: : :

Medverkande i utredning : Karin Kronstam

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Karin Kronstam

Utredning som Karin Kronstam medverkat i:

Utredningen (N 2005:08) om förberedelserna inför en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänsten (ALT) [ Avslutad 2006 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen (N 2005:08) om förberedelserna inför en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänsten (ALT)


Beteckning : N 2005:08
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-23
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-09-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:101
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Kronstam, Karin, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Barturén, Luis, fr.o.m. 2005-11-03 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Henmark, Tobias, fr.o.m. 2005-11-03 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Herstedt, Karin, fr.o.m. 2005-11-03 t.o.m. 2005-12-15
Expert : Måhl, Christer, fr.o.m. 2005-11-03 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Qvarnström, Karolina, fr.o.m. 2005-11-03 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Rydh, Anders, fr.o.m. 2005-11-03 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Östensson, Per, fr.o.m. 2005-12-16 t.o.m. 2006-02-28
Sekreterare : Axelsson, Iréne, fr.o.m. 2005-11-02 t.o.m. 2006-02-28
Sekreterare : Olsson, Catarina, fr.o.m. 2005-11-02 t.o.m. 2006-02-28

Rapporter

SOU 2005:118ResAlt – En sammanslagning av Samhall Resurs AB (publ) och Arbetslivstjänster – delbetänkande
SOU 2006:25Arbetslivsresurs – Ett statligt ägt bolag efter sammanslagning av Samhall Resurs AB (publ) och Arbetslivstjänster – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2005:101

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman