: : :

Medverkande i utredning : Gunilla Kärrbrand

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Gunilla Kärrbrand

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Gunilla Kärrbrand medverkat i:

Utredningen (Jo 1994:06) om vissa jaktfrågor [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]

Utredningen (Jo 1994:06) om vissa jaktfrågor


Beteckning : Jo 1994:06
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-09
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:127.
Lokal :
0

Sammansättning


Pettersson, Ulla, fr.o.m. 1994-11-17
Expert : Borgh, Christer, fr.o.m. 1995-04-10
Expert : Edlund, Nina, fr.o.m. 1995-04-10
Expert : Henriksson, Karl, fr.o.m. 1995-04-10
Expert : Kärrbrand, Gunilla, fr.o.m. 1995-04-10
Expert : Lindqvist, Bernt, fr.o.m. 1995-04-10
Expert : Nordqvist, Britt-Marie, fr.o.m. 1995-04-10
Expert : Olsson, Irene, fr.o.m. 1995-04-10
Expert : Pettersson, Jan-Olof, fr.o.m. 1995-04-10
Expert : Waldebring, Börje, fr.o.m. 1995-04-10
Expert : Örnstedt, Bjarne, fr.o.m. 1995-04-10
Sekreterare : Ganelind, Christer, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1997-07-20

Rapporter

SOU 1997:91Jaktens villkor.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:127
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:91 Jaktens villkor – en utredning om vissa jaktfrågor [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman