: : :

Medverkande i utredning : Hanna Lantz

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Hanna Lantz

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Hanna Lantz medverkat i ( 7 st. ):

Utredningen om översyn av bestämmelserna om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Utredningen om översyn av bestämmelserna om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01)


Beteckning : Ju 2006:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2009-02-26
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:152, dir. 2006:78 och dir. 2007:88
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lindelöf, Agneta, fr.o.m. 2006-02-23 t.o.m. 2008-04-30
Expert : Blomström, Monica, fr.o.m. 2006-11-17 t.o.m. 2007-02-28
Expert : Ekberg, Gunilla, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2006-11-13
Expert : Ekdahl, Nils-Petter, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Erlandsson, Karin, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2007-02-14
Expert : Hemtke, Erica, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Högberg, Inger, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Hölcke, Maria, fr.o.m. 2008-03-03 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Jareborg, Nils, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Lantz, Hanna, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Lång, Viveca, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2007-08-14
Expert : Wahlberg, Kajsa, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Wetterberg, Tomas, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2007-12-09
Expert : Wikstrand Danelius, Magdalena, fr.o.m. 2007-08-15 t.o.m. 2008-03-02
Sekreterare : Nebelius, Monica, fr.o.m. 2006-03-01 t.o.m. 2008-04-30

Rapporter

SOU 2008:41Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (S 2005:04) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]

Utredningen om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor(S 2005:04)


Beteckning : S 2005:04
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-08
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-03-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:32
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Fritzon, Heléne, fr.o.m. 2005-04-11
Expert : Frick, Agneta, fr.o.m. 2005-09-23
Expert : Hopstadius, Beatrice, fr.o.m. 2005-09-23
Expert : Lantz, Hanna, fr.o.m. 2005-09-23
Expert : Nylander, Per-Olov, fr.o.m. 2005-09-23
Expert : Sjölund, Daniel, fr.o.m. 2005-09-23
Expert : Österberg, Linda, fr.o.m. 2005-09-23
Sekreterare : Eriksson, Annika, fr.o.m. 2005-08-08 t.o.m. 2006-06-30
Sekreterare : Nevstad, Camilla, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2006-07-31
Sekreterare : Odebäck, Anna, fr.o.m. 2005-06-20 t.o.m. 2006-06-30

Rapporter

SOU 2006:65Att ta ansvar för sina insatser. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2005:32
Arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta förslag till en nationell handlingsplan för det fortsatta arbetet med att bekämpa prostitution och handel med människor för sexuella ändamål, särskilt kvinnor och barn (N 2004:B) [ Avslutad 2006 ] [ Ledamot ]
Arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta förslag till en nationell handlingsplan för det fortsatta arbetet med att bekämpa prostitution och handel med människor för sexuella ändamål, särskilt kvinnor och barn (N 2004:B)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-11-02
Medverkande :
Ordförande : Gunilla Ekberg, Näringsdepartementet, fr.o.m. 2004-11-02 t.o.m. 2005-09-30
Ledamot : Viktoria Dagerås Wittboldt, Utrikesdepartementet, fr.o.m. 2004-11-02 t.o.m. 2005-05-15
Ledamot : Anna Ekstedt, Justitiedepartementet, fr.o.m. 2004-11-02 t.o.m. 2005-09-30
Ledamot : Kent Eriksson, Utbildnings- och kulturdepartementet, fr.o.m. 2005-05-16
Ledamot : Hanna Lantz, Socialdepartementet, fr.o.m. 2004-11-02 t.o.m. 2005-09-30
Ledamot : Carina Mårtensson, Utrikesdepartementet, fr.o.m. 2004-11-02 t.o.m. 2005-09-30
Ledamot : Staffan Olesen, Försvarsdepartementet, fr.o.m. 2005-05-16
Ledamot : Helena Storm, Utrikesdepartementet, fr.o.m. 2005-05-16
Tillfällig ledamot : Matilda Berggren, Kulturdepartementet, fr.o.m. 2004-11-02 t.o.m. 2005-09-30
Tillfällig ledamot : Helle Ellehöj, Näringsdepartementet, fr.o.m. 2004-11-02 t.o.m. 2005-09-30
Tillfällig ledamot : Birgitta Meiton, Försvarsdepartementet, fr.o.m. 2004-11-02 t.o.m. 2005-05-15
Tillfällig ledamot : Gunilla Zackari, Utbildningsdepartementet, fr.o.m. 2004-11-02 t.o.m. 2005-05-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (N 2004:06) Ombildning av Rikskvinnocentrum till ett nationellt institut [ Avslutad 2004 ] [ Expert ]

Utredningen (N 2004:06) Ombildning av Rikskvinnocentrum till ett nationellt institut


Beteckning : N 2004:06
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-11
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-02-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:11
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Sahlström, Ingegerd, fr.o.m. 2004-04-15 t.o.m. 2004-12-09
Expert : Holmén, Magnus, fr.o.m. 2004-04-15
Expert : Lantz, Hanna, fr.o.m. 2004-04-27 t.o.m. 2004-12-09
Expert : Schmidt, Katarina, fr.o.m. 2004-04-27 t.o.m. 2004-12-09
Sekreterare : Tung, Ann-Marie, fr.o.m. 2004-03-15 t.o.m. 2004-12-22

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2004:11
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:117 Nytt nationellt kunskapscentrum – Ombildning av RKC [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om uppehållstillstånd på grund av anknytning (UD 2004:04) [ Avslutad 2005 ] [ Expert ]

Utredningen om uppehållstillstånd på grund av anknytning (UD 2004:04)


Beteckning : UD 2004:04
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-01
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-08-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:112
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lilja, Per, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Expert : Erlandsson, Karin, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Expert : Johansson, Eva-Lotta, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Expert : Lantz, Hanna, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Expert : Ljungqvist, Richard, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Expert : Martinsson, Fredrik, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Expert : Quaree, Leila, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Expert : Stenström, Erik, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Sekreterare : Peterzén Kopparberg, Christina, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-16

Rapporter

SOU 2005:14Effektivare handläggning av anknytningsärenden
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2004:112
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:14 Effektivare handläggning av anknytningsärenden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Delegationen för brukarinflytande i sociala utvecklingsfrågor (S 2003:C) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2016 ]
Delegationen för brukarinflytande i sociala utvecklingsfrågor(S 2003:C) Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2016
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-07-03
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Katarina Björkgren, SKR, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2012-01-19
Sermin Bozarslan, Kurdiska riksförbundet, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2008-10-23
Ingrid Burman, Handikappförbundens samarbetsorgan, fr.o.m. 2009-11-06 t.o.m. 2012-12-31
Ingrid Burman, Handikappförbunden, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2015-12-31
Alec Carlberg, Basta/Rainbow, fr.o.m. 2003-10-30 t.o.m. 2010-12-31
Beatrice Cardell, Fryshuset, fr.o.m. 2003-10-30 t.o.m. 2005-10-31
Håkan Ceder, Socialstyrelsen, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2012-12-31
Catarina Danso, Sveriges Makalösa Föräldrar, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2015-12-31
Karsten Ekström, Coop Comintegra, fr.o.m. 2003-10-30 t.o.m. 2010-12-31
Amie Faal, African Sisters, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-10-23
Kaj Forsberg, Svenska EAPN/Feantsa/ENU-nätverken Göteborg, fr.o.m. 2003-10-30 t.o.m. 2007-05-23
Inger Forsgren, Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling (RFHL), fr.o.m. 2013-04-02 t.o.m. 2015-12-31
Jan-Olof Forsén, RSMH, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2012-12-31
Julio Fuentes, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SIOS, fr.o.m. 2008-10-24 t.o.m. 2008-11-01
Ingemar Färm, HSO, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2009-11-05
Carina Gustafsson, Socialstyrelsen, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2015-12-31
Erdogan Gülten, Turkiska Riksförbundet, fr.o.m. 2008-11-01 t.o.m. 2010-12-31
Gunvi Haggren, Verdandi, fr.o.m. 2011-01-01 t.o.m. 2015-12-31
Claus Helmberger, X-Cons,, Stockholm, fr.o.m. 2008-10-24 t.o.m. 2012-12-31
Mona Heurgren, Socialstyrelsen, fr.o.m. 2013-04-02 t.o.m. 2014-12-31
Elisabeth Hjalmarsson, Sveriges Kristna Råd, fr.o.m. 2008-10-24 t.o.m. 2012-12-31
Kent Hultquist, RSMH, fr.o.m. 2003-10-30 t.o.m. 2005-10-31
Gigi Isacsson, Svenska Kommunförbundet, fr.o.m. 2003-10-30 t.o.m. 2008-10-23
Asha Ismail, Somaliska Riksförbundet, fr.o.m. 2013-04-02 t.o.m. 2015-12-31
Inga Johansson, Equmeniakyrkan, fr.o.m. 2013-04-02 t.o.m. 2015-12-31
Karolina Johansson, Rainbow Sweden, fr.o.m. 2013-04-02 t.o.m. 2014-12-31
Per-Erik Lindberg, EKC - Ekonomiskt Kunskaps Center, Gävle, fr.o.m. 2013-04-02 t.o.m. 2015-12-31
Ulla Lindström, Sveriges Romers Riksförbund, Roma International, fr.o.m. 2003-10-30 t.o.m. 2007-05-23
Sophia Lövgren, Sveriges Makalösa föräldrar, fr.o.m. 2010-11-29 t.o.m. 2014-12-31
Denise Madsen, föreningen Maskrosbarn, fr.o.m. 2011-01-01 t.o.m. 2012-12-31
Mikael Malm, Sveriges Kommuner och Landsting, fr.o.m. 2011-09-15 t.o.m. 2014-12-31
Jila Moradi, Kvinnoföreningen Herrgården i Malmö, fr.o.m. 2011-01-01 t.o.m. 2015-12-31
Namu Nambiar, Rainbow Sweden, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2015-12-31
Sirpa Niemi, Sveriges Kommuner och Landsting, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2015-12-31
Bernt Nilsson, HSO, fr.o.m. 2003-10-30 t.o.m. 2005-10-31
Rolf Nilsson, Föreningen Stockholms hemlösa, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2010-12-31
Mari Nordström, Rainbow Sweden, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2007-05-23
Janna Olzon, Makalösa föräldrar, fr.o.m. 2003-10-30 t.o.m. 2007-05-23
Christina Paulstrud, Svenska brukarföreningen, fr.o.m. 2011-01-01 t.o.m. 2012-12-31
Allan Schwartz, Roma International, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2012-12-31
Ulla-Karin Schön, Sveriges Kommuner och Landsting, fr.o.m. 2011-01-01 t.o.m. 2011-09-14
Helene Sigfridsson, Sveriges Makalösa föräldrar, fr.o.m. 2008-10-24 t.o.m. 2010-11-28
Åsa Siviero, Stockholms Stadsmission, fr.o.m. 2003-10-30 t.o.m. 2005-10-31
Lena Skiöld, Skoopi, fr.o.m. 2011-01-01 t.o.m. 2012-12-31
Camilla Sköld Jansson, Sveriges Kommuner och Landsting,, fr.o.m. 2008-10-24 t.o.m. 2010-12-31
Lotta Sonemalm, SKR, fr.o.m. 2012-01-20
Margareta Svensson Para, fr.o.m. 2003-10-30 t.o.m. 2008-10-23
Peter Söderlund, KRIS, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2008-10-23
Jimmie Trevett, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), fr.o.m. 2013-04-02 t.o.m. 2015-12-31
Sonja Wallbom, Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL), fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2012-12-31
Kerstin Wigzell, Socialstyrelsen, fr.o.m. 2003-10-30 t.o.m. 2005-10-31
Ann-Mari Wulfstrand, Nätverket för sociala frågor Örebro, fr.o.m. 2012-04-02 t.o.m. 2015-12-31
Leif Öberg, Frälsningsarmén, fr.o.m. 2013-04-02 t.o.m. 2015-12-31
Hanna Lantz, departementssekreterare, t.o.m. 2006-02-28
Elisabet Aldenberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-03-01 t.o.m. 2015-02-28
Sara Roxell, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Arbetsgrupp för frågor rörande folkrörelser och social ekonomi (Ju 2001:O) [ Avslutad 2007 ] [ Ledamot ]
Arbetsgrupp för frågor rörande folkrörelser och social ekonomi (Ju 2001:O)
Departement : Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-09-06
Direktiv för Regeringsbeslut 2001-09-06 dnr Ju2001/5920/D
Arbetet i arbetsgruppen skall vara avslutad senast den 31 december 2004.
Medverkande :
Ordförande : Marcus Bengtsson, departementsråd, Ju, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2003-05-20
Ordförande : Emma Sterky, kansliråd, fr.o.m. 2005-11-01
Ordförande : Katarina Sundberg, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2004-11-18 t.o.m. 2005-10-31
Ordförande : Charlotta Wickman, ämnesråd, Ju, fr.o.m. 2003-05-22 t.o.m. 2004-11-17
Ledamot : Ann Aurén, kansliråd, Ku, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2003-10-31
Ledamot : Maria Caryll, departementssekreterare, Ju, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2003-02-04
Ledamot : Sara Bertilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2002-09-30
Ledamot : Kristina Bram, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2006-02-28
Ledamot : Per Brandtell, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-05-15 t.o.m. 2004-09-30
Ledamot : Ulrika Dackeby, kansliråd, fr.o.m. 2005-12-01
Ledamot : Monica Fundin, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-11-01
Ledamot : Klara Grundberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-05-22 t.o.m. 2004-09-30
Ledamot : Björn Hanby, departementssekreterare, Fö, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2002-05-14
Ledamot : Charlotte Hedin, departementssekreterare, Ju, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2001-12-17
Ledamot : Kristina Hedlund Thulin, departementssekretarare, UD, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Kent Ivarsson, kansliråd, N, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2004-09-30
Ledamot : Emilia Högquist, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-10-21 t.o.m. 2005-11-30
Ledamot : Alireza Javaheri, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-11-01 t.o.m. 2004-05-31
Ledamot : Patrik Johansson, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01
Ledamot : Jesper König, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-03-03 t.o.m. 2005-03-31
Ledamot : Hanna Lantz, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-09-03 t.o.m. 2005-09-30
Ledamot : Kristina Lejdström, departementssekreterare, N, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Urban Lindberg, departementssekreterare, S, fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2003-09-02
Ledamot : Nicklas Liss-Larsson, departementssekreterare, N, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2003-02-04
Ledamot : Curt-Olof Mann, departementssekreterare, N, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Petra Mårselius, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-10-15
Ledamot : Minna Nyman, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-24
Ledamot : Anna Odebäck, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-01-12 t.o.m. 2004-09-30
Ledamot : Monica Pourshahidi, departementssekreterare, t.o.m. 2005-05-31
Ledamot : Henrik Sandén, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-02-05 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Herbert Silberman, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-10-01
Ledamot : Katarina Sjölander, kansliråd, fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2006-03-31
Ledamot : Matilda Sommelius, departementssekreterare, N, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2002-03-20
Ledamot : Cissi Storck, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-10-05
Ledamot : Mikael Ståhl, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-10-31
Ledamot : Kerstin Svensson, departementssekreterare, U, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2004-03-02
Ledamot : Mårten Svensson Risdal, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-11-01
Ledamot : Jonas Söderlund, kansliråd, fr.o.m. 2001-12-17 t.o.m. 2004-10-20
Ledamot : Leena Taillefer, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-08-16 t.o.m. 2003-03-09
Ledamot : Tommi Teljosuo, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-02-05 t.o.m. 2004-10-14
Ledamot : Jan Terstad, ämnesråd, fr.o.m. 2003-03-10 t.o.m. 2006-11-30
Ledamot : Désirée Veschetti Holmgren, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-03-21 t.o.m. 2003-11-04
Ledamot : Margareta Wennlund, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-06-01 t.o.m. 2005-12-31
Ledamot : Maria Wennerberg Sedigh, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-11-05
Ledamot : Keneth Wising, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-01-01
Ledamot : Hanna Åkesson, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-06-01
Sekreterare : Marie Ericsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-10-01
Sekreterare : Klara Grundberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-05-22 t.o.m. 2004-01-31
Sekreterare : Sofia Knapp, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-02-01 t.o.m. 2004-09-30
Sekreterare : Charlotta Wickman, kansliråd, Ju, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2003-05-21
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman