lindeberg, Niklas, fr.o.m. 2007-09-17
Expert : Lindén, Bo, fr.o.m. 2004-11-16
Expert : Lindhe, Tobias, fr.o.m. 2004-11-16 t.o.m. 2005-09-04
Expert : Melbi, Ingrid, fr.o.m. 2004-11-16
Expert : Möller, Lars, fr.o.m. 2004-11-16 t.o.m. 2005-06-12
Expert : Nilsson, Peter, fr.o.m. 2004-11-16
Expert : Olsson, Kjell, fr.o.m. 2006-03-20
Expert : Pautsch, Gunvor, fr.o.m. 2004-11-16
Expert : Pärlhem, Stefan, fr.o.m. 2004-11-16 t.o.m. 2008-04-30
Expert : Tiger, Jenny, fr.o.m. 2004-11-16 t.o.m. 2005-05-11
Expert : Tiger, Jenny, fr.o.m. 2007-05-07
Expert : Werkell, Ulla, fr.o.m. 2004-11-16
Expert : Wetterfors, Magdalena, fr.o.m. 2006-03-20 t.o.m. 2007-09-16
Expert : Wälikangas, Robert, fr.o.m. 2008-01-28
Sekreterare : Bengtsson, Anders, fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m. 2008-08-31
Sekreterare : Bohlin, Rolf, fr.o.m. 2004-11-16 t.o.m. 2006-08-31
Sekreterare : Carlsson, Mary-Anne, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2008-08-31
Sekreterare : Mårdberg, Ewa, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-01-31
Sekreterare : Möller, Lars, fr.o.m. 2006-09-01 t.o.m. 2008-09-14

Rapporter

SOU 2005:53Beskattning när tillgångar värderas till verkligt värde – delbetänkande
SOU 2008:80Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

2002 års företagsskatteutredning (Fi 2002:03) [ Avslutad 2005 ] [ Expert ]

2002 års företagsskatteutredning (Fi 2002:03)


Beteckning : Fi 2002:03
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-09
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-02-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:28 och dir. 2004:28
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Melz, Peter, fr.o.m. 2002-03-08 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Bojs, Johan, fr.o.m. 2002-03-08 t.o.m. 2003-12-18
Expert : Bucht, Karl-Henrik, fr.o.m. 2005-05-20 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Classon, Per, fr.o.m. 2002-03-08 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Erson, Stefan, fr.o.m. 2002-03-08 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Fröberg, Maria, fr.o.m. 2002-03-08 t.o.m. 2003-02-10
Expert : Herrlin, Klas, fr.o.m. 2002-03-08 t.o.m. 2003-10-05
Expert : Hillberg, Maria, fr.o.m. 2002-03-08 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Hultkvist, Anders, fr.o.m. 2002-03-08 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Håkansson, Kaj, fr.o.m. 2004-09-22 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Innerstedt, Klas, fr.o.m. 2002-03-08 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Löfgren Lewin, Brita, fr.o.m. 2003-02-11 t.o.m. 2004-02-02
Expert : Löfqvist, Richard, fr.o.m. 2002-03-08 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Melbi, Ingrid, fr.o.m. 2002-03-08 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Nilsson, Peter, fr.o.m. 2002-03-08 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Persson Österman, Roger, fr.o.m. 2002-03-08 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Rabe, Gunnar, fr.o.m. 2003-12-19 t.o.m. 2004-09-21
Expert : Renström, Staffan, fr.o.m. 2002-03-08 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Rutberg, Anne, fr.o.m. 2002-03-08 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Saldén Enérus, Anita, fr.o.m. 2002-03-08 t.o.m. 2005-01-23
Expert : Sjöblom, Hases Per, fr.o.m. 2004-02-03 t.o.m. 2004-11-10
Expert : Ståhl, Kristina, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Svanberg, Johan, fr.o.m. 2002-03-08 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Tottie, Lennart, fr.o.m. 2002-03-08 t.o.m. 2005-11-30
Sekreterare : Danielsson, Per, fr.o.m. 2002-04-22 t.o.m. 2005-12-16

Rapporter

SOU 2005:99Vissa företagsskattefrågor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2002:28
Dir. 2004:28
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:19 Beskattningen vid omstruktureringar enligt fusionsdirektivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2005:99 Vissa företagsskattefrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Fastighetsbeskattningskommittén (Fi 1998:06) [ Avslutad 2000 ] [ Sekreterare ]

Fastighetsbeskattningskommittén (Fi 1998:06)


Beteckning : Fi 1998:06
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2001-03-01
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-03-19
Direktiv för kommittén, se dir. 1998:20.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Hedfors, Lars, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Evensson, Rune, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Halvarsson, Isa, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Hedberg, Christer, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Kenneryd, Rolf, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Korsberg, Ronny, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Landgren, Per, fr.o.m. 1998-12-09 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Larsson, Lena, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Rosengren, Per, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Staaf-Igelström, Lisbeth, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Stjernström, Michael, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 1998-12-08
Sakkunnig : Jönsson, Stefan, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Sakkunnig : Kristoffersson, Anders, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Sakkunnig : Sjöblom, Per, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Expert : Boije, Robert, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Expert : Grip, Gerd, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Expert : Nilsson, Eveline, fr.o.m. 1999-04-06 t.o.m. 2000-05-02
Expert : Nilsson, Lars, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 2000-05-02
Sekreterare : Classon, Per, fr.o.m. 1998-08-01 t.o.m. 2000-05-31
Sekreterare : Dahl, Lena, fr.o.m. 1999-01-18 t.o.m. 2000-05-09
Sekreterare : Hort, Katinka, fr.o.m. 1998-08-10 t.o.m. 2000-05-26

Rapporter

SOU 1999:59Begränsad fastighetsskatt
SOU 2000:34Likformig och neutral fastighetsbeskattning. Slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1998:20
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:59 Begränsad fastighetsskatt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2000:34 Likformig och neutral fastighetsbeskattning [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman