Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Lennart Pettersson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Lennart Pettersson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Lennart Pettersson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lennart Pettersson medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om revisorer och revision, genomförande av EG-direktiv m.m. (Ju 2006:11) [ Avslutad 2008 ]
Utredningen om revisorer och revision, genomförande av EG-direktiv m.m. (Ju 2006:11)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-09-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:96 och dir. 2006:128
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:56 Revisionsutskott m.m.: genomförande av 2006 års revisorsdirektiv (delbetänkande)
SOU 2008:32 Avskaffande av revisionsplikten för små företag
SOU 2008:79 Revisorers skadeståndsansvar
Medverkande :
Särskild utredare : Bo Svensson, justitieråd, fr.o.m. 2007-01-09 t.o.m. 2008-09-30
Sakkunnig : Jacob Aspegren, kansliråd, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Sakkunnig : Annica Axén Linderl, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-10-03 t.o.m. 2008-09-17
Sakkunnig : Niklas Ekstrand, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2007-10-02
Sakkunnig : Lena Hiort av Ornäs, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-03-31
Sakkunnig : Gabriella Johansson, kansliråd, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Sakkunnig : Stefan Pärlhem, ämnesråd, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-04-27
Sakkunnig : Robert Wälikangas, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-01-24 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Gunvor Andersson, verkst. direktör, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Karin Berggren, jur.kand., fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Carina Bergman Marcus, director legal counsel, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Urban Bjergert, rättslig expert redovisning, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-04-02
Expert : Dan Brännström, generalsekreterare, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Carl-Gustaf Burén, civilekonom, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Annette Dahlberg, verksamhetsutvecklare, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-04-02
Expert : Fredrik Dahlberg, auktorierad redovisningskonsult, fr.o.m. 2007-03-13 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Lena Dahlgren, auktoriserad redovisningskonsult, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2007-03-12
Expert : Adam Diamant, juris doktor, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Eva Ekström, biträdande avdelningschef, fr.o.m. 2007-04-25 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Lennart Francke, bankdirektör, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Nicklas Grip, bankdirektör, fr.o.m. 2008-04-23 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Eskil Henriksson, rättslig expert, fr.o.m. 2008-04-03 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Katarina Holmberg, verksjurist, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Per Nordström, chefsjurist, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Ove Folkpartiet Jansson, liberalerna, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Alf Miljöpartiet Karlsson, de gröna, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Johan Socialdemokraterna Löfstrand, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Thomas Vänsterpartiet Magnusson, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Mikael Kristdemokraterna Oscarsson, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Lennart Centerpartiet Pettersson, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Maria Moderata Plass, samlingspartiet, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Sekreterare : Helene Agélii, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2008-09-30
Sekreterare : Henrik Karlsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2008-10-19
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommittén om biotekniken i samhället – möjligheter och risker (U 1998:01) [ Avslutad 2000 ] [ Sekreterare ]
Kommittén om biotekniken i samhället - möjligheter och risker(U 1998:01)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-10-16
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:120
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1999:70 Gentekniknämnden - delbetänkande
SOU 2000:103 Att spränga gränser, bioteknikens möjligheter och risker
Medverkande :
Ordförande : Marianne Håkansson, generaldirektör, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 2000-12-01
Ledamot : Lennart Brunander, fr.o.m. 1998-10-30 t.o.m. 2000-12-01
Ledamot : Alf Eriksson, pappersbruksarbetare, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 2000-12-01
Ledamot : Per Landgren, fil.lic., fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 2000-12-01
Ledamot : Tanja Linderborg, led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 2000-12-01
Ledamot : Gudrun Lindvall, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 2000-12-01
Ledamot : Anita Persson, socialkamrer, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 2000-12-01
Ledamot : Bertil Persson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 2000-12-01
Ledamot : Lennart Rohdin, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 2000-12-01
Ledamot : Majléne Westerlund Panke, ombudsman, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 2000-12-01
Ledamot : Marie Wilén, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 1998-10-29
Sekreterare : Thore Brolin, rådman, fr.o.m. 2000-06-05 t.o.m. 2000-11-03
Sekreterare : Lennart Pettersson, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-01-11 t.o.m. 2000-10-22
Bitr. sekreterare : Aija Sadurskis, fr.o.m. 1998-06-01 t.o.m. 2000-12-15
Sekreterare : Gunilla Wiklund, redaktör, fr.o.m. 2000-02-14 t.o.m. 2000-12-31
Assistent : Berit Jigvall, fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m. 2000-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:70 Gentekniknämnden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2000:103 Att spränga gränser – Bioteknikens möjligheter och risker [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (K 1997:01) om sjöfartens struktur- och kapitalsituation [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]
Utredningen (K 1997:01) om sjöfartens struktur- och kapitalsituation
Departement : Kommunikationsdepartementet
Status : Avslutad 1998
Direktiv för se dir. 1997:37.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:171 Den svenskflaggade handelsflottans konkurrenskraft
SOU 1998:49 Konsekvenser av att taxfreeförsälj- ningen avvecklas inom EU
SOU 1998:129 Svensk sjöfartsnäring hot och möjligheter Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Birger Bäckström, generaldirektör, fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m. 1998-10-28
Expert : Margaretha Granborg, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m. 1998-10-28
Expert : Stig Näsman, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m. 1998-10-28
Expert : Lennart Pettersson, direktör, fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m. 1998-10-28
Expert : Lars Vieweg, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m. 1998-10-28
Sekreterare : Niklas Bengtsson, fr.o.m. 1997-12-09 t.o.m. 1998-11-14
Sekreterare : Bertil Edin, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 1998-06-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman