Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om användarna i delningsekonomin (Fi 2015:13)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om användarna i delningsekonomin (Fi 2015:13) [ Avslutad 2017 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 6 ♂ 8 ) :

Karin Bradley  []  ( Särskild utredare )
Anders Bagge  []  ( Sakkunnig )
Anna Haraldsson Jensen  []  ( Expert )
Linda Hellblom  []  ( Expert )
Christin Holm Gatica  []  ( Expert )
Helena Hånell McKelvey  []  ( Expert )
Per Jonsson  []  ( Expert )
Johan Jörgensen  []  ( Expert )
Daniel Karfs  []  ( Expert )
Ola Landström  []  ( Expert )
Patrik Nilsson  []  ( Expert )
Robin Teigland  []  ( Expert )
Emma Öhrwall  []  ( Expert )
Olle Högrell  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om användarna i delningsekonomin (Fi 2015:13)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2015-12-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:136
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2017:26 Delningsekonomi På användarnas villkor
Medverkande :
Särskild utredare : Karin Bradley, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2017-03-31
Sakkunnig : Anders Bagge, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Anna Haraldsson Jensen, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Linda Hellblom, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Christin Holm Gatica, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Helena Hånell McKelvey, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Per Jonsson, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Johan Jörgensen, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Daniel Karfs, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Ola Landström, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Patrik Nilsson, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Robin Teigland, fr.o.m. 2016-06-15
Expert : Emma Öhrwall, fr.o.m. 2016-06-15
Sekreterare : Olof Högrell, fr.o.m. 2016-04-25 t.o.m. 2017-04-09

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman