Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Kjell Rempler

Sök kontaktuppgifter till Kjell Rempler på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Kjell Rempler

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Kjell Rempler medverkat i ( 5 st. ):

Utredningen om samordning av socialförsäkringslagarna (SamSol) (S 2001:04) [ Avslutad 2005 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om samordning av socialförsäkringslagarna (SamSol)(S 2001:04)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-09-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:70 och dir. 2003:135
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Västergatan 47. Postadress:Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. 040-35 58 81 (Ohlsson), tel. 040-35 58 55 (växel)
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:114 Socialförsäkringsbalk. Del 1-3
Medverkande :
Särskild utredare : Lars-Göran Hessmark, kammarrättslagman, fr.o.m. 2001-10-01
Sakkunnig : Astrid Christiernsson, chefsjurist, fr.o.m. 2001-10-01
Sakkunnig : Marianne Jenryd, departementsråd, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2002-09-19
Sakkunnig : Elisabeth Lane, ämnesråd, fr.o.m. 2001-10-01
Sakkunnig : Eva Nordqvist, enhetschef, fr.o.m. 2001-10-01
Sakkunnig : Bengt Sibbmark, departementsråd, fr.o.m. 2001-10-01
Sakkunnig : Kjell Rempler, rättschef, fr.o.m. 2002-09-20
Expert : Annette Bäcklund, chefsjurist, fr.o.m. 2002-01-01
Expert : Anne-Marie Hasselrot, språkexpert, fr.o.m. 2001-10-01
Expert : Bodil Hulgaard, f.d. regeringsråd, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2006-01-31
Expert : Hans Nyman, chefsjurist, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2002-09-19
Expert : Helen Stoye, avdelningschef, fr.o.m. 2002-09-20
Sekreterare : Bo-Göran Ohlsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2001-10-01
Sekreterare : Petrus Tired, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2006-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:114 Socialförsäkringsbalk [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om processuella regler inom socialförsäkringen, m.m. (S 1998:06) [ Avslutad 2001 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om processuella regler inomsocialförsäkringen, m.m. (S 1998:06)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-09-10
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:73 och 2000:17.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2001:47 En handläggningslag. Förfarandet hos försäkringskassorna
Medverkande :
Särskild utredare : Carl Herman Bergh, f.d. kammarrättslagman, fr.o.m. 1998-09-15 t.o.m. 1999-02-14
Särskild utredare : Tryggve Hellners, f.d. hovrättslagman, fr.o.m. 1999-02-22
Sakkunnig : Astrid Christiernsson, avdelningschef, fr.o.m. 1998-10-15
Sakkunnig : Astrid Eke, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2000-08-01
Sakkunnig : Åke Eriksson, direktör, fr.o.m. 1998-10-15
Sakkunnig : Birgitta von Euler Müller, skattejurist, fr.o.m. 1998-10-15
Sakkunnig : Eva Frånlund Althin, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1999-01-18 t.o.m. 2000-07-31
Sakkunnig : Pär Hemmingsson, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1998-10-15 t.o.m. 1999-01-17
Sakkunnig : Elisabeth Lane, kansliråd, fr.o.m. 1998-10-15
Sakkunnig : Bo Nordelius, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1998-10-15 t.o.m. 1999-10-24
Sakkunniga : Kjell Rempler, ämnesråd, fr.o.m. 1999-10-25
Sakkunnig : Anna Märta Stenberg, socialförsäkringsombud, fr.o.m. 1998-10-15
Expert : Per Anders Johansson, försäkringsöverläkare, fr.o.m. 2000-03-15
Expert : Benny Wärnehall, försäkringschef, fr.o.m. 2000-03-15
Sekreterare : Kristina Andersson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2001-07-31
Sekreterare : Göran Lundahl, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2001-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:47 En handläggningslag – förfarandet hos försäkringskassorna [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (S 1996:06) om översyn av inkomstbegreppen inom bidrags- och socialförsäkringssystemen [ Avslutad 1997 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen (S 1996:06) om översyn av inkomstbegreppen inom bidrags- och social- försäkringssystemen
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1996:52, dir. 1996:100 och dir. 1997:63.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:85 Förmån efter inkomst - Samordnat inkomstbegrepp för bostadsstöden och nya kvalifikationsregler för rätt till sjuk- penninggrundande inkomst. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Siv Helmer, f.d. kanslichef, fr.o.m. 1996-07-01
Sakkunnig : Susann Asplund, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-09-15
Sakkunnig : Bengt Eklind, kansliråd, fr.o.m. 1996-11-01
Sakkunnig : Bosse Häll, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1996-09-15
Sakkunnig : Ulf Kjellin, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1996-09-15
Sakkunnig : Kjell Rempler, kansliråd, fr.o.m. 1996-09-15
Sakkunnig : Per Tillander, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-12-15
Sakkunnig : Kajsa Wikström, jur. kand., fr.o.m. 1996-09-15 t.o.m. 1996-12-31
Expert : Lars Emanuelsson, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1996-09-15
Sekreterare : Hans-Olof Lindblom, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1996-09-09 t.o.m. 1997-08-31
Sekreterare : Kajsa Wikström, projektkoordinator, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1997-08-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (S 1995:08) om socialförsäkringens personkrets [ Avslutad 1998 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen (S 1995:08) om socialförsäkringens personkrets
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1998
Direktiv för se dir. 1995:106 och dir. 1996:27.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:72 En lag om försäkringar
SOU 1998:67 Socialavgiftslagen. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Lars Göran Hessmark, kammarrättslagman, fr.o.m. 1995-09-11
Sakkunnig : Bjarne Almström, avdelningschef, fr.o.m. 1995-09-11
Sakkunnig : Ingrid Engquist, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-09-11
Sakkunnig : Karin Frick, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-09-01
Sakkunnig : Gösta Ihrfelt, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-09-11
Sakkunnig : Birgitta Norin, enhetschef, fr.o.m. 1995-09-11
Sakkunnig : Håkan Martin Rahm, departementsråd, fr.o.m. 1995-09-11
Sakkunnig : Kjell Rempler, kansliråd, fr.o.m. 1995-09-11
Sakkunnig : Bengt Sibbmark, departementsråd, fr.o.m. 1995-09-11
Sakkunnig : Yvonne Svenström, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-09-11
Sekreterare : Nils Petter Ekdahl, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-09-11 t.o.m. 1998-05-31
Sekreterare : Stefan Härmä, jur.kand., fr.o.m. 1995-09-11 t.o.m. 1998-05-31
Sekreterare : Peder Liljeqvist, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1998-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:72 En lag om socialförsäkringar [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:67 Socialavgiftslagen [ pdf ]
Skattebetalningsutredningen (Fi 1993:07) [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]
Skattebetalningsutredningen (Fi 1993:07)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1993:22.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:87 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av skatter och avgifter. Del- betänkande.
SOU 1995:12 Mervärdesskatt - Nya tidpunkter för redovisning och betalning. Delbetänkande. Utredningen har avgett
SOU 1996:100 Ett nytt system för skatte- betalningar. Del A och B. Slutbetänkande. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Nils Dexe, expeditions- och rättschef
Expert : Johan Annell, chefsrådman
Expert : Gun-Britt Björnqvist, skattedirektör
Expert : Ingrid Engquist, kammarrättsassessor
Expert : Eva Carlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-06-15
Expert : Gunnar Johansson, direktör
Expert : Christer Ljusberg, chefskronofogde
Expert : Matts Karlson, kansliråd
Expert : Stina Malmberg, språkexpert
Expert : Kjell Olsson, kansliråd
Expert : Kjell Rempler, kammarrättsassessor
Expert : Kerstin Tollerz, länsskattechef, t.o.m. 1996-01-14
Sekreterare : Ann Sallnäs, byrådirektör
Sekreterare : Dag Valinder, kammarrättsassessor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:22 Översyn av uppbördslagstiftningen

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman