Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Kommittén Aktionsgruppen för barnkultur (Ku 2004:07)

Offentlig utredning under Utbildnings- och kulturdepartementet (tillsatt av Kulturdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Kommittén Aktionsgruppen för barnkultur (Ku 2004:07) [ Avslutad 2006 ]

Offentlig utredning under Utbildnings- och kulturdepartementet (tillsatt av Kulturdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 2004:117 Aktionsgrupp för barnkultur

Medverkande i utredningen ( 23 st. ♀ 14 ♂ 9 ) :

Lotta Lundgren  []  ( Ordförande )
Alireza Asfari  []  ( Ledamot )
Thor Fossland  []  ( Ledamot )
Susin Lindblom  []  ( Ledamot )
Vivi-Ann Nilsson  []  ( Ledamot )
Per Sjöberg  []  ( Ledamot )
Gertrud Widerberg  []  ( Ledamot )
Fredrik Gunnarsson  []  ( Expert )
Mari Granath Lagercrantz  []  ( Expert )
Mona Lansfjord  []  ( Expert )
Ulrika Lindblad  []  ( Expert )
Michael Matz  []  ( Expert )
Ulf Nilsson Huett  []  ( Expert )
Suzanne Osten  []  ( Expert )
Cecilia Parkert  []  ( Expert )
Per-Gunnar Rosengren  []  ( Expert )
Torgny Sandgren  []  ( Expert )
Ulla Wiklund  []  ( Expert )
Margareta Wiman  []  ( Expert )
Charlotte Carlsson  []  ( Informatör )
Lotta Brilioth Biörnstad  []  ( Sekreterare )
Kerstin Olander  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Kommittén Aktionsgruppen för barnkultur (Ku 2004:07)


Beteckning : Ku 2004:07
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-15
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-09-02
Direktiv för kommittén, se dir. 2004:117
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Lundgren, Lotta, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2006-04-26
Ledamot : Asadi, Zargam, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2006-04-26
Ledamot : Asfari, Alireza, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2006-04-26
Ledamot : Fossland, Thor, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2006-04-26
Ledamot : Lindblom, Susin, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2006-04-26
Ledamot : Nilsson, Vivi-Ann, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2006-04-26
Ledamot : Sjöberg, Per, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2006-04-26
Ledamot : Widerberg, Gertrud, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2006-04-26
Expert : Gunnarsson, Fredrik, fr.o.m. 2005-03-15 t.o.m. 2006-04-26
Expert : Granath Lagercrantz, Mari, fr.o.m. 2005-09-27 t.o.m. 2005-12-21
Expert : Lansfjord, Mona, fr.o.m. 2005-03-15 t.o.m. 2006-04-26
Expert : Lindblad, Ulrika, fr.o.m. 2005-03-15 t.o.m. 2006-04-26
Expert : Matz, Michael, fr.o.m. 2005-03-15 t.o.m. 2006-04-26
Expert : Nilsson Huett, Ulf, fr.o.m. 2005-03-15 t.o.m. 2006-04-26
Expert : Osten, Suzanne, fr.o.m. 2004-09-02 t.o.m. 2006-04-26
Expert : Parkert, Cecilia, fr.o.m. 2005-03-15 t.o.m. 2006-04-26
Expert : Rosengren, Per-Gunnar, fr.o.m. 2005-03-15 t.o.m. 2006-04-26
Expert : Sandgren, Torgny, fr.o.m. 2005-12-15 t.o.m. 2006-04-26
Expert : Wiklund, Ulla, fr.o.m. 2005-03-15 t.o.m. 2006-04-26
Expert : Wiman, Margareta, fr.o.m. 2005-03-15 t.o.m. 2006-04-26
Informatör : Carlsson, Charlotte, fr.o.m. 2005-04-04 t.o.m. 2006-04-26
Sekreterare : Brilioth Biörnstad, Lotta, fr.o.m. 2005-08-01 t.o.m. 2006-05-05
Sekreterare : Olander, Kerstin, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-05-15

Rapporter

SOU 2006:45Tänka framåt, men göra nu – Så stärker vi barnkulturen
Bilaga"Det ser lite olika ut..." En kartläggning av den offentligt finansierade kulturen för barn.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman