Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Lennart Svensäter På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Lennart Svensäter på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Lennart Svensäter

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lennart Svensäter medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsärenden (Ju 2011:15) [ Avslutad 2013 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsärenden (Ju 2011:15)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2011-12-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:110
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2013:4 Tillstånd och medling
Medverkande :
Särskild utredare : Lennart Svensäter, hovrättspresident, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2013-02-28
Sakkunnig : Elisabeth Bill, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Sakkunnig : Henrik Matz, kansliråd, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Sakkunnig : Anneli Skoglund, ämnesråd, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Peter Adamsson, advokat, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Monica Felding, chefsrådman, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Caroline Fellbom Franke, jurist, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Lars Grönquist, chefsjurist, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Susin Lindblom, förbundsdirektör, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Per Jonas Nordell, professor, jur.dr., fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Per Nordström, chefsjurist, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Jerker Rydén, verksjurist, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Anne Stigell, informationschef, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Mathias Sylwan, förbundsjurist, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Efwa Westre Stövander, chefsjurist, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Erica Wänelöf, förlagsjurist, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Thorbjörn Öström, förbundsjurist, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Sekreterare : Peter Krikström, hovrättsassessor, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2013-05-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2011:110 Vissa civilrättsliga förvaltningsärenden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:4 Tillstånd och medling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Domarlagsutredningen (Ju 2010:01) [ Avslutad 2011 ] [ Särskild utredare ]
Domarlagsutredningen (Ju 2010:01)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2009-11-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:106 och dir. 2010:57
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2011:42 En reformerad domstolslagstiftning
Medverkande :
Särskild utredare : Lennart Svensäter, hovrättspresident, fr.o.m. 2010-01-25 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Maria Billing, chefsjurist och advokat, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Charlotte Brokelind, lagman, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Anders Eka, lagman, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Owe Horned, lagman, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Carl-Johan Karlson, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Jörgen Nilsson, chefsjurist, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Bob Nilsson Hjort, hovrättsråd, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Annika Sandström, chefsrådman, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Peter Westberg, professor, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Maria Wetterstrand Hagström, hovrättsråd, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Måns Wigén, kansliråd, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Margareta Åberg, lagman, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Expert : Guntra Åhlund, byråchef, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2011-05-04
Sekreterare : Nicklas Söderberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 2010-03-01 t.o.m. 2011-05-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:42 En reformerad domstolslagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om offentliga bidrag till fristående skolor (U 2006:04) [ Avslutad 2006 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om offentliga bidrag till fristående skolor (U 2006:04)
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-02-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:3
Genom beslut den 26 oktober 2006, dnr U2006/7296/G avslutas arbetet i utredningen.Utredningens uppdrag skall inte redovisas.
Medverkande :
Särskild utredare : Lennart Svensäter, chefsrådman, fr.o.m. 2006-02-17 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist, fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Boel Enjin, ekonomichef, fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Sten Ljungdahl, kansliråd, fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Lennart Strinäs, rådman, fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Lars Werner, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m. 2006-10-31
Sekreterare : Fredrik Forssman, hovrättsassessor, fr.o.m. 2006-02-17 t.o.m. 2006-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2006:3 Offentliga bidrag till fristående skolor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
1990 års arrendekommitté (Ju 1990:06) [ Avslutad 1993 ] [ Sekreterare ]
1990 års arrendekommitté (Ju 1990:06)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1993
Direktiv för se dir. 1990:33.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. växel 040/35 58 55, direktval 040/35 57 98 (sekreteraren)
Utredningen har avgett :
SOU 1991:85 Historiska arrenden - förslag till friköpslag.
SOU 1992:109 Investeringar i arrendejordbruket och arrenderättsliga frågor. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Olle Ekstedt, hovrättslagman, t.o.m. 1992-11-30
Ledamot : Owe Andréasson, led. av riksdagen /s, t.o.m. 1992-11-30
Ledamot : Sven-Olof Petersson, led. av riksdagen /c, t.o.m. 1992-11-30
Ledamot : Per Stenmarck, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1992-11-30
Sakkunnig : Folke Andersson, lantbrukare, t.o.m. 1992-11-30
Sakkunnig : Nils Gyllenkrok, lantmästare, t.o.m. 1992-11-30
Sakkunnig : Rune Persson, lantbrukare, t.o.m. 1992-11-30
Sakkunnig : Bengt Petersson, lantbruksdirektör, t.o.m. 1992-11-30
Sakkunnig : Lars Göran Svensson, arrendeombudsman, t.o.m. 1992-11-30
Expert : Olle Abrahamsson, kansliråd, t.o.m. 1992-11-30
Expert : Agneta Ohlsson, hovrättsråd, t.o.m. 1992-11-30
Sekreterare : Lennart Svensäter, rådman, t.o.m. 1992-10-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1990:33 Arrendefrågor

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman