: : :

Medverkande i utredning : Kerstin Källman

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Kerstin Källman

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Kerstin Källman medverkat i:

Skatteflyktskommittén (Fi 1995:04) [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]

Skatteflyktskommittén (Fi 1995:04)


Beteckning : Fi 1995:04
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-05
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:11 samt dir. 1995:165.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Ljungh, Claes, fr.o.m. 1995-04-03
Ledamot : Erlandsson, Eskil, fr.o.m. 1995-06-06
Ledamot : Hedfors, Lars, fr.o.m. 1995-05-01
Ledamot : Svensson, Karl-Gösta, fr.o.m. 1995-05-01
Ledamot : Thurdin, Görel, fr.o.m. 1995-05-01 t.o.m. 1995-06-05
Sakkunnig : Almgren, Karin, fr.o.m. 1996-06-19
Sakkunnig : Björne, Gunnar, fr.o.m. 1995-05-01
Sakkunnig : Fernlund, Carl Gustav, fr.o.m. 1995-05-01 t.o.m. 1995-09-10
Sakkunnig : Kindlund, Peter, fr.o.m. 1995-09-11 t.o.m. 1996-06-18
Expert : Andersson, Vilhelm, fr.o.m. 1996-06-19
Expert : Bergqvist, Agneta, fr.o.m. 1996-01-18
Expert : Bergström, Sture, fr.o.m. 1995-05-01
Expert : Bjerkner, Lennart, fr.o.m. 1995-05-01 t.o.m. 1996-06-18
Expert : Holgersson, Stefan, fr.o.m. 1995-05-01
Expert : Kjellsson, Per, fr.o.m. 1996-01-18
Expert : Källman, Kerstin, fr.o.m. 1995-05-01 t.o.m. 1996-01-17
Expert : Montelius, Johan, fr.o.m. 1996-06-19
Expert : Nyquist, Kerstin, fr.o.m. 1995-05-01 t.o.m. 1996-06-18
Expert : Rabe, Gunnar, fr.o.m. 1996-06-19
Expert : Rosenfeld, Leif, fr.o.m. 1995-05-01
Sekreterare : Elfström, Magnus, fr.o.m. 1995-05-01 t.o.m. 1996-03-15
Sekreterare : Gustafson, Lena, fr.o.m. 1995-04-18 t.o.m. 1997-06-30
Sekreterare : Wendleby, Monika, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1997-06-30

Rapporter

SOU 1996:44Översyn av skatteflyktslagen
Reformerat förhandsbesked
SOU 1996:79Översyn av revisionsreglerna
SOU 1997:86Punktskattekontroll av alkohol,
tobak och mineralolja, m.m.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1995:11
Dir. 1995:165

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman