: : :

Skattebetalningsutredningen (Fi 1993:07)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Skattebetalningsutredningen (Fi 1993:07) [ Avslutad 1996 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1993:22
Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 6 ♂ 8 ) :

Johan Annell  []  ( Expert )
Gun-Britt Björnqvist  []  ( Expert )
Ingrid Engquist  []  ( Expert )
Eva Carlsson  []  ( Expert )
Gunnar Johansson  []  ( Expert )
Christer Ljusberg  []  ( Expert )
Matts Karlson  []  ( Expert )
Stina Malmberg  []  ( Expert )
Kjell Olsson  []  ( Expert )
Kjell Rempler  []  ( Expert )
Kerstin Tollerz  []  ( Expert )
Ann Sallnäs  []  ( Sekreterare )
Dag Valinder  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Skattebetalningsutredningen (Fi 1993:07)


Beteckning : Fi 1993:07
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-12
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:22.
Lokal :
01

Sammansättning


Dexe, Nils
Expert : Annell, Johan
Expert : Björnqvist, Gun-Britt
Expert : Engquist, Ingrid
Expert : Carlsson, Eva, fr.o.m. 1995-06-15
Expert : Johansson, Gunnar
Expert : Ljusberg, Christer
Expert : Karlson, Matts
Expert : Malmberg, Stina
Expert : Olsson, Kjell
Expert : Rempler, Kjell
Expert : Tollerz, Kerstin t.o.m. 1996-01-14
Sekreterare : Sallnäs, Ann
Sekreterare : Valinder, Dag

Rapporter

SOU 1994:87Nya tidpunkter för redovisning
och betalning av skatter och avgifter. Del-
betänkande.
SOU 1995:12Mervärdesskatt – Nya tidpunkter
för redovisning och betalning. Delbetänkande.
Utredningen har avgett
SOU 1996:100Ett nytt system för skatte-
betalningar. Del A och B. Slutbetänkande.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman