: : :

Medverkande i utredning : Ola Landström

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Ola Landström

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Ola Landström medverkat i:

Utredningen om användarna i delningsekonomin (Fi 2015:13) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]

Utredningen om användarna i delningsekonomin (Fi 2015:13)


Beteckning : Fi 2015:13
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2018-03-26
Status : Avslutad A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-12-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:136
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bradley, Karin, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2017-03-31
Sakkunnig : Bagge, Anders, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Haraldsson Jensen, Anna, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Hellblom, Linda, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Holm Gatica, Christin, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Hånell McKelvey, Helena, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Jonsson, Per, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Jörgensen, Johan, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Karfs, Daniel, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Landström, Ola, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Nilsson, Patrik, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Teigland, Robin, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Öhrwall, Emma, fr.o.m. 2016-06-15
Sekreterare : Högrell, Olof, fr.o.m. 2016-04-25 t.o.m. 2017-04-09

Rapporter

SOU 2017:26Delningsekonomi På användarnas villkor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2015:136 Användarna i delningsekonomin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:26 Delningsekonomi – På användarnas villkor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman