Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om användarna i delningsekonomin (Fi 2015:13)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om användarna i delningsekonomin (Fi 2015:13) [ Avslutad 2017 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2015:136 Användarna i delningsekonomin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:26 Delningsekonomi – På användarnas villkor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 6 ♂ 8 ) :

Karin Bradley  []  ( Särskild utredare )
Anders Bagge  []  ( Sakkunnig )
Anna Haraldsson Jensen  []  ( Expert )
Linda Hellblom  []  ( Expert )
Christin Holm Gatica  []  ( Expert )
Helena Hånell McKelvey  []  ( Expert )
Per Jonsson  []  ( Expert )
Johan Jörgensen  []  ( Expert )
Daniel Karfs  []  ( Expert )
Ola Landström  []  ( Expert )
Patrik Nilsson  []  ( Expert )
Robin Teigland  []  ( Expert )
Emma Öhrwall  []  ( Expert )
Olle Högrell  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om användarna i delningsekonomin (Fi 2015:13)


Beteckning : Fi 2015:13
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2018-03-26
Status : Avslutad A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-12-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:136
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bradley, Karin, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2017-03-31
Sakkunnig : Bagge, Anders, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Haraldsson Jensen, Anna, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Hellblom, Linda, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Holm Gatica, Christin, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Hånell McKelvey, Helena, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Jonsson, Per, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Jörgensen, Johan, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Karfs, Daniel, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Landström, Ola, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Nilsson, Patrik, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Teigland, Robin, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Öhrwall, Emma, fr.o.m. 2016-06-15
Sekreterare : Högrell, Olof, fr.o.m. 2016-04-25 t.o.m. 2017-04-09

Rapporter

SOU 2017:26Delningsekonomi På användarnas villkor

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman