Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1988:34 Dalälven – en miljösatsning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1988:34 Dalälven – en miljösatsning ( 168 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Dalälvsdelegationen (ME 1987:02) [ Avslutad 1994 ]

Dalälvsdelegationen (ME 1987:02)
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1987:57.
Utredningen har avgett :
SOU 1988:34 Dalälven - en miljösatsning. Uppdraget är slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Sten Wickbom, landshövding, t.o.m. 1994-07-31
Ledamot : Bengt Andersson, lantbrukare, t.o.m. 1994-07-31
Ledamot : Rolf Annerberg, generaldirektör, t.o.m. 1994-07-31
Ledamot : Gunnar Björk, landshövding, t.o.m. 1994-07-31
Ledamot : Sten Forslund, direktör, t.o.m. 1994-07-31
Ledamot : Bengt Jonsson, ordförande i SNF:s
Rolf Lindh, enhetschef, t.o.m. 1994-07-31
Svante Pettersson, kommunalråd, t.o.m. 1994-07-31
Erik Wängby, ombudsman, t.o.m. 1994-07-31
Expert : Lars Hellander, ombudsman, t.o.m. 1994-07-31
Expert : Valfrid Paulsson, f.d. generaldirektör, t.o.m. 1994-07-31
Expert : Stefan Rubenson, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-07-31
Expert : Björn Södermark, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1993-11-18 t.o.m. 1994-07-31
Huvudsekreterare : Kjell Svensson, departementsråd, t.o.m. 1994-07-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 14 st. ♀ 0 ♂ 14 )

Sten Wickbom  [] ( Ordförande )
Bengt Andersson  [] ( Ledamot )
Rolf Annerberg  [] ( Ledamot )
Gunnar Björk  [] ( Ledamot )
Sten Forslund  [] ( Ledamot )
Bengt Jonsson  [] ( Ledamot )
Lars Hellander  [] ( Expert )
Valfrid Paulsson  [] ( Expert )
Stefan Rubenson  [] ( Expert )
Björn Södermark  [] ( Expert )
Kjell Svensson  [] ( Huvudsekreterare )
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1987:57 Åtgärdsprogram för Dalälven

Omslaget till SOU 1988:34

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman