: : :

Medverkande i utredning : Paul Lappalainen På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Paul Lappalainen

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Paul Lappalainen medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande intolerans (A 2011:02) [ Avslutad 2012 ] [ Expert ]

Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande intolerans (A 2011:02)


Beteckning : A 2011:02
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-13
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-05-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:39 och dir. 2012:21
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Westerberg, Bengt, fr.o.m. 2011-05-05 t.o.m. 2012-11-09
Expert : Abrahamsson, Camilla, fr.o.m. 2011-05-17 t.o.m. 2012-11-09
Expert : Amnå, Erik, fr.o.m. 2011-05-17 t.o.m. 2012-11-09
Expert : Bjurwald, Lisa, fr.o.m. 2011-05-17 t.o.m. 2012-11-09
Expert : DeMarinis, Valerie, fr.o.m. 2011-05-17 t.o.m. 2012-11-09
Expert : Demker, Marie, fr.o.m. 2011-05-17 t.o.m. 2012-11-09
Expert : Dencik, Lars, fr.o.m. 2011-05-17 t.o.m. 2012-11-09
Expert : Eriksson, Kent, fr.o.m. 2011-05-17 t.o.m. 2011-11-30
Expert : Granat, Klara, fr.o.m. 2012-02-10 t.o.m. 2012-06-17
Expert : Hjelm, Annika, fr.o.m. 2011-05-17 t.o.m. 2012-11-09
Expert : Holm, Jacob, fr.o.m. 2012-06-18 t.o.m. 2012-11-09
Expert : Lappalainen, Paul, fr.o.m. 2011-05-17 t.o.m. 2012-11-09
Expert : Löwander, Birgitta, fr.o.m. 2011-05-17 t.o.m. 2012-09-30
Expert : Lööw, Helene, fr.o.m. 2011-05-17 t.o.m. 2012-11-09
Expert : Mella, Orlando, fr.o.m. 2011-05-17 t.o.m. 2012-11-09
Expert : Rydgren, Jens, fr.o.m. 2011-05-17 t.o.m. 2012-11-09
Expert : Ståhle, Teresia, fr.o.m. 2012-01-31 t.o.m. 2012-11-09
Expert : Wistedt, Johanna, fr.o.m. 2011-05-17 t.o.m. 2012-01-30
Expert : Åhlund, Christian, fr.o.m. 2011-05-17 t.o.m. 2012-11-09
Sekreterare : Hägg, Birgitta, fr.o.m. 2012-04-01 t.o.m. 2012-04-30
Sekreterare : Olsson Bohlin, Christina, fr.o.m. 2011-05-23 t.o.m. 2012-11-23
Sekreterare : Tackerudh, Ulrica, fr.o.m. 2012-04-01 t.o.m. 2012-04-30

Rapporter

SOU 2012:74Främlingsfienden inom oss
SOU 2012:74Främlingsfienden inom oss – Bilagedel
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2012:74 Främlingsfienden inom oss [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet (Ju 2003:09) [ Avslutad 2005 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet (Ju 2003:09)


Beteckning : Ju 2003:09
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2006-02-27
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-10-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:118 och dir. 2005:12
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lappalainen, Paul, fr.o.m. 2003-10-16 t.o.m. 2005-09-09
Expert : Abrahamsson, Camilla, fr.o.m. 2003-12-15 t.o.m. 2005-06-13
Expert : Ahlberk, John, fr.o.m. 2003-12-15 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Delgado, Andres, fr.o.m. 2005-03-15 t.o.m. 2005-06-13
Expert : Diaz, José Alberto, fr.o.m. 2003-12-15 t.o.m. 2005-06-13
Expert : Engström Lindgren, Pia, fr.o.m. 2003-12-15 t.o.m. 2005-06-13
Expert : Gralberg, Anna, fr.o.m. 2003-12-15 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Gunnarsdóttir, Anna Theodóra, fr.o.m. 2003-12-15 t.o.m. 2004-10-20
Expert : Hammarstedt, Christina, fr.o.m. 2003-12-15 t.o.m. 2005-06-13
Expert : Hegethorn Strömgren, Cecilia, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-06-13
Expert : Kjellander, Pia, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-06-13
Expert : Lundahl, Jessica, fr.o.m. 2005-03-08 t.o.m. 2005-06-13
Expert : Ringborg, Pontus, fr.o.m. 2003-12-15 t.o.m. 2004-12-01
Expert : Santesson, Anna, fr.o.m. 2004-12-02 t.o.m. 2005-06-13
Expert : Stattin, Jerker, fr.o.m. 2003-12-15 t.o.m. 2004-08-30
Expert : Stauffer, John, fr.o.m. 2004-10-21 t.o.m. 2005-03-14
Expert : Svensson, Stefan K.A., fr.o.m. 2003-12-15 t.o.m. 2005-06-13
Expert : Zackari, Gunilla, fr.o.m. 2003-12-15 t.o.m. 2005-06-13
Sekreterare : Lundgren, Marcus, fr.o.m. 2003-12-01 t.o.m. 2005-08-08

Rapporter

SOU 2005:56Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2003:118
Dir. 2005:12
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:56 Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Diskrimineringskommittén (N 2002:06) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]

Diskrimineringskommittén (N 2002:06)


Beteckning : N 2002:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2007-03-01
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-01-31
Direktiv för kommittén, se dir. 2002:11, dir. 2003:69 och dir. 2005:8
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Ewerlöf, Göran, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2006-02-28
Ledamot : Anderberg, Christel, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2002-12-01
Ledamot : Andersson, Hans, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2006-02-28
Ledamot : Arosenius, Marcela, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2006-02-28
Ledamot : Astudillo, Luciano, fr.o.m. 2003-04-08 t.o.m. 2006-02-28
Ledamot : Frebran, Rose-Marie, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2006-02-28
Ledamot : Granlund, Marie, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : Jönsson, Anita, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2006-02-28
Ledamot : Kerimo, Yilmaz, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2006-02-28
Ledamot : Larsson, Kristina, fr.o.m. 2003-09-02 t.o.m. 2006-02-28
Ledamot : Lindgren, Anna, fr.o.m. 2002-12-02 t.o.m. 2006-02-28
Ledamot : Nilsson Hedström, Lotta, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2003-09-01
Ledamot : Nilsson, Martin, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2006-02-28
Ledamot : Rohdin, Lennart, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Abrahamsson, Charlotte, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2002-12-01
Expert : Asklöf, Cecilia, fr.o.m. 2003-10-13 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Bengtson Ekström, Katarina, fr.o.m. 2002-11-25 t.o.m. 2003-09-24
Expert : Bergström, Gunnar, fr.o.m. 2003-02-10 t.o.m. 2003-09-28
Expert : Boman Lindberg, Emma, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2005-09-05
Expert : Borgström, Claes, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Bågling, Linda, fr.o.m. 2005-09-01 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Gellner, Lars, fr.o.m. 2002-11-25 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Gunnarsdottir, Anna Theodòra, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2005-03-13
Expert : Hamskär, Ingemar, fr.o.m. 2002-11-25 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Herzfeld Olsson, Petra, fr.o.m. 2005-09-06 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Hilmarsdottir, Johanna Read, fr.o.m. 2002-11-25 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Hoffstedt, Anneli, fr.o.m. 2002-11-25 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Holmberg, Fredrik, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2003-09-01
Expert : Hååg, Karin, fr.o.m. 2005-09-01 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Härneskog, Örjan, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Höög, Katarina, fr.o.m. 2003-09-02 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Johansson, Mats, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2003-09-01
Expert : Järvenpää, Jimmy, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Lappalainen, Paul, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Laxén, Marianne, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2003-10-12
Expert : Lindblad, Jenny, fr.o.m. 2003-09-18 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Lindelöf, Agneta, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Linna, Katri, fr.o.m. 2005-03-14 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Lisskar-Dahlgren, Eva, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Ljunggren, Niklas, fr.o.m. 2003-09-02 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Lööw, Lars, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Maier, Lena, fr.o.m. 2003-09-25 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Olauson, Erland, fr.o.m. 2002-11-25 t.o.m. 2003-09-17
Expert : Perseverante Kimenga, José, fr.o.m. 2003-12-01 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Skarhed, Anna, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2003-09-01
Expert : Staaf, Catharina, fr.o.m. 2003-09-02 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Syrén, Peter, fr.o.m. 2002-12-02 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Söderlöf, Göran, fr.o.m. 2004-12-06 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Utterström, Astrid, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Uzunel, Cafer, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Vilgren, Madelaine, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Wadstein, Margareta, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Wikberg, Maria, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Ytterberg, Hans, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Zackari, Gunilla, fr.o.m. 2002-05-21 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Åström, Lars, fr.o.m. 2002-11-25 t.o.m. 2003-02-09
Huvudsekreterare : Persson Härneskog, Gudrun, fr.o.m. 2002-05-16 t.o.m. 2006-03-31
Sekreterare : Isaksson, Dan, fr.o.m. 2002-05-16 t.o.m. 2006-03-10
Sekreterare : Pålsson Helander, Susanna, fr.o.m. 2003-01-13 t.o.m. 2006-03-10
Sekreterare : Roth, Hans Ingvar, fr.o.m. 2004-09-10 t.o.m. 2005-02-28
Sekreterare : Sylvan, Monica, fr.o.m. 2004-12-01 t.o.m. 2006-03-05
Bitr. sekreterare : Tekin-Befrits, Bilge, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2004-11-30

Rapporter

SOU 2004:55Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering – delbetänkande
SOU 2006:22En sammanhållen diskrimineringslagstiftning del 1 och 2
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:55 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (In 1997:06) om översyn av lagen om etnisk diskriminering [ Avslutad 1997 ]

Utredningen (In 1997:06) om översyn av lagen om etnisk diskriminering


Beteckning : In 1997:06
Departement : Inrikesdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-10
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1997:11.
Lokal :
0

Sammansättning


Wadstein, Margareta, fr.o.m. 1997-05-14 t.o.m. 1997-11-30
Sakkunnig : Eriksson, Ann-Jeanette, fr.o.m. 1997-05-27 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Blixt, Lena, fr.o.m. 1997-05-27 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Edling, Jan, fr.o.m. 1997-05-27 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Hjalmarson, Yngve, fr.o.m. 1997-05-27 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Lindgren, Karin, fr.o.m. 1997-05-27 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Lindqvist, Göran, fr.o.m. 1997-05-27 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Lundin, Staffan, fr.o.m. 1997-05-27 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Söderlöf, Göran, fr.o.m. 1997-05-27 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Trogen, Anita, fr.o.m. 1997-05-27 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Sungur, Aysegül, fr.o.m. 1997-07-07 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Wudie, Elisabeth, fr.o.m. 1997-07-07 t.o.m. 1997-11-30
Sekreterare : Ingvar-Nilsson, Charlotte, fr.o.m. 1997-06-14 t.o.m. 1997-12-15
Lappalainen, Paul, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 1997-11-30

Rapporter

SOU 1997:174Räkna med mångfald?
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:11

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman