Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (N 2005:08) om förberedelserna inför en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänsten (ALT)

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (N 2005:08) om förberedelserna inför en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänsten (ALT) [ Avslutad 2006 ]

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 10 st. ♀ 5 ♂ 5 ) :

Karin Kronstam  []  ( Särskild utredare )
Luis Barturén  []  ( Expert )
Tobias Henmark  []  ( Expert )
Karin Herstedt  []  ( Expert )
Christer Måhl  []  ( Expert )
Karolina Qvarnström  []  ( Expert )
Anders Rydh  []  ( Expert )
Per Östensson  []  ( Expert )
Iréne Axelsson  []  ( Sekreterare )
Catarina Olsson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (N 2005:08) om förberedelserna inför en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänsten (ALT)


Beteckning : N 2005:08
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-23
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-09-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:101
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Kronstam, Karin, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Barturén, Luis, fr.o.m. 2005-11-03 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Henmark, Tobias, fr.o.m. 2005-11-03 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Herstedt, Karin, fr.o.m. 2005-11-03 t.o.m. 2005-12-15
Expert : Måhl, Christer, fr.o.m. 2005-11-03 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Qvarnström, Karolina, fr.o.m. 2005-11-03 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Rydh, Anders, fr.o.m. 2005-11-03 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Östensson, Per, fr.o.m. 2005-12-16 t.o.m. 2006-02-28
Sekreterare : Axelsson, Iréne, fr.o.m. 2005-11-02 t.o.m. 2006-02-28
Sekreterare : Olsson, Catarina, fr.o.m. 2005-11-02 t.o.m. 2006-02-28

Rapporter

SOU 2005:118ResAlt – En sammanslagning av Samhall Resurs AB (publ) och Arbetslivstjänster – delbetänkande
SOU 2006:25Arbetslivsresurs – Ett statligt ägt bolag efter sammanslagning av Samhall Resurs AB (publ) och Arbetslivstjänster – slutbetänkande

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman