: : :

Medverkande i utredning : Mari Granath Lagercrantz

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Mari Granath Lagercrantz

Utredningar som Mari Granath Lagercrantz medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om utbildning för imamer (U 2008:06) [ Avslutad 2009 ] [ Expert ]

Utredningen om utbildning för imamer (U 2008:06)


Beteckning : U 2008:06
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-09
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-05-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:66
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Amnå, Erik, fr.o.m. 2008-05-22 t.o.m. 2009-06-07
Expert : Granath Lagercrantz, Mari, fr.o.m. 2008-08-19 t.o.m. 2009-06-01
Expert : Lindqvist, Göran, fr.o.m. 2008-08-19 t.o.m. 2009-06-01
Expert : Molander, Kerstin, fr.o.m. 2008-08-19 t.o.m. 2009-06-01
Sekreterare : Brundin, Pia, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-06-14
Sekreterare : Larsson, Göran, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-05-31

Rapporter

SOU 2009:52Staten och imanerna – Relegion, integration, autonomi
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2008:66 Utbildning för imamer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:52 Staten och imamerna – Religion, integration, autonomi [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen Koordinator för museisektorn (Ku 2007:02) [ Avslutad 2009 ] [ Expert ]

Utredningen Koordinator för museisektorn (Ku 2007:02)


Beteckning : Ku 2007:02
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-12
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-02-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:22 och dir. 2008:10
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : von Arbin, Christina, fr.o.m. 2007-02-22 t.o.m. 2009-02-15
Sakkunnig : Nordgren, Sune, fr.o.m. 2007-05-16 t.o.m. 2008-10-31
Expert : Amréus, Lars, fr.o.m. 2007-05-16 t.o.m. 2009-02-15
Expert : Bergenstråhle-Lind, Anita, fr.o.m. 2007-05-16 t.o.m. 2009-02-15
Expert : Castenfors, Birgitta, fr.o.m. 2007-09-03 t.o.m. 2008-01-06
Expert : Granath Lagercrantz, Mari, fr.o.m. 2008-11-01 t.o.m. 2009-02-15
Expert : Jönsson, Tomas, fr.o.m. 2007-05-16 t.o.m. 2009-02-15
Expert : Kemdahl, Ann Louise, fr.o.m. 2007-05-16 t.o.m. 2009-02-15
Expert : Lomfors, Ingrid, fr.o.m. 2007-05-16 t.o.m. 2009-02-15
Expert : Pourshahidi, Monica, fr.o.m. 2007-05-16 t.o.m. 2007-08-05
Expert : Svedberg, Berit, fr.o.m. 2007-05-16 t.o.m. 2009-02-15
Expert : Wahlström, Erik, fr.o.m. 2008-01-07 t.o.m. 2008-09-15
Sekreterare : Berg, Johanna, fr.o.m. 2007-05-14 t.o.m. 2009-02-15
Sekreterare : Hammargren, Liv, fr.o.m. 2007-05-28 t.o.m. 2009-02-15

Rapporter

RapportLägesrapport rörande uppdraget som Koordinator för museisektorn, 2007-10-14
SOU 2009:15Kraftsamling! – museisamverkan ger resultat + Bilaga
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:22 Koordinator för museisektorn [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2008:10 Tillläggsdirektiv till Koordinator för museisektorn (Ku 2007:02) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:15 Kraftsamling! – museisamverkan ger resultat [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén Aktionsgruppen för barnkultur (Ku 2004:07) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]

Kommittén Aktionsgruppen för barnkultur (Ku 2004:07)


Beteckning : Ku 2004:07
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-15
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-09-02
Direktiv för kommittén, se dir. 2004:117
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Lundgren, Lotta, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2006-04-26
Ledamot : Asadi, Zargam, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2006-04-26
Ledamot : Asfari, Alireza, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2006-04-26
Ledamot : Fossland, Thor, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2006-04-26
Ledamot : Lindblom, Susin, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2006-04-26
Ledamot : Nilsson, Vivi-Ann, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2006-04-26
Ledamot : Sjöberg, Per, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2006-04-26
Ledamot : Widerberg, Gertrud, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2006-04-26
Expert : Gunnarsson, Fredrik, fr.o.m. 2005-03-15 t.o.m. 2006-04-26
Expert : Granath Lagercrantz, Mari, fr.o.m. 2005-09-27 t.o.m. 2005-12-21
Expert : Lansfjord, Mona, fr.o.m. 2005-03-15 t.o.m. 2006-04-26
Expert : Lindblad, Ulrika, fr.o.m. 2005-03-15 t.o.m. 2006-04-26
Expert : Matz, Michael, fr.o.m. 2005-03-15 t.o.m. 2006-04-26
Expert : Nilsson Huett, Ulf, fr.o.m. 2005-03-15 t.o.m. 2006-04-26
Expert : Osten, Suzanne, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2006-04-26
Expert : Parkert, Cecilia, fr.o.m. 2005-03-15 t.o.m. 2006-04-26
Expert : Rosengren, Per-Gunnar, fr.o.m. 2005-03-15 t.o.m. 2006-04-26
Expert : Sandgren, Torgny, fr.o.m. 2005-12-15 t.o.m. 2006-04-26
Expert : Wiklund, Ulla, fr.o.m. 2005-03-15 t.o.m. 2006-04-26
Expert : Wiman, Margareta, fr.o.m. 2005-03-15 t.o.m. 2006-04-26
Informatör : Carlsson, Charlotte, fr.o.m. 2005-04-04 t.o.m. 2006-04-26
Sekreterare : Brilioth Biörnstad, Lotta, fr.o.m. 2005-08-01 t.o.m. 2006-05-05
Sekreterare : Olander, Kerstin, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-05-15

Rapporter

SOU 2006:45Tänka framåt, men göra nu – Så stärker vi barnkulturen
Bilaga"Det ser lite olika ut..." En kartläggning av den offentligt finansierade kulturen för barn.
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2004:117
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:45 Tänka framåt, men göra nu – Så stärker vi barnkulturen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman