: : :

Medverkande i utredning : Kerstin Kristansson

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Kerstin Kristansson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Kerstin Kristansson medverkat i:

Personskadekommittén (Ju 1999:04) [ Avslutad 2002 ] [ Ledamot ]

Personskadekommittén (Ju 1999:04)


Beteckning : Ju 1999:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2003-02-21
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-03-11
Direktiv för kommittén, se dir. 1999:18
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Kvarteret Spektern.Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 08-405 19 78(Elserth), 08-405 41 44 (Carlehäll)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Knutsson, Anders, fr.o.m. 1999-04-01 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Arosenius, Marcela, fr.o.m. 1999-06-14 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Berglund-Nilsson, Mona, fr.o.m. 1999-06-14 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Berglöv, Anders, fr.o.m. 1999-06-14 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Drejare, Anders, fr.o.m. 1999-06-14 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Flensburg, Peter, fr.o.m. 1999-06-14 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Isaksson, Ulf, fr.o.m. 1999-06-14 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Järrel, Henrik S., fr.o.m. 1999-06-14 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Kristansson, Kerstin, fr.o.m. 1999-06-14 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Lilja, Lars, fr.o.m. 1999-06-14 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Lindeborg, Tanja, fr.o.m. 1999-06-14 t.o.m. 1999-06-30
Ledamot : Nenes, Christina, fr.o.m. 1999-06-14 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Sjöstrand, Sven-Erik, fr.o.m. 1999-07-01 t.o.m. 2002-01-31
Sakkunnig : Dereborg, Anders, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-01-31
Sakkunnig : Ericsson, Thomas, fr.o.m. 2000-04-17 t.o.m. 2001-02-28
Sakkunnig : Holmberg, Katarina, fr.o.m. 1999-06-14 t.o.m. 1999-11-14
Sakkunnig : Johansson, Lars-Åke, fr.o.m. 1999-11-01 t.o.m. 2000-10-08
Sakkunnig : Nordelius, Bo, fr.o.m. 1999-06-14 t.o.m. 1999-10-31
Sakkunnig : Sibbmark, Bengt, fr.o.m. 2001-04-01 t.o.m. 2002-01-31
Sakkunnig : Sundberg, Susanne, fr.o.m. 1999-11-15 t.o.m. 2002-01-31
Sakkunnig : Wass, Charlotte, fr.o.m. 2000-10-09 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Andersson, Ingegerd, fr.o.m. 1999-06-14 t.o.m. 2001-03-25
Expert : Andersson, Pär, fr.o.m. 2000-03-28 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Bengtsson, Bertil, fr.o.m. 1999-06-14 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Blåvarg, Martin, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Dufwa, Bill, fr.o.m. 1999-06-14 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Stenberg, Anna Märta, fr.o.m. 2001-03-26 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Tidefelt, Eva, fr.o.m. 1999-06-14 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Ullman, Harald, fr.o.m. 2000-10-09 t.o.m. 2002-01-31
Sekreterare : Carlehäll, Ulrika, fr.o.m. 2000-01-17 t.o.m. 2002-01-31
Sekreterare : Elserth, Kerstin, fr.o.m. 1999-05-01 t.o.m. 2002-01-31

Rapporter

SOU 2002:1SAMORDNING OCH REGRESS ersättning vid personskada
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1999:18
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:1 Samordning och regress – Ersättning vid personskada [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman