: : :

Medverkande i utredning : Leif Persson På Wikipedia

Sök kontaktuppgifter till Leif Persson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Leif Persson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Leif Persson medverkat i ( 6 st. ):

Patientskadeutredningen (S 2002:12) [ Avslutad 2004 ] [ Expert ]

Patientskadeutredningen (S 2002:12)


Beteckning : S 2002:12
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-02
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-06-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:92
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Werner, Anita, fr.o.m. 2002-06-27
Sakkunnig : Ericsson, Thomas, fr.o.m. 2002-09-23 t.o.m. 2003-10-05
Sakkunnig : Hedengran, Lars, fr.o.m. 2002-09-23
Sakkunnig : Ljunggren, Niklas, fr.o.m. 2003-10-06
Sakkunnig : Zetterberg Ferngren, Petra, fr.o.m. 2002-09-23
Expert : Blom, Nils, fr.o.m. 2002-09-23
Expert : Blomgren, Ralf, fr.o.m. 2002-09-23 t.o.m. 2002-10-28
Expert : Edstedt, Ulf, fr.o.m. 2002-10-29
Expert : Essinger, Kaj, fr.o.m. 2002-09-23
Expert : Hellbacher, Ulf, fr.o.m. 2002-09-23
Expert : Jedberger, Gösta, fr.o.m. 2002-09-23
Expert : Johansson, Henry, fr.o.m. 2002-09-23
Expert : Knutsson, Hasse, fr.o.m. 2003-01-04
Expert : Melin, Stig, fr.o.m. 2002-09-23
Expert : Persson, Leif, fr.o.m. 2002-09-23
Sekreterare : Westberg, Madeleine, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2004-01-31

Rapporter

SOU 2004:12Patientskadelagen och läkemedelsförsäkringen – en översyn
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2002:92
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:12 Patientskadelagen och läkemedelsförsäkringen – en översyn [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
1997 års steriliseringsutredning (S 1997:14) [ Avslutad 2000 ] [ Sekreterare ]

1997 års steriliseringsutredning (S 1997:14)


Beteckning : S 1997:14
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2001-02-28
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-09-04
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:100.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Andrén, Carl-Gustaf, fr.o.m. 1997-09-04
Sakkunnig : Bengtsson, Bertil, fr.o.m. 1997-09-04
Sakkunnig : Billum, Susanne, fr.o.m. 1997-09-04 t.o.m. 1998-10-31
Sakkunnig : Broberg, Gunnar, fr.o.m. 1997-09-04
Sakkunnig : Johannisson, Karin, fr.o.m. 1997-09-04
Sakkunnig : Hagenfeldt, Kerstin, fr.o.m. 1997-09-04
Sakkunnig : Westrin, Claes-Göran, fr.o.m. 1997-09-04
Expert : Bukowska Jacobsson, Monika, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Tydén, Mattias, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-03-31
Sekreterare : Eivergård, Mikael, fr.o.m. 1999-05-25 t.o.m. 1999-08-23
Sekreterare : Jönsson, Lars-Eric, fr.o.m. 1999-05-17 t.o.m. 1999-08-31
Sekreterare : Persson, Leif, fr.o.m. 1997-10-15 t.o.m. 2000-04-09
Bitr. sekreterare : Edbom, Tobias, fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 1999-09-30

Rapporter

SOU 1999:2Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975. Ekonomisk ersättning
SOU 2000:20Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975 – Historisk belysning – Kartläggning – Intervjuer
SOU 2000:22Från politik till praktik. De svenska steriliseringslagarna, 1935-1975
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:100
Ett nationellt brottsförebyggande program (Ju 1995:I) [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]
Ett nationellt brottsförebyggande program (Ju 1995:I) Tillkallade enligt justitiedepartementet den 1995: Experter: M Andersson, Jan, fil. dr.(fr.o.m. den 25 mars 1996 t.o.m. den 31 maj 1996) M Persson, Leif G W, professor (fr.o.m. den 1 mars 1996 t.o.m. den 30 juni 1996) K Torstensson, Marie, docent (fr.o.m. den 21 februari 1996 (t.o.m. den 20 april 1996) M Wikström, Per-Olof, professor (fr.o.m. den 21 februari 1996 t.o.m. den 20 april 1996)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1996
Medverkande :
Expert : Jan Andersson, fil. dr., fr.o.m. 1996-03-25 t.o.m. 1996-05-31
Expert : Leif Persson, G W professor, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Marie Torstensson, docent, fr.o.m. 1996-02-21 t.o.m. 1996-04-20
Expert : Per-Olof Wikström, professor, fr.o.m. 1996-02-21 t.o.m. 1996-04-20
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Arbetsgruppen med uppgift att se över rekryteringen och utbildningen av poliser (Ju 1995:D) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 1997 ] [ Ledamot ]
Arbetsgruppen med uppgift att se över rekryteringen och utbildningen av poliser (Ju 1995:D) Organ inom Regeringskansliet
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1997
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Box 347, 401 25 GÖTEBORG, tel. 031-10 50 00, direktval 031-10 74 73 (Bäck Mirchandani) 046-22 27 032 (Nilsson) Arbetsgruppen har avgivit: (Ds 1996:11) Rekrytering och utbildning av poliser (Ds 1997:5) Vidareutbildning av poliser Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 1996:11 Rekrytering och utbildning av poliser
Ds 1997:5 Vidareutbildning av poliser Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Anders Eriksson, generaldirektör, fr.o.m. 1995-07-31 t.o.m. 1997-02-03
Ledamot : Ulla Ardermark, polisintendent, fr.o.m. 1995-07-31 t.o.m. 1997-02-03
Ledamot : Leif Persson, G W professor, fr.o.m. 1995-07-31 t.o.m. 1997-02-03
Sekreterare : Kavita Bäck, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1997-02-28
Sekreterare : Lars-Olof Nilsson, kanslichef, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1997-02-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2  Ds ) :

Ds 1996:11
Ds 1997:5
1994 års behörighetskommitté (S 1994:01) [ Avslutad 1996 ] [ Sekreterare ]

1994 års behörighetskommitté (S 1994:01)


Beteckning : S 1994:01
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-11
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal :
01

Sammansättning


Ordförande : Wadell, Ulla
Ledamot : Andersson, Birgitta, fr.o.m. 1995-05-09
Ledamot : Andersson, Ingrid
Ledamot : Ekendahl, Maud
Ledamot : Kokk, Anna
Ledamot : Moberg, Carina, fr.o.m. 1995-04-21
Ledamot : Nilsson, Johnny
Ledamot : Orring, Ulla
Ledamot : Pagard, Britt
Sakkunnig : Odencrants, Karin
Sakkunnig : Starup, Helena
Expert : Boivie, Marianne
Expert : Bäckman, Monica
Expert : Hjern, Bo
Expert : Lyckéus, Carin
Expert : Nilsson, Alwa
Expert : Rinder, Lennart
Expert : Werner, Anita
Sekreterare : Persson, Leif t.o.m. 1996-10-31
Sekreterare : Wendel, Eva t.o.m. 1996-10-03

Rapporter

SOU 1996:138Ny behörighetsreglering på
hälso- och sjukvårdens område m.m.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Patientförsäkringsutredningen (S 1992:11) [ Avslutad 1994 ] [ Sekreterare ]

Patientförsäkringsutredningen (S 1992:11)


Beteckning : S 1992:11
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-24
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:101.
Lokal :
0

Sammansättning


Westerhäll, Lotta
Sakkunnig : Bendz, Kerstin
Sakkunnig : Broqvist, Per-Anders
Sakkunnig : Sturkell, Carl E.
Expert : Dahlgren, Carl-Ivar
Expert : Tillbom, Börje
Expert : Wintzer, Stig
Sekreterare : Persson, Leif t.o.m. 1994-06-30

Rapporter

SOU 1994:75Patientskadelag
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:101
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:75 Patientskadelag [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2019-06-21 av Sören Öman