: : :

Medverkande i utredning : Mattias Landgren

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Mattias Landgren

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.

Utredningar som Mattias Landgren medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04) [ Avslutad 2015 ]

Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04)


Beteckning : A 2014:04
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-03
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-06-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:81, dir. 2014:150 och dir. 2014:166
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Middelman, Anna, fr.o.m. 2014-06-05 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Bratberg, Sara, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Davidsson, Lars, fr.o.m. 2014-12-09 t.o.m. 2015-01-18
Expert : Gustavsson, Emy, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2014-10-27
Expert : Jansson, Anna-Karin, fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Lindblom, Per, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Linden, Olivier, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Löfgren, Gustaf, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2014-12-08
Expert : Nyman, Maria, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Söderberg, Karin, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Walterson, Frank, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Wiberg, Maria, fr.o.m. 2014-10-28 t.o.m. 2015-03-31
Engblom, Samuel, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2014-11-03
Eklund, Torbjörn, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-03-31
Gellner, Lars, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-03-31
Landgren, Mattias, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2014-11-03
Larsson, Tommy, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-03-31
Maier Söderberg, Lena, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-03-31
Råsmar, Sofia, fr.o.m. 2014-11-04 t.o.m. 2015-03-31
Sjunnebo, Robert, fr.o.m. 2014-11-04 t.o.m. 2015-03-31
Nordfors, Lars, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-03-31
Sekreterare : Nordblom, Linda, fr.o.m. 2014-12-01 t.o.m. 2015-03-31
Sekreterare : Ribrant, Susanna, fr.o.m. 2014-08-06 t.o.m. 2015-03-31
Sekreterare : Rintala, Anu, fr.o.m. 2014-08-25 t.o.m. 2015-04-13

Rapporter

SOU 2015:13Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I
SOU 2015:38Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utstationeringskommittén (A 2012:03) – Utredning med Sören Öman [ Avslutad 2015 ]

Utstationeringskommittén (A 2012:03)


Beteckning : A 2012:03
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-04
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-09-27
Direktiv för kommittén, se dir. 2012:92, dir. 2014:82, dir. 2014:149 och dir. 2015:57
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Granlund, Marie, fr.o.m. 2014-11-18
Ordförande : Svantesson, Elisabeth, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-19
Ordförande : Tobé, Tomas, fr.o.m. 2013-10-07 t.o.m. 2014-11-17
Ledamot : Andersson, Johan, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-12-15
Ledamot : Avsan, Anti, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Bengtsson, Berit, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Brännström, Katarina, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Carlsson, Andreas, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2015-01-18
Ledamot : Holm, Ulf, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-11-30
Ledamot : Johansson Metso, Frida, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Johansson, Ylva, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-10-22
Ledamot : Pethrus, Désirée, fr.o.m. 2015-01-19
Ledamot : Plass, Maria, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-12-15
Ledamot : Pärssinen, Raimo, fr.o.m. 2014-12-16
Ledamot : Qarlsson, Annika, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Rudén, Janne, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Sällström, Sven-Olof, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Venegas, Marco, fr.o.m. 2014-12-16
Expert : Bergström, Carl Fredrik, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Björnfot, Gabriella, fr.o.m. 2015-08-27
Expert : Bratberg, Sara, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Davidsson, Lars, fr.o.m. 2014-12-09 t.o.m. 2015-01-18
Expert : Evjen, Johanna, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Görnerup Cardell, Emma, fr.o.m. 2013-12-10 t.o.m. 2015-03-11
Expert : Jansson, Anna-Karin, fr.o.m. 2015-01-19
Expert : Lagerstedt, Sofie, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2015-08-26
Expert : Lindblom, Pär, fr.o.m. 2015-03-12
Expert : Löfgren, Gustaf, fr.o.m. 2013-09-16 t.o.m. 2014-12-08
Expert : Malmberg, Jonas, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Middelman, Anna, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Ribrant, Susanna, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2014-08-10
Expert : Rosén, Olle, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2013-09-15
Expert : Strandbacke, Anna, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2015-01-18
Expert : Söderberg, Karin, fr.o.m. 2014-08-11 t.o.m. 2015-06-14
Expert : Wiberg, Maria, fr.o.m. 2015-01-19
Engblom, Samuel, fr.o.m. 2013-02-20
Gellner, Lars, fr.o.m. 2013-02-20
Jonsson, Claes-Mikael, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2013-11-18
Landgren, Mattias, fr.o.m. 2013-11-19 t.o.m. 2014-11-03
Larsson, Tommy, fr.o.m. 2013-02-20
Nordfors, Lars, fr.o.m. 2013-02-20
Pfeifer, Karl, fr.o.m. 2013-02-20
Sjunnebo, Robert, fr.o.m. 2014-11-04
Söderberg, Lena Maier, fr.o.m. 2013-02-20
Huvudsekreterare : Öman, Sören, fr.o.m. 2012-12-01
Sekreterare : Lindell, Tomas, fr.o.m. 2013-01-07 t.o.m. 2013-07-06
Sekreterare : Nordblom, Linda, fr.o.m. 2013-04-18

Rapporter

SOU 2015:83Översyn av lex Laval
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:83 Översyn av lex Laval [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman