: : :

Medverkande i utredning : Lars Lagerbäck På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Lars Lagerbäck

Utredning som Lars Lagerbäck medverkat i:

Läsdelegationen (Ku 2016:03) [ Pågående ] [ Ledamot ]

Läsdelegationen (Ku 2016:03)


Beteckning : Ku 2016:03
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2018-08-27
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-09-22
Direktiv för delegationen, se dir. 2016:78
Lokal : Garmisonen, Karlavägen 104, 103 33 Stockhollm, tel. 08-405 38 19
Delegationen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 juni 2018.

Sammansättning


Ordförande : Hoflin, Katti, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2018-06-30
Ledamot : Besara, Nisha, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2018-06-30
Ledamot : Fredrikson, Ulf, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2018-06-30
Ledamot : Laestadius, Ann-Helén, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2018-06-30
Ledamot : Lagerbäck, Lars, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2018-04-02
Ledamot : Unenge, Johan, fr.o.m. 2017-04-03 t.o.m. 2018-06-30
Ledamot : Widman-Lundmark, Monica, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2018-06-30
Ledamot : Widmark, Martin, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2018-06-30
Expert : Berggren, Matilda, fr.o.m. 2017-01-23 t.o.m. 2018-08-12
Expert : Lindblom, Anna, fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2018-08-12
Expert : Pettersson, Tina, fr.o.m. 2017-01-23 t.o.m. 2018-03-12
Sekreterare : Andersson, Jonas, fr.o.m. 2016-12-01 t.o.m. 2018-06-30
Sekreterare : Hellewell, Annika, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2018-06-30
Sekreterare : Larsson, Helene, fr.o.m. 2017-02-15 t.o.m. 2018-06-29

Rapporter

SOU 2018:57Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2016:78 Läsfrämjande insatser i och utanför skolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:57 Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället [ pdf ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman