Hem: Teman: Offentliga utredningar:

1990 års arrendekommitté (Ju 1990:06)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

1990 års arrendekommitté (Ju 1990:06) [ Avslutad 1993 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1990:33 Arrendefrågor

Medverkande i utredningen ( 12 st. ♀ 1 ♂ 11 ) :

Olle Ekstedt  []  ( Ordförande )
Owe Andréasson  []  ( Ledamot )
Sven-Olof Petersson  []  ( Ledamot )
Per Stenmarck  []  ( Ledamot )
Folke Andersson  []  ( Sakkunnig )
Nils Gyllenkrok  []  ( Sakkunnig )
Rune Persson  []  ( Sakkunnig )
Bengt Petersson  []  ( Sakkunnig )
Olle Abrahamsson  []  ( Expert )
Agneta Ohlsson  []  ( Expert )
Lennart Svensäter  []  ( Sekreterare )
Lars-Göran Svensson  []  ( Sakkunnig )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

1990 års arrendekommitté (Ju 1990:06)


Beteckning : Ju 1990:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1994-05-05
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1990:33.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. växel 040/35 58 55, direktval 040/35 57 98 (sekreteraren)
012345678910111213

Sammansättning


Ordförande : Ekstedt, Olle t.o.m. 1992-11-30
Ledamot : Andréasson, Owe t.o.m. 1992-11-30
Ledamot : Petersson, Sven-Olof t.o.m. 1992-11-30
Ledamot : Stenmarck, Per t.o.m. 1992-11-30
Sakkunnig : Andersson, Folke t.o.m. 1992-11-30
Sakkunnig : Gyllenkrok, Nils t.o.m. 1992-11-30
Sakkunnig : Persson, Rune t.o.m. 1992-11-30
Sakkunnig : Petersson, Bengt t.o.m. 1992-11-30
Sakkunnig : Svensson, Lars Göran t.o.m. 1992-11-30
Expert : Abrahamsson, Olle t.o.m. 1992-11-30
Expert : Ohlsson, Agneta t.o.m. 1992-11-30
Sekreterare : Svensäter, Lennart t.o.m. 1992-10-31

Rapporter

SOU 1991:85Historiska arrenden – förslag till
friköpslag.
SOU 1992:109Investeringar i arrendejordbruket
och arrenderättsliga frågor.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman