Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Lennart Svensäter På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Lennart Svensäter på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Lennart Svensäter

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lennart Svensäter medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsärenden (Ju 2011:15) [ Avslutad 2013 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsärenden (Ju 2011:15)


Beteckning : Ju 2011:15
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2014-03-04
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:110
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Svensäter, Lennart, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2013-02-28
Sakkunnig : Bill, Elisabeth, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Sakkunnig : Matz, Henrik, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Sakkunnig : Skoglund, Anneli, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Adamsson, Peter, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Felding, Monica, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Fellbom Franke, Caroline, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Grönquist, Lars, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Lindblom, Susin, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Nordell, Per Jonas, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Nordström, Per, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Rydén, Jerker, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Stigell, Anne, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Sylwan, Mathias, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Westre Stövander, Efwa, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Wänelöf, Erica, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Öström, Thorbjörn, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Sekreterare : Krikström, Peter, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2013-05-31

Rapporter

SOU 2013:4Tillstånd och medling
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2011:110 Vissa civilrättsliga förvaltningsärenden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:4 Tillstånd och medling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Domarlagsutredningen (Ju 2010:01) [ Avslutad 2011 ] [ Särskild utredare ]

Domarlagsutredningen (Ju 2010:01)


Beteckning : Ju 2010:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2012-02-16
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-11-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:106 och dir. 2010:57
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Svensäter, Lennart, fr.o.m. 2010-01-25 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Billing, Maria, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Brokelind, Charlotte, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Eka, Anders, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Horned, Owe, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Karlson, Carl-Johan, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Nilsson, Jörgen, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Nilsson Hjort, Bob, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Sandström, Annika, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Westberg, Peter, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Wetterstrand Hagström, Maria, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Wigén, Måns, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Åberg, Margareta, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Åhlund, Guntra, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Sekreterare : Söderberg, Nicklas, fr.o.m. 2010-03-01 t.o.m. 2011-05-15

Rapporter

SOU 2011:42En reformerad domstolslagstiftning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:42 En reformerad domstolslagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om offentliga bidrag till fristående skolor (U 2006:04) [ Avslutad 2006 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om offentliga bidrag till fristående skolor (U 2006:04)


Beteckning : U 2006:04
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-15
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-02-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:3
Lokal :
Genom beslut den 26 oktober 2006, dnr U2006/7296/G avslutas arbetet i utredningen.Utredningens uppdrag skall inte redovisas.

Sammansättning


Särskild utredare : Svensäter, Lennart, fr.o.m. 2006-02-17 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Agnevik, Ann Sofi, fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Enjin, Boel, fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Ljungdahl, Sten, fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Strinäs, Lennart, fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Werner, Lars, fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m. 2006-10-31
Sekreterare : Forssman, Fredrik, fr.o.m. 2006-02-17 t.o.m. 2006-12-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2006:3 Offentliga bidrag till fristående skolor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
1990 års arrendekommitté (Ju 1990:06) [ Avslutad 1993 ] [ Sekreterare ]

1990 års arrendekommitté (Ju 1990:06)


Beteckning : Ju 1990:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1994-05-05
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1990:33.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. växel 040/35 58 55, direktval 040/35 57 98 (sekreteraren)
012345678910111213

Sammansättning


Ordförande : Ekstedt, Olle t.o.m. 1992-11-30
Ledamot : Andréasson, Owe t.o.m. 1992-11-30
Ledamot : Petersson, Sven-Olof t.o.m. 1992-11-30
Ledamot : Stenmarck, Per t.o.m. 1992-11-30
Sakkunnig : Andersson, Folke t.o.m. 1992-11-30
Sakkunnig : Gyllenkrok, Nils t.o.m. 1992-11-30
Sakkunnig : Persson, Rune t.o.m. 1992-11-30
Sakkunnig : Petersson, Bengt t.o.m. 1992-11-30
Sakkunnig : Svensson, Lars Göran t.o.m. 1992-11-30
Expert : Abrahamsson, Olle t.o.m. 1992-11-30
Expert : Ohlsson, Agneta t.o.m. 1992-11-30
Sekreterare : Svensäter, Lennart t.o.m. 1992-10-31

Rapporter

SOU 1991:85Historiska arrenden – förslag till
friköpslag.
SOU 1992:109Investeringar i arrendejordbruket
och arrenderättsliga frågor.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1990:33 Arrendefrågor

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman