: : :

Medverkande i utredning : Hanna Lantz

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Hanna Lantz

Utredningar som Hanna Lantz medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om översyn av bestämmelserna om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Utredningen om översyn av bestämmelserna om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01)


Beteckning : Ju 2006:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2009-02-26
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:152, dir. 2006:78 och dir. 2007:88
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lindelöf, Agneta, fr.o.m. 2006-02-23 t.o.m. 2008-04-30
Expert : Blomström, Monica, fr.o.m. 2006-11-17 t.o.m. 2007-02-28
Expert : Ekberg, Gunilla, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2006-11-13
Expert : Ekdahl, Nils-Petter, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Erlandsson, Karin, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2007-02-14
Expert : Hemtke, Erica, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Högberg, Inger, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Hölcke, Maria, fr.o.m. 2008-03-03 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Jareborg, Nils, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Lantz, Hanna, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Lång, Viveca, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2007-08-14
Expert : Wahlberg, Kajsa, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Wetterberg, Tomas, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2007-12-09
Expert : Wikstrand Danelius, Magdalena, fr.o.m. 2007-08-15 t.o.m. 2008-03-02
Sekreterare : Nebelius, Monica, fr.o.m. 2006-03-01 t.o.m. 2008-04-30

Rapporter

SOU 2008:41Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd
Källa : Sveriges riksdag
Utredningen om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (S 2005:04) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]

Utredningen om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor(S 2005:04)


Beteckning : S 2005:04
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-08
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-03-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:32
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Fritzon, Heléne, fr.o.m. 2005-04-11
Expert : Frick, Agneta, fr.o.m. 2005-09-23
Expert : Hopstadius, Beatrice, fr.o.m. 2005-09-23
Expert : Lantz, Hanna, fr.o.m. 2005-09-23
Expert : Nylander, Per-Olov, fr.o.m. 2005-09-23
Expert : Sjölund, Daniel, fr.o.m. 2005-09-23
Expert : Österberg, Linda, fr.o.m. 2005-09-23
Sekreterare : Eriksson, Annika, fr.o.m. 2005-08-08 t.o.m. 2006-06-30
Sekreterare : Nevstad, Camilla, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2006-07-31
Sekreterare : Odebäck, Anna, fr.o.m. 2005-06-20 t.o.m. 2006-06-30

Rapporter

SOU 2006:65Att ta ansvar för sina insatser. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2005:32
Utredningen (N 2004:06) Ombildning av Rikskvinnocentrum till ett nationellt institut [ Avslutad 2004 ] [ Expert ]

Utredningen (N 2004:06) Ombildning av Rikskvinnocentrum till ett nationellt institut


Beteckning : N 2004:06
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-11
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-02-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:11
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Sahlström, Ingegerd, fr.o.m. 2004-04-15 t.o.m. 2004-12-09
Expert : Holmén, Magnus, fr.o.m. 2004-04-15
Expert : Lantz, Hanna, fr.o.m. 2004-04-27 t.o.m. 2004-12-09
Expert : Schmidt, Katarina, fr.o.m. 2004-04-27 t.o.m. 2004-12-09
Sekreterare : Tung, Ann-Marie, fr.o.m. 2004-03-15 t.o.m. 2004-12-22

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2004:11
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:117 Nytt nationellt kunskapscentrum – Ombildning av RKC [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om uppehållstillstånd på grund av anknytning (UD 2004:04) [ Avslutad 2005 ] [ Expert ]

Utredningen om uppehållstillstånd på grund av anknytning (UD 2004:04)


Beteckning : UD 2004:04
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-01
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-08-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:112
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lilja, Per, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Expert : Erlandsson, Karin, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Expert : Johansson, Eva-Lotta, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Expert : Lantz, Hanna, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Expert : Ljungqvist, Richard, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Expert : Martinsson, Fredrik, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Expert : Quaree, Leila, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Expert : Stenström, Erik, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Sekreterare : Peterzén Kopparberg, Christina, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-16

Rapporter

SOU 2005:14Effektivare handläggning av anknytningsärenden
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2004:112
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:14 Effektivare handläggning av anknytningsärenden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman