Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Kjell Svensson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Kjell Svensson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Kjell Svensson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Kjell Svensson medverkat i ( 10 st. ):

Arbetsgruppen för lokalisering av vindkraftverk till havs- och fjällområden (M 2000:A) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2001 ] [ Ordförande ]
Arbetsgruppen för lokalisering av vindkraftverk till havs- ochfjällområden (M 2000:A)Organ inom Regeringskansliet
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-07-06
Arbetsgruppen har lämnat en rapport till departementet den 1 februari 2001 med en redovisning av arbetet.Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Kjell Svensson, departementsråd, fr.o.m. 2000-07-06
Sekreterare : Gunnar Fredriksson, fil.dr., fr.o.m. 2000-09-11 t.o.m. 2001-02-04
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Vindkraftutredningen (M 1998:05) [ Avslutad 1999 ] [ Särskild utredare ]

Vindkraftutredningen (M 1998:05)


Beteckning : M 1998:05
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 2000-03-13
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-04-23
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:35.
Lokal : Birger Jarls torg 5. Postadress: 103 33 STOCKHOLM
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Svensson, Kjell, fr.o.m. 1998-05-12 t.o.m. 1999-06-30
Sakkunnig : Averstad, Kenneth, fr.o.m. 1998-08-17 t.o.m. 1999-05-31
Sakkunnig : Froste, Hedvig, fr.o.m. 1998-08-17 t.o.m. 1999-05-31
Sakkunnig : Larsén, Bengt, fr.o.m. 1998-08-17 t.o.m. 1999-05-31
Sakkunnig : Moe, Niels, fr.o.m. 1998-08-17 t.o.m. 1999-05-31
Sakkunnig : Remmare, Per-Olof, fr.o.m. 1998-08-17 t.o.m. 1999-05-31
Expert : Hagberg, Måns, fr.o.m. 1998-08-17 t.o.m. 1999-05-31
Expert : Mill, Eva, fr.o.m. 1998-08-17 t.o.m. 1999-05-31
Expert : Svensson, Ann-Marie, fr.o.m. 1998-08-17 t.o.m. 1999-05-31
Sekreterare : Lindström, Henrik, fr.o.m. 1998-06-01 t.o.m. 1999-06-30

Rapporter

SOU 1998:152Vindkraft en ren energikälla tar plats – delrapport
SOU 1999:75Rätt plats för vindkraften – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:152 Vindkraften – en ren energikälla tar plats [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:75 Rätt plats för vindkraften [ pdf |Paragraftecken ]
Gränsälvsutredningen (M 1997:02) [ Avslutad 1998 ]

Gränsälvsutredningen (M 1997:02)


Beteckning : M 1997:02
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-05-22
Direktiv för se dir. 1997:79.
Lokal :
0

Sammansättning


Svensson, Kjell, fr.o.m. 1997-05-26 t.o.m. 1998-04-15
Expert : Flodin, Lena, fr.o.m. 1997-06-17 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Forsberg, Hjalmar, fr.o.m. 1997-11-12 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Hedström, Jan-Olov, fr.o.m. 1997-06-17 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Hult, Lars-Eric, fr.o.m. 1997-06-17 t.o.m. 1997-11-10
Expert : Högberg, Bengt, fr.o.m. 1997-06-17 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Karlström, Östen, fr.o.m. 1997-06-17 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Lundholm, Mikael, fr.o.m. 1997-06-17 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Norrman, Åsa, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Svenberg, Henrik, fr.o.m. 1997-06-17 t.o.m. 1998-03-31
Sekreterare : Öhman, Anna, fr.o.m. 1997-08-01 t.o.m. 1998-03-31

Rapporter

SOU 1998:39Det finsk-svenska
gränsälvssamarbetet.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:39 Det finsk-svenska gränsälvssamarbetet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Arbetsgruppen med uppdrag att förbereda bildandet av ett fastighetsekonomiskt bolag (M 1995:B) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 1997 ]
Arbetsgruppen med uppdrag att förbereda bildandet av ett fastighetsekonomiskt bolag (M 1995:B) Organ inom Regeringskansliet
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 1997
Lokal : Centralnämnden för fastighetsdata, 801 85 GÄVLE. Utredaren har upprättat erforderliga handlingar och övrigt underlagsmaterial för bildandet av ett bolag för den fastighetsekonomiska verksamhet som bedrevs inom Lantmäteriet. Genom en skrivelse den 18 maj 1995 har utredaren till regeringen, Miljödepartementet, överlämnat ett förslag till bolagsordning för ett fastighets- ekonomiskt bolag och förslag till stiftelseurkund, förslag till dagordning vid konstituerande bolags- stämma m.m. Det fastighetsekonomiska bolaget, SVEFA - Svensk Fastighetsvärdering Aktiebolag, påbörjade sin verksamhet den 1 juli 1995. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Sune Andersson, generaldirektör, fr.o.m. 1995-04-06
Kjell Svensson, departementsråd, fr.o.m. 1995-05-16 t.o.m. 1995-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Förvaltningspolitiska kommissionen (Fi 1995:13) [ Avslutad 1997 ] [ Sekreterare ]

Förvaltningspolitiska kommissionen (Fi 1995:13)


Beteckning : Fi 1995:13
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-05
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:93.
Lokal :
01

Sammansättning


Ordförande : Wickbom, Sten, fr.o.m. 1995-08-24 t.o.m. 1997-10-31
Ledamot : Anell, Barbro, fr.o.m. 1995-08-24
Ledamot : Bystedt, Britt-Marie, fr.o.m. 1995-08-24
Ledamot : Jacobsson, Bengt, fr.o.m. 1995-08-24
Ledamot : Marcusson, Lena, fr.o.m. 1995-08-24
Ledamot : Nilsson, Lennart, fr.o.m. 1995-08-24
Ledamot : Nycander, Svante, fr.o.m. 1995-08-24
Ledamot : Sahlin-Andersson, Kerstin, fr.o.m. 1995-08-24
Sekreterare : Larsson, Torbjörn, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1996-06-30
Sekreterare : Murray, Richard, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1997-04-01
Sekreterare : Svensson, Kjell, fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1997-05-01
Sekreterare : Österberg, Gunnar, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1997-05-01
Ehn, Peter, fr.o.m. 1996-05-01
Graner, Magnus, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1996-08-31
Haldén, Charlotta, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1997-04-01
Högström, Per, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1996-08-31
Linde, Helena, fr.o.m. 1996-04-01 t.o.m. 1996-10-31
Lindström, Stefan, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1996-12-31
Sundström, Göran, fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1997-04-01
Grede, Jenny, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1996-05-21
Haldén, Charlotta, fr.o.m. 1996-05-15 t.o.m. 1996-08-31

Rapporter

SOU 1997:57I medborgarnas tjänst – en samlad
förvaltningspolitik för staten – betänkande
SOU 1996:173När makten gör fel – rapport
SOU 1996:180Bättre grepp om bidragen
- rapport
SOU 1997:7Byråkratin i backspegeln
- rapport
SOU 1997:9Flexibel förvaltning – rapport
SOU 1997:15Det svåra samspelet – rapport
SOU 1997:18Granskning av granskning
- rapport
SOU 1997:28I demokratins tjänst – rapport
SOU 1997:33Att lära över gränser – rapport
SOU 1997:38Myndighet eller marknad
- rapport
SOU 1997:54Ministern och makten – rapport.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (M 1994:04) för genomförande av en ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. [ Avslutad 1995 ] [ Huvudsekreterare ]
Utredningen (M 1994:04) för genomförande av en ny organisation för lantmäteri- och fastighets- dataverksamhet m.m.
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se, dir. 1994:100, 1994:145 och 1995:76. Utredningens arbete avslutades i och med att den nya myndighetsorganisationen började sin verksamhet den 1 januari 1996. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Lars Ivar Hising, f.d. landshövding, fr.o.m. 1994-09-12 t.o.m. 1995-05-14
Gunilla Olofsson, generaldirektör, fr.o.m. 1995-05-15
Expert : Sven Johansson, ingenjör, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-05-14
Expert : Eva Lehndal, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-05-14
Expert : Astrid Nensén, kansliråd, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-05-14
Expert : Peter Strömberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-05-14
Expert : Kjell-Olof Wennström, rättssakkunnig, fr.o.m. 1994-11-15
Expert : Anders Åberg, överlantmätare, fr.o.m. 1994-10-10 t.o.m. 1995-05-14
Expert : Per Östensson, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-11-15
Huvudsekreterare : Kjell Svensson, departementsråd, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-05-14
Sekreterare : Dick Falkenström, byråchef, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-05-14
Sekreterare : Bertil Jansson, byråchef, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-05-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Skoterutredningen (M 1993:11) [ Avslutad 1994 ]

Skoterutredningen (M 1993:11)


Beteckning : M 1993:11
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 1995-02-23
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal :
01

Sammansättning


Svensson, Kjell t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Hugne, Kerstin t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Lundberg, Torsten t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Rudehill, Gunilla t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Zettersten, Gunnar t.o.m. 1994-02-28
Expert : Gustavsson, Jan t.o.m. 1994-02-28
Expert : Hemberg, Leif t.o.m. 1994-02-28
Expert : Teljer, Tom t.o.m. 1994-02-28
Sekreterare : Andersson, David t.o.m. 1994-02-28

Rapporter

SOU 1994:16Skoterkörning på jordbruks- och
skogsmark
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Vattendragsutredningen (M 1993:12) [ Avslutad 1996 ]

Vattendragsutredningen (M 1993:12)


Beteckning : M 1993:12
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 1997-03-17
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:86, dir. 1994:106 och dir. 1996:24.
Lokal : Östra Järnvägsgatan 10. Postadress: Miljödepartementet, 103 33 Stockholm.
0

Sammansättning


Svensson, Kjell t.o.m. 1996-11-30
Sakkunnig : Andersson, Nils t.o.m. 1996-10-24
Sakkunnig : Andreasson, Sten t.o.m. 1996-10-24
Sakkunnig : Bertilsson, Ulf, fr.o.m. 1994-11-01 t.o.m. 1995-10-16
Sakkunnig : Blixt, Ingela t.o.m. 1995-10-16
Sakkunnig : Dickens, Tommy, fr.o.m. 1995-11-28 t.o.m. 1996-10-24
Sakkunnig : Eklöf, Ivar, fr.o.m. 1995-10-17 t.o.m. 1996-10-24
Sakkunnig : Göthe, Sven
Sakkunnig : Lindörn, Bo, fr.o.m. 1995-10-17 t.o.m. 1996-10-24
Sakkunnig : Nilsson, Per-Magnus t.o.m. 1995-11-27
Sakkunnig : Ärleskog, June t.o.m. 1996-10-24
Expert : Bergqvist, Björn, fr.o.m. 1994-11-01 t.o.m. 1996-10-24
Expert : Brinkman, Inger
Expert : Lindkvist, Torbjörn, fr.o.m. 1955-02-21 t.o.m. 1996-10-24
Expert : Svensson, Björn, fr.o.m. 1994-11-01 t.o.m. 1996-10-24
Expert : Söderlund-Andreasson, Monika t.o.m. 1994-02-14
Expert : Tisell, Ulf, fr.o.m. 1994-02-15 t.o.m. 1996-10-24
Sekreterare : Fredriksson, Gunnar t.o.m. 1996-11-30

Rapporter

SOU 1994:59Vilka vattendrag skall skyddas?
SOU 1996:155Omtankar om vattendrag, ett
nyttjandesätt.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (M 1991:02) om åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar m.m. [ Avslutad 1993 ]

Utredningen (M 1991:02) om åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar m.m.


Beteckning : M 1991:02
Departement : Miljö- och naturresursdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-30
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir 1991:78.
Lokal :
0123456789

Sammansättning


Svensson, Kjell t.o.m. 1993-06-13
Sakkunnig : Cederström, Björn t.o.m. 1993-06-13
Sakkunnig : Ericson, Mats t.o.m. 1993-06-13
Sakkunnig : Gyllensvärd, Eva t.o.m. 1993-06-13
Sakkunnig : Löwendahl, Bo t.o.m. 1993-06-13
Sakkunnig : Nilsson, Allan t.o.m. 1993-06-13
Sakkunnig : Nääs, Roger t.o.m. 1993-06-13
Sekreterare : Fredriksson, Tommy t.o.m. 1993-06-12
Sekreterare : Winberg, Gösta t.o.m. 1993-06-30

Rapporter

SOU 1992:41Angående vattenskotrar
SOU 1993:51Naturupplevelser utan buller – en
kvalitet att värna.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1992:41 Angående vattenskotrar [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1993:51 Naturupplevelser utan buller – en kvalitet att värna [ pdf |Paragraftecken ]
Dalälvsdelegationen (ME 1987:02) [ Avslutad 1994 ] [ Huvudsekreterare ]
Dalälvsdelegationen (ME 1987:02)
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1987:57.
Utredningen har avgett :
SOU 1988:34 Dalälven - en miljösatsning. Uppdraget är slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Sten Wickbom, landshövding, t.o.m. 1994-07-31
Ledamot : Bengt Andersson, lantbrukare, t.o.m. 1994-07-31
Ledamot : Rolf Annerberg, generaldirektör, t.o.m. 1994-07-31
Ledamot : Gunnar Björk, landshövding, t.o.m. 1994-07-31
Ledamot : Sten Forslund, direktör, t.o.m. 1994-07-31
Ledamot : Bengt Jonsson, ordförande i SNF:s
Rolf Lindh, enhetschef, t.o.m. 1994-07-31
Svante Pettersson, kommunalråd, t.o.m. 1994-07-31
Erik Wängby, ombudsman, t.o.m. 1994-07-31
Expert : Lars Hellander, ombudsman, t.o.m. 1994-07-31
Expert : Valfrid Paulsson, f.d. generaldirektör, t.o.m. 1994-07-31
Expert : Stefan Rubenson, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-07-31
Expert : Björn Södermark, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1993-11-18 t.o.m. 1994-07-31
Huvudsekreterare : Kjell Svensson, departementsråd, t.o.m. 1994-07-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1987:57 Åtgärdsprogram för Dalälven

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1988:34 Dalälven – en miljösatsning [ pdf ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman