Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Leni Björklund På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Leni Björklund på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Leni Björklund

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Leni Björklund medverkat i ( 5 st. ):

Helikopterutredningen (Fö 2007:05) [ Avslutad 2008 ] [ Särskild utredare ]
Helikopterutredningen (Fö 2007:05)
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-06-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:108
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2008:129 Helikoptern i samhällets tjänst
Medverkande :
Särskild utredare : Leni Björklund, f.d. statsråd, fr.o.m. 2007-06-29
Sakkunnig : Per Brandtell, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-02-07
Sakkunnig : Anders Hermansson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-05-16
Sakkunnig : Pia Stork Edhall, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-02-07 t.o.m. 2008-05-15
Expert : Håkan Axelsson, avdelningschef, fr.o.m. 2008-02-07
Expert : Marcus Cato, utredare/brandingenjör, fr.o.m. 2008-02-07
Expert : Johan Friberg, enhetschef, fr.o.m. 2008-02-07 t.o.m. 2008-03-12
Expert : Sten-Olov Hellberg, länspolismästare, fr.o.m. 2008-02-07
Expert : Andreas Kvarnängen, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-02-07
Expert : Sylvia Myrsell, utredare, fr.o.m. 2008-02-07 t.o.m. 2008-05-05
Expert : Per-Åke Nilsson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2008-05-06
Expert : Göran Petersson, kommendörkapten, fr.o.m. 2008-02-07
Expert : Nils Svartz, överdirektör, fr.o.m. 2008-03-13
Expert : Annika Wallengren, senior adviser, fr.o.m. 2008-02-07
Expert : Lars Widell, byrådirektör, fr.o.m. 2008-02-07
Expert : Stig Wintzer, utredare, fr.o.m. 2008-02-07
Expert : Daniel Zetterberg, departementssekreterare
Huvudsekreterare : Markus Planmo, pol.mag, fr.o.m. 2008-07-08
Sekreterare : Markus Planmo, pol.mag., fr.o.m. 2007-09-10 t.o.m. 2008-07-07
Sekreterare : Philip Thörn, pol.mag., fr.o.m. 2008-02-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:129 Helikoptern i samhällets tjänst [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Analysgruppen (K 1997:04) för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder [ Avslutad 1999 ] [ Ledamot ]
Analysgruppen (K 1997:04) för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-09-18
Direktiv för analysgruppen, se dir. 1997:105
Lokal : Regeringsgatan 30-32, Postadress: Näringsdepartementet, 103 33STOCKHOLM tel. direktval Wasteson 405 15 15, Tomth 405 38 15, Brogren405 38 18, Walander 405 38 17, Örn 405 38 51
Uppdraget beräknas avslutas senast den 1 april 1999.
Utredningen har avgett :
SOU 1998:132 En granskning av Estoniakatastofen och dess följder
Medverkande :
Ordförande : Peter Örn, generalsekreterare, fr.o.m. 1997-09-23 t.o.m. 1999-05-31
Ledamot : Lillemor Arvidsson, f.d. förbundsordförande, fr.o.m. 1997-09-23 t.o.m. 1998-01-22
Ledamot : Leni Björklund, verkst. direktör, fr.o.m. 1998-03-23 t.o.m. 1999-05-31
Ledamot : Christina Jutterström, gästprofessor, fr.o.m. 1997-09-23 t.o.m. 1999-05-31
Ledamot : Conny Nordin, professor, fr.o.m. 1997-09-23 t.o.m. 1999-05-31
Ledamot : Stig Strömholm, professor, fr.o.m. 1997-09-23 t.o.m. 1999-05-31
Expert : Mariannne Wasteson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-01-19 t.o.m. 1999-05-31
Sekreterare : Hanna Brogren, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 1999-06-30
Sekreterare : Lars Tomth, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1999-06-30
Sekreterare : Maria Walander, fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m. 1999-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:132 En granskning av Estoniakatastrofen och dess följder [ pdf ]
Utredningen (U 1994:01) om uppföljning av 1993 års universitets- och högskolereform [ Avslutad 1996 ]
Utredningen (U 1994:01) om uppföljning av 1993 års universitets- och högskolereform
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1996
Utredningen har avgett :
SOU 1994:153 Ett nytt högskoleverk
SOU 1995:41 Allmän behörighet för högskolestudier
SOU 1995:71 Behörighet och urval
SOU 1996:21 Reform och förändring - Slutbetänkande Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Dan Brändström, verkställande direktör, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1996-03-31
Björn Andersson, stud., fr.o.m. 1994-09-13 t.o.m. 1995-06-30
Marianne Bauer, professor, fr.o.m. 1994-04-14 t.o.m. 1996-02-29
Leni Björklund, generaldirektör, fr.o.m. 1994-04-14 t.o.m. 1996-02-29
Claes Stud. Elmgren, t.o.m. 1996-02-29
Anders Flodström, professor, fr.o.m. 1994-04-14 t.o.m. 1996-02-29
Ebba Jansson, vice ordförande, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1996-02-29
Tore Janson, professor, fr.o.m. 1994-04-14 t.o.m. 1996-02-29
Nils Karlson, fil.dr., fr.o.m. 1994-04-14 t.o.m. 1994-10-07
Olof Petersson, docent, fr.o.m. 1994-04-14 t.o.m. 1996-02-29
Ulla Blomqvist, kanslichef, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-07-21
Stig Forneng, kanslidirektör, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-07-21
Solveig Hannersjö, rektor, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-07-21
Peter Honeth, universitetsdirektör, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-07-21
Arne Olsson, byråchef, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-07-21
Ingegerd Palmér, rektor, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-07-21
Erland Ringborg, utbildningsråd, fr.o.m. 1995-09-04
Anne-Marie Rydell, avdelningschef, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-07-21
Sakkunnig : Erland Ringborg, utbildningsråd, fr.o.m. 1994-10-27 t.o.m. 1996-02-29
Sakkunnig : Hans Strandell, departementsråd, fr.o.m. 1994-11-01 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Lars Brandell, universitetslektor, fr.o.m. 1994-10-01 t.o.m. 1995-09-30
Expert : Sonja Dahl, direktör, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1996-02-29
Expert : Stig Forneng, direktör, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-06-30
Expert : Lars Lustig, byrådirektör, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-06-30
Expert : Claes Petri, utredare, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-06-30
Expert : Pia Wikström, rättsassessor, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1995-07-21
Sekreterare : Eva Ställdal, byråchef, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1996-03-31
Birgitta Engman, byråassistent, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000 (S 1992:04) [ Avslutad 1999 ] [ Ordförande ]
Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering ochorganisation, HSU 2000 (S 1992:04)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1992-03-12
Direktiv för kommittén, se dir. 1992:30, 1994:152.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1993:38 Hälso- och sjukvården i framtiden - Tre modeller
SOU 1994:86 Teknologi och vårdkonsumtion inom sluten somatisk korttidsvård 1981-2001
SOU 1994:95 En allmän sjukvårdsförsäkring i offentlig regi
SOU 1994:115 Sjukvårdsreformer i andra länder
SOU 1994:132 Landstingens ansvar för kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete
SOU 1995:122 Reform på recept
SOU 1996:163 Behov och resurser i vården - en analys
SOU 1997:119 En tydligare roll för hälso- och sjukvården i folkhälsoarbetet
SOU 1997:154 Patienten har rätt
SOU 1999:66 God vård på lika villkor? - om statens styrning av hälso- och sjukvården + 2 bilagor
Medverkande :
Ordförande : Leni Björklund, direktör, fr.o.m. 1995-01-01
Ledamot : Ingrid Andersson, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1996-12-06
Ledamot : Leif Bergdahl, led. av riksdagen /nyd, t.o.m. 1995-01-31
Ledamot : Leif Carlsson, led. av riksdagen /m, fr.o.m. 1995-02-01
Ledamot : Jerzy Einhorn, professor, t.o.m. 1997-12-31
Ledamot : Inger Hallqvist-Lindvall, leg. läkare, fr.o.m. 1995-02-01
Ledamot : Kerstin Heineman, led. av riksdagen /fp, fr.o.m. 1995-02-06
Ledamot : Bengt Holgersson, landshövding, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-12-04
Ledamot : Bo Holmberg, led av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-12-01
Ledamot : Lars Isaksson, landstingsråd, fr.o.m. 1996-12-06
Ledamot : Karin Israelsson, led. av riksdagen /c
Ledamot : Torgerd Jansson, kommunalråd, fr.o.m. 1995-02-20
Ledamot : Göte Jonsson, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1995-01-31
Ledamot : Nicklas Nordström, förbundsordförande, fr.o.m. 1996-12-06
Ledamot : Stig Sandström, led. av riksdagen /v, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1999-01-24
Ledamot : Rolf Olsson, fr.o.m. 1999-01-25
Ledamot : Liselotte Wågö, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1995-01-31
Ledamot : Christina Zedell, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-12-01
Ledamot : Sverker Ågren, socionom, fr.o.m. 1998-01-01
Sakkunnig : Gert Alaby, programchef, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Lena Barrbrink, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-06-01
Sakkunnig : Per-Olof Bürén, kansliråd, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Göran Dahlgren, folkhälsoråd, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1998-01-14
Sakkunnig : Agneta Dreber, generaldirektör, fr.o.m. 1998-06-01
Sakkunnig : Kenneth Ennefors, departementssekreterare, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Toivo Heinsoo, lanstingsdirektör, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Lars-Erik Holm, medicinalråd, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1996-01-14
Sakkunnig : Jonas Iversen, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-11-01
Sakkunnig : Clas Jansson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1995-08-24
Sakkunnig : Tore Lidbom, ombudsman, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Anders Milton, verkst. direktör, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Inger Ohlsson, förbundsordförande, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Kristina Olofsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-08-25 t.o.m. 1995-12-04
Sakkunnig : Ingrid Petersson, överdirektör, fr.o.m. 1998-06-01
Sakkunnig : Nina Rehnqvist, överdirektör, fr.o.m. 1998-06-01
Sakkunnig : Agneta Rönn-Diczfalusy, departementsråd, fr.o.m. 1995-12-05
Sakkunnig : Karl Gustav Scherman, f.d. generaldirektör, t.o.m. 1996-11-30
Sakkunnig : Hans Strandell, departementsråd, t.o.m. 1995-03-12
Sakkunnig : Gunnar Wetterberg, departementsråd, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Kerstin Wigzell, överdirektör, fr.o.m. 1996-12-01 t.o.m. 1998-05-31
Sakkunnig : Claes Örtendahl, generaldirektör, t.o.m. 1998-05-31
Expert : Gert Alaby, programchef, fr.o.m. 1995-02-06
Expert : Anders Anell, ekonomie doktor, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Stig Berg, professor, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Per-Olof Bürén, kansliråd, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Per Carlsson, docent, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Kenneth Ennefors, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1995-09-24
Expert : Peter Garpenby, fil. dr, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Bernt Hedin, ombudsman, fr.o.m. 1995-02-06
Expert : Toivo Heinsoo, landstingsdirektör, fr.o.m. 1995-02-06
Expert : Gunnar Hermansson, departementsråd, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1997-01-07
Expert : John Hultberg, lektor, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Ulla Josephsson, medicine doktor, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Bengt Jönsson, professor
Expert : Christina Kärvinge, direktör, fr.o.m. 1998-06-01
Expert : Tore Lidbom, ombudsman, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1995-06-30
Expert : Anders Milton, verkst. direktör, fr.o.m. 1995-02-06
Expert : Lars Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-09-25 t.o.m. 1997-03-18
Expert : Karin Odencrants, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-03-13
Expert : Martin Olauzon, byrådirektör, fr.o.m. 1997-09-08 t.o.m. 1998-02-28
Expert : Karin Olsson, avdelningschef, fr.o.m. 1995-02-06
Expert : Anders Persson, fil. lic, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Margareta Persson, ordförande, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1995-11-02
Expert : Per Rosén, fil. kand, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Patrick Svarvar, fil. lic, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Ylva Thörn, ombudsman, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1996-12-01
Expert : Stellan Welin, docent, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Christina Zedell, ombud, fr.o.m. 1996-12-02
Expert : Lena Öhrsvik, fr.o.m. 1998-12-01
Expert : Lars Östman, fr.o.m. 1995-11-03 t.o.m. 1998-11-30
Sekreterare : Ingegerd Agenäs, apotekare, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-12-31
Sekreterare : Lena Barrbrink, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Bengt Berglund, föredragande i Riksdagens socialförsäkringsutskott, fr.o.m. 1995-08-23 t.o.m. 1995-10-25
Sekreterare : Nils Blom, stabsjurist, fr.o.m. 1997-06-16 t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Gudrun Dahlberg, ekonom, fr.o.m. 1998-06-24 t.o.m. 1999-07-15
Sekreterare : Anita Dahlström, socionom, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-06-10
Sekreterare : Sofia Kälvemark, utredare, fr.o.m. 1998-09-22 t.o.m. 1999-04-18
Sekreterare : Christina Kärvinge, departementsråd, t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Elisabet Olin, civilekonom, fr.o.m. 1995-01-19 t.o.m. 1995-11-12
Sekreterare : Patrik Olofsson, pol.mag., fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 1999-04-14
Sekreterare : Elisabeth Rynning, docent, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1997-01-31
Sekreterare : Björn Sundström, ekonom, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1996-11-30
Sekreterare : Johanna Törnwall, fil.kand., fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Bengt Wramner, folkhälsoöverläkare, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-06-30
Sekreterare : Ulla Åhs, fr.o.m. 1998-05-15 t.o.m. 1999-06-30
Bitr. sekreterare : Sara Nordling, fil.kand., t.o.m. 1995-01-08
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Expertgruppen (B 1981:03) för studier i offentlig ekonomi (ESO) [ Avslutad 2003 ] [ Ordförande ]
Expertgruppen (B 1981:03) för studier i offentlig ekonomi (ESO)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1981-02-26
Direktiv för expertgruppen, se dir. 1981:25 och dir. 2003:84.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 1990:29 Bostadskarriären som förmögenhetsmaskin
Ds 1990:31 Skola? Förskola? Barnskola!
Ds 1990:36 Statens dolda kapital. Aktivt ägande: exemplet Vattenfall
Ds 1990:39 Sjukvårdskostnader i framtiden - vad betyder åldersfaktorn?
Ds 1990:81 Läkemedelsförmånen
Ds 1991:19 Målstyrning och resultatuppföljning i offentlig förvaltning
Ds 1991:20 Metoder i forskning om produktivitet och effektivitet med tillämpningar på offentlig sektor
Ds 1991:26 Vad kostar det? Prislista för statliga tjänster
Ds 1991:27 Det framtida pensionssystemet - två alternativ
Ds 1991:31 Skogspolitik för ett nytt sekel
Ds 1991:49 Prestationsbaserad ersättning i hälso- och sjukvården - vad blir effekterna?
Ds 1991:50 Ostyriga projekt - att styra och avstyra stora kommunala satsningar
Ds 1991:66 Marginaleffekter och tröskeleffekter - barnfamiljerna och barnomsorgen
Ds 1991:77 SJ, Televerket och Posten - bättre som bolag?
Ds 1992:6 Skatteförmåner och andra särregler i inkomst- och mervärdeskatten
Ds 1992:12 Frihandeln ett hot mot miljöpolitiken - eller tvärtom?
Ds 1992:15 Växthuseffekten - slutsatser för jordbruks-, energi- och skattepolitiken
Ds 1992:25 Fattigdomsfällor
Ds 1992:26 Vad vill vi med socialförsäkringarna?
Ds 1992:46 Statliga bidrag - motiv, kostnader, effekter?
Ds 1992:83 Hur bra är vi? Den svenska arbetskraftens kompetens i internationell belysning
Ds 1992:88 Slutbudsmetoden - ett sätt att lösa tvister på arbetsmarknaden utan konflikt
Ds 1992:111 Kommunerna som företagsägare - aktiv koncernledning i kommunal regi
Ds 1992:124 Press och ekonomisk politik - tre fallstudier
Ds 1992:126 Statsskulden och budgetprocessen
Ds 1993:20 Presstödets effekter - en utvärdering
Ds 1993:22 Hur välja rätt investeringar i trans- portinfrastrukturen?
Ds 1993:37 Lönar sig förebyggande åtgärder? Exempel från hälso- och sjukvården och trafiken
Ds 1993:51 Social Security in Sweden and Other European Countries - Three Essays
Ds 1993:58 Idrott åt alla? - Kartläggning och analys av idrottsstödet
Ds 1994:14 Att rädda liv - Kostnader och effekter
Ds 1994:16 Varför kulturstöd? - Ekonomisk teori och svensk verklighet
Ds 1994:22 Kvalitets- och produktivitetsutveckingen i sjukvården 1960-1992
Ds 1994:23 Kvalitet och produktivitet - Teori och metod för kvalitetsjusterade produktivitetsmått
Ds 1994:24 Den offentliga sektorns produktivitetsutveckling 1980-1992
Ds 1994:31 Det offentliga stödet till partierna - Inriktning och omfattning
Ds 1994:37 Den svenska insolvensrätten - Några förslag till förbättringar inom konkurshanteringen m.m.
Ds 1994:38 Budgetunderskott och statsskuld - Hur farliga är de?
Ds 1994:55 Bensinskatteförändringars effekter
Ds 1994:56 Skolans kostnader, effektivitet och resultat - En branschstudie
Ds 1994:71 Den offentliga sektorns produktivitetsutveckling 1980-1992. Bilagor
Ds 1994:72 Valfrihet inom skolan - Konsekvenser för kostnader, resultat och segregation
Ds 1994:81 En Social Försäkring
Ds 1994:86 Fördelningseffekter av offentliga tjänster
Ds 1994:133 Nettokostnader för transfereringar i Sverige och några andra länder
Ds 1994:135 Skatter och socialförsäkringar över livscykeln - En simuleringsmodell
Ds 1994:138 En effektiv försvarspolitik? - Fredsvinst, beredskap och återtagning
Ds 1995:10 Försvarets kostnader och produktivitet
Ds 1995:14 Företagsstödet - Vad kostar det egentligen?
Ds 1995:15 Hushållning med knappa naturresurser - Exemplen allemansrätten, fjällen och skotertrafik i naturen
Ds 1995:25 Vad blev det av de enskilda alternativen? - En kartläggning av verksamheten inom skolan, vården och omsorgen
Ds 1995:31 Kostnader, produktivitet och måluppfyllelse för Sveriges Television AB
Ds 1995:47 Hushållning med knappa naturresurser - Exemplet sportfiske
Ds 1995:68 Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter
Ds 1995:70 Generationsräkenskaper
Ds 1995:74 Kapitalets rörlighet - Den svenska skatte- och utgiftsstrukturen i ett integrerat Europa
Ds 1996:8 Hur effektiv är EU:s stöd till forskning och utveckling? - En principdiskussion
Ds 1996:18 Reglering som spel - Universiteten som förebild för offentliga sektorn?
Ds 1996:29 Nästa steg i telepolitiken
Ds 1996:36 Kan myndigheter utvärdera sig själva?
Ds 1996:37 Novemberrevolutionen - Om rationalitet och makt i beslutet att avreglera kreditmarknaden 1985
Ds 1996:49 Samhällets stöd till barnfamiljerna i Europa
Ds 1996:68 Kommunerna och decentraliseringen - Tre fallstudier
Ds 1997:46 Jordbruksstödet - efter Sveriges EU-inträde
Ds 1997:71 Egenföretagande och manna från himlen
Ds 1997:73 Lönar sig arbete?
Ds 1997:79 Ramar, regler, resultat - vem bestämmer över statens budget?
Ds 1997:81 Fisk och Fusk - Mål, medel och makt i fiskepolitiken
Ds 1998:8 Vad kostar en ren? En ekonomisk och politisk analys
Ds 1998:15 Kommuner Kan! Kanske! - Om kommunal välfärd i framtiden
Ds 1998:16 Arbetsförmedlingarna - mål och drivkrafter
Ds 1998:50 Att se till eller titta på - om tillsynen inom miljöområdet
Ds 1998:56 Regeringskansliet inför 2000-talet - rapport från ett ESO-seminarium
Ds 1998:57 Kommisséerna och bofinken. Kan en kommitté se ut hur som helst? (2 vol.)
Ds 1999:9 Med backspegeln som kompass - om stabiliseringspolitiken som läroprocess
Ds 1999:27 Rapport från ett ESO-seminarium - Med bakspegeln som kompass
Ds 1999:28 Att ta sig i ton - om svensk musikexport 1974-1999
Ds 1999:46 Bostad sökes - en ESO-rapport om de hemlösa i folkhemmet
Ds 1999:47 Att reda sig själv - en ESO-rapport om rederier och subventioner
Ds 1999:49 Att snubbla in i framtiden - en ESO-rapport om statlig utveckling och avveckling
Ds 1999:50 Regionalpolitiken - en ESO-rapport om tro och vetande
Ds 1999:61 Samhällets stöd till de äldre i Europa
Ds 1999:62 Hederlighetens pris - en ESO-rapport om korruption
Ds 1999:65 En akademisk fråga - en ESO-rapport om ranking av C-uppsatser
Ds 1999:66 Återvinning utan vinning - en ESO-rapport om sopor
Ds 1999:67 Dagis och Drivkrafter - en ESO-rapport om fördelningspolitik och offentliga tjänster
Ds 2000:13 40-talisternas uttåg - en ESO-rapport om 2000-talets demografiska utmaningar
Ds 2000:19 Studiebidraget i det långa loppet
Ds 2000:21 Kroppen eller knoppen - en ESO-rapport om idrottsgymnasierna
Ds 2000:23 Med många mått mätt - en ESO-rapport om internationell benchmarking av Sverige
Ds 2000:24 Privilegium eller rättighet - en ESO-rapport om antagning till högskolan
Ds 2000:47 En svartvit arbetsmarknad? - en ESO-rapport om vägen från skola till arbete
Ds 2000:58 Utbildningens omvägar - en ESO-rapport om kvalitet och effektivitet i svensk utbildning
Ds 2000:60 Bra träffbild, fast utanför tavlan - en ESO-rapport om EU:s strukturpolitik
Ds 2000:67 Att granska sig själv - en ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen.
Ds 2001:2 Priset för ett större EU - en ESO-rapport om EU:s utvidgning
Ds 2001:12 Konkurrens bildar skola - en ESO-rapport om friskolornas betydelse för kommunala skolorna
Ds 2001:24 Betyg på skolan - en ESO-rapport om gymnasieskolorna
Ds 2001:40 Nya bud - en ESO-rapport om auktioner och upphandling
Ds 2001:42 Rättvisa och effektivitet - en idéanalys
Ds 2001:45 I rikets tjänst - en ESO-rapport om statliga kårer
Ds 2001:59 Mycket väsen för lite ull - en ESO-rapport om partnerskapen i de regionala tillväxtavtalen
Ds 2002:7 Hoten mot kommunerna - en ESO-rapport om ansvarsfördelningen och finansiering i framtiden
Ds 2002:9 Staten fick Svarte Petter - en ESO-rapport om bostadsfinansieringen
Ds 2002:11 Klassfreågan - en ESO-rapport om lärartätheten i skolan
Ds 2002:12 The School's Need för Resources - A Report on the Importance of Small Classes
Ds 2002:18 Att hålla balansen - en ESO-rapport om regelhantering vid avreglering
Ds 2002:21 Lärobok för regelnissar - en ESO-rapport om regelhantering vid avreglering
Ds 2002:49 den svenska sjukan - sjukfrånvaron i åtta länder
Ds 2002:52 What Price Enlargement - Implications of an expanded EU
Ds 2002:58 "Huru skall statsverket granskas?" - Riksdagen som arena för genomlysning och kontroll
Ds 2003:1 Axel Oxenstierna - Furstespegel för 2000-talet
Ds 2003:6 Bostadsbyggandets hinerbana - en ESO-rapport om utvecklingen 1995-2001
Ds 2003:7 Förtjänst och skicklighet - om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer
Ds 2003:16 Precooking in the European Union - the World of Expert Groups
Ds 2003:31 Politik på prov - en ESO-rapport om experimentell ekonomi
Ds 2003:33 Skolmisslyckande - hur gick det sen?
Medverkande :
Ordförande : Leni Björklund, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-10-31
Ordförande : Anna Hedborg, generaldirektör, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 2000-12-31
Ordförande : Eva Lindström, fr.o.m. 2002-11-01 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Barbro Anell, professor, fr.o.m. 1994-01-14 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Peter Bohm, professor, t.o.m. 2000-03-19
Ledamot : Per Callesen, avdelningschef, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 2003-03-19
Ledamot : Maria Carlshamre, redaktör, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 2000-12-18
Ledamot : Ingemar Eriksson, departementsråd, t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Stefan FD Fölster, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Lars Hultkrantz, professor, fr.o.m. 1993-12-15 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Lena Johansson, fr.o.m. 2002-05-08 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Leif Lewin, professor, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 2000-03-19
Ledamot : Susanne Lindh, direktör, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 2000-12-18
Ledamot : Eva Lindström, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 2002-10-31
Ledamot : Tony Malmborg, fr.o.m. 2002-05-08 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Lena FD Schröder, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 2000-12-17
Ledamot : Levi Svenningsson, fr.o.m. 2002-05-08 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Irene Wennemo, fr.o.m. 2002-05-08 t.o.m. 2003-06-30
Expert : Viviann Gunnarsson, fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1998-08-31
Expert : Bo Henriksson, fr.o.m. 2001-10-03 t.o.m. 2001-12-04
Expert : Rolf Sandahl, fr.o.m. 2001-09-01 t.o.m. 2002-03-31
Sekreterare : Martin Hörnqvist, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 2001-05-13
Sekreterare : Marja Lemne, organisationsdirektör, fr.o.m. 1993-01-15 t.o.m. 2003-06-30
Sekreterare : Kjell Nyman, fr.o.m. 2001-08-31 t.o.m. 2003-08-12
Bitr. sekreterare : Heidi Bogren, fr.o.m. 1998-04-15 t.o.m. 1998-08-31
Bitr. sekreterare : Lars-Erik Ericson, fr.o.m. 1999-06-22 t.o.m. 1999-08-31
Bitr. sekreterare : Jens Johansson, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 1999-12-31
Bitr. sekreterare : Carina Lindroth, kanslisekreterare, fr.o.m. 1986-10-15 t.o.m. 1999-02-28
Bitr. sekreterare : Lena Nekby, fr.o.m. 1998-04-20 t.o.m. 1998-08-31
Bitr. sekreterare : Christina Rudén, fr.o.m. 1998-08-01 t.o.m. 1998-08-15
Bitr. sekreterare : Thomas Sandberg, fr.o.m. 2002-04-15 t.o.m. 2002-05-31
Bitr. sekreterare : Lena Svanberg, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2001-12-31
Bitr. sekreterare : Björn Sylvén, fr.o.m. 1999-04-01 t.o.m. 2000-06-30
Bitr. sekreterare : Anne Tanskanen, fr.o.m. 1999-10-15 t.o.m. 2003-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1981:25

Dir. 2003:84 Tilläggsdirektiv till Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi (Fi 1981:25)

Betänkanden av utredningen ( 117 st. Ds ) :

Ds 1990:29
Ds 1990:31
Ds 1990:36
Ds 1990:39
Ds 1990:81
Ds 1991:19
Ds 1991:20
Ds 1991:26
Ds 1991:27
Ds 1991:31
Ds 1991:49
Ds 1991:50
Ds 1991:66
Ds 1991:77
Ds 1992:6
Ds 1992:12
Ds 1992:15
Ds 1992:25
Ds 1992:26
Ds 1992:46
Ds 1992:83
Ds 1992:88
Ds 1992:111
Ds 1992:124
Ds 1992:126
Ds 1993:20
Ds 1993:22
Ds 1993:37
Ds 1993:51
Ds 1993:58
Ds 1994:14
Ds 1994:16
Ds 1994:22
Ds 1994:23
Ds 1994:24
Ds 1994:31
Ds 1994:37
Ds 1994:38
Ds 1994:55
Ds 1994:56
Ds 1994:71
Ds 1994:72
Ds 1994:81
Ds 1994:86
Ds 1994:133
Ds 1994:135
Ds 1994:138
Ds 1995:10
Ds 1995:14
Ds 1995:15
Ds 1995:25
Ds 1995:31
Ds 1995:47
Ds 1995:68
Ds 1995:70
Ds 1995:74
Ds 1996:8
Ds 1996:18
Ds 1996:29
Ds 1996:36
Ds 1996:37
Ds 1996:49
Ds 1996:68
Ds 1997:46
Ds 1997:71
Ds 1997:73
Ds 1997:79
Ds 1997:81
Omslaget till betänkandet
Ds 1998:8 Vad kostar en ren? – en ekonomisk och politisk analys [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1998:15 Kommuner Kan! Kanske! – om kommunal välfärd i framtiden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1998:16 Arbetsförmedlingarna – mål och drivkrafter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1998:50 Att se till eller titta på – om tillsynen inom miljöområdet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1998:56 Regeringskansliet inför 2000-talet – rapport från ett ESO-seminarium [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1998:57 Kommittéerna och bofinken – kan en kommitté se ut hur som helst? [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:9 Med backspegeln som kompass – om stabiliseringspolitiken som läroprocess [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:27 Med backspegeln som kompass – rapport från ett ESO-seminarium [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:28 Att ta sig ton – om svensk musikexport 1974-1999 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:46 Bostad sökes – en ESO-rapport om de hemlösa i folkhemmet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:47 Att reda sig själv – Bör subventioner ges till rederiföretag? – en ESO-rapport om rederier och subventioner [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:49 Att snubbla in i framtiden – en ESO-rapport om statlig omvandling och avveckling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:50 Regionalpolitiken – en ESO-rapport om tro och vetande [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:61 Samhällets stöd till de äldre i Europa – en ESO-rapport om fördelningspolitik och offentliga tjänster [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:62 Hederlighetens pris – ESO-rapport om korruption [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:65 En akademisk fråga – en ESO-rapport om rankning av C-uppsatser [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:66 Återvinning utan vinning – en ESO-rapport om sopor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:67 Dagis och drivkrafter – en ESO-rapport om fördelningspolitik och offentliga tjänster [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:13 40-talisternas uttåg – en ESO-rapport om 2000-talets demografiska utmaningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:19 Studiebidraget i det långa loppet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:21 Kroppen eller knoppen? – en ESO-rapport om idrottsgymnasierna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:23 Med många mått mätt – en ESO-rapport om internationell benchmarking av Sverige [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:24 Privilegium eller rättighet? – en ESO-rapport om antagningen till högskolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:47 En svartvit arbetsmarknad? – en ESO-rapport om vägen från skola till arbete [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:58 Utbildningens omvägar – en ESO-rapport om kvalitet och effektivitet i svensk utbildning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:60 Bra träffbild, fast utanför tavlan – en ESO-rapport om EU:s strukturpolitik [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:67 Att granska sig själv – en ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:2 Priset för ett större EU – en ESO-rapport om EU:s utvidgning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:12 Konkurrens bildar skola – en ESO-rapport om friskolornas betydelse för de kommunala skolorna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:24 Betyg på skolan – en ESO-rapport om gymnasieskolorna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:40 Nya bud – en ESO-rapport om auktioner och upphandling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:42 Rättvisa och effektivitet – en ESO-rapport om idéanalys [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:45 I rikets tjänst – en ESO-rapport om statliga kårer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:59 Mycket väsen för lite ull – en ESO-rapport om partnerskapen i de regionala tillväxtavtalen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:7 Hoten mot kommunerna – en ESO-rapport om ansvarsfördelning och finansiering i framtiden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:9 Staten fick Svarte Petter – en ESO-rapport om bostadsfinansieringen 1985-1999 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:11 Klassfrågan – en ESO-rapport om lärartätheten i skolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:12 The School’s Need for Resources – A Report on the Importance of Small Classes [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:18 Att hålla balansen – en ESO-rapport om kommuner och budgetdisciplin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:21 Lärobok för regelnissar – en ESO-rapport om regelhantering vid avregleringar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:49 Den svenska sjukan – sjukfrånvaron i åtta länder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:52 What Price Enlargement? – implications of an expanded EU [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:58 "Huru skall statsvercket granskas?" – om riksdagen och den demokratiska kontrollen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2003:1 Axel Oxenstierna – Furstespegel för 2000-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2003:6 Bostadsbyggandets hinderbana – en ESO-rapport om utvecklingen 1995-2001 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2003:7 Förtjänst och skicklighet – om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2003:16 Precooking in the European Union [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2003:31 Politik på prov – en ESO-rapport om experimentell ekonomi [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2003:33 Skolmisslyckande – hur gick det sen? [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman