Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Gerd Engman På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Gerd Engman på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Gerd Engman

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Gerd Engman medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen om utvärdering av folkbildningen (U 2001:06) [ Avslutad 2004 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om utvärdering av folkbildningen (U 2001:06)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-09-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:74
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2003:94 Folkbildningens särart?
SOU 2003:108 Folkbildningen och integration
SOU 2003:112 Deltagares upplevelse av folkbildningen
SOU 2003:125 Fyra rapporter om folkbildningen
SOU 2004:8 Folkbildning och lärande med IKT-stöd
SOU 2004:30 Folkbildning i brytningstid - en utvärdering av studieförbund och folkhögskolor
Medverkande :
Särskild utredare : Gerd Engman, landshövding, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2004-03-17
Expert : Toni Eriksson, kulturchef, fr.o.m. 2002-09-03 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Staffan Larsson, professor, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Kerstin Rydbeck, filosofie doktor, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Kerstin Svensson, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Roger Säljö, professor, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Louise Waldén, filosofie doktor, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Ants Viirman, sektionschef, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Filip Wijkström, docent, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Gudrun Wikström, avdelningschef, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Keneth Wising, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Johanna Åfreds, utredare, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2002-09-02
Sekreterare : Anders Ekman, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2004-03-31
Sekreterare : Alvar Svensson, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2004-03-21
Assistent : Eva Pettersson, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2004-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2001:74 Utvärdering av folkbildningen

Kommittén (Ku 1993:03) om kulturpolitikens inriktning [ Avslutad 1995 ] [ Ordförande ]
Kommittén (Ku 1993:03) om kulturpolitikens inriktning
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1995
Lokal : Fredsgatan 2. Postadress: Kulturdepar- tementet, 103 33 Stockholm. Direktiv för utredningen, se dir. 1993:24, 1994:146. Utredningen har avgett (SOU 1994:9) Förnyelse och kontinuitet- om konst och kultur i framtiden. (SOU 1995:84) Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:85) Tjugo års kulturpolitik En rapport från kulturutredningen Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:9 Förnyelse och kontinuitet- om konst och kultur i framtiden.
SOU 1995:84 Kulturpolitikens inriktning
SOU 1995:85 Tjugo års kulturpolitik En rapport från kulturutredningen Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Gerd Engman, direktör, fr.o.m. 1994-12-09
Ordförande : Ingemar Mundebo, ordförande, t.o.m. 1994-12-08
Sakkunnig : Catharina Blom, enhetschef
Ledamot : Charlotte Branting, led. av riksdagen
Ledamot : Kia Ericson, kommunalråd
Ledamot : Elisabeth Fleetwood, led. av riksdagen
Ledamot : Thomas Ginner, fil.dr
Ledamot : Stina Gustavsson, led. av riksdagen
Ledamot : Åke Gustavsson, led. av riksdagen
Ledamot : Ewa Larsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1994-12-09
Ledamot : Annika Nilsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1994-12-09
Ledamot : Bertil Norbelie, kanslichef
Ledamot : Elisabeth Persson, led. av riksdagen
Ledamot : Laila Strid, riksdagsledamot, t.o.m. 1994-12-08
Ledamot : Alwa Wennerlund, led. av riksdagen
Sakkunnig : Hans Enflo, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-02-01
Sakkunnig : Charlotta Gustafsson, departementssekreterare
Sakkunnig : Göran Lannegren, departementsråd, t.o.m. 1995-01-31
Sakkunnig : Thomas Lyrevik, departementsråd, t.o.m. 1994-03-14
Sakkunnig : Hans Sand, departementsråd
Sakkunnig : Ants Viirman, sektionschef
Expert : Anders Ekman, förbundssekreterare, fr.o.m. 1993-11-01
Expert : Marianne Eliason, rättschef, fr.o.m. 1994-12-01
Expert : Lars Emanuelsson, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Göran Löfdahl, direktör, fr.o.m. 1993-11-01 t.o.m. 1995-01-31
Expert : Agneta Spetz, departementssekreterare, fr.o.m. 1993-11-01
Huvudsekreterare : Hans Johansson, direktör
Christina von, avdelningschef, fr.o.m. 1995-02-01
Jan-Erik Billinger, avdelningschef
Christer Bogefeldt, departementssekreterare
Margareta Cronholm, avdelningschef, fr.o.m. 1993-12-01
Bo Nilsson, byrådirektör, fr.o.m. 1995-02-01
Marika Romanus, fil.stud., fr.o.m. 1994-09-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:24 Kulturpolitikens inriktning

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman