: : :

Medverkande i utredning : Jennie Knutsson

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Jennie Knutsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Jennie Knutsson medverkat i:

Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för Havs- och vattenmiljö (M 2010:03) [ Avslutad 2011 ] [ Personalchef ]

Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för Havs- och vattenmiljö (M 2010:03)


Beteckning : M 2010:03
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 2012-03-01
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-06-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:68, dir. 2011:12 och dir. 2011:14
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Utredare : Larsson, Folke K, fr.o.m. 2010-06-17
Organisationsutredare : Risinger, Björn, fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Ahlén, Anna, fr.o.m. 2010-11-25 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Andrén, Robert, fr.o.m. 2010-11-25 t.o.m. 2011-02-15
Expert : Bergström Ring, Johan, fr.o.m. 2011-01-17 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Carman, Rolf, fr.o.m. 2010-11-25 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Eklund, Nils, fr.o.m. 2010-10-06 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Ewenfält, Helena, fr.o.m. 2011-02-16 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Hultgren, Dan, fr.o.m. 2010-10-06 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Karlsson, Sofia, fr.o.m. 2011-01-10 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Rantanen, Johan, fr.o.m. 2010-11-25 t.o.m. 2011-06-30
Avdelningschef : Jöborn, Anna, fr.o.m. 2011-05-15 t.o.m. 2011-06-30
Ekonomichef : Jansson, Stefan, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2011-06-30
Kommunikationschef : Larsen, Maud, fr.o.m. 2011-03-07 t.o.m. 2011-06-30
Enhetschef : Johansson, Thomas, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2011-06-30
Personalchef : Knutsson, Jennie, fr.o.m. 2011-06-07 t.o.m. 2011-06-30
Huvudsekreterare : Larsson, Folke K, fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. 2011-08-18
Sekreterare : Englund, Ingela, fr.o.m. 2010-06-17 t.o.m. 2011-06-30
Sekreterare : Hellsten, Maria, fr.o.m. 2010-11-01 t.o.m. 2011-06-30
Sekreterare : Lauritz, Lotta, fr.o.m. 2011-01-17 t.o.m. 2011-02-13

Rapporter

Delrapport 1Gränsdragning av verksamheter för en myndighet för havs- och vattenmiljö – analysfas
Delrapport 2Förslag till anslag m.m. för den nya myndigheten för havs- och vattenmiljö
Delrapport 3Om Havs- och vattenmyndighetens organisering och lokalisering – genomförandefas
Delrapport 4Om vissa frågor rörande ansvarsfördelning och samverkan mellan nationell och regional
vattenmiljöförvaltning (dir. 2011:14)
Delrapport 5Samverkansformer och beställarstyrning – Havs- och vattenmyndighetens verksamhet avseende
FoU och andra uppgifter
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman