Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Gabriella Sebardt

Sök kontaktuppgifter till Gabriella Sebardt på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Gabriella Sebardt

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Gabriella Sebardt medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning (A 2013:01) [ Avslutad 2014 ] [ Ledamot ]
Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning (A 2013:01)
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 2014
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2013-01-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:1 och dir. 2013:114
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2014:55 Inhyrning och företrädesrätt till återanställning
Medverkande :
Särskild utredare : Carina Gunnarsson, fr.o.m. 2013-01-17 t.o.m. 2013-12-01
Särskild utredare : Eskil Wadensjö, fr.o.m. 2013-12-02 t.o.m. 2014-07-18
Expert : Mira Hjelm Östh, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Expert : Sofie Lagerstedt, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Expert : Gustaf Löfgren, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-09-24 t.o.m. 2014-07-18
Expert : Olle Rosén, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2013-09-23
Ledamot : Kent Ackholt, ombudsman, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot : Niklas Beckman, arbetsrättsjurist, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot : Lise Donovan, jurist, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot : Helena Larsson, jurist, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot : Tommy Larsson, arbetsjurist, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot : Jenny Rosenbaum, jurist, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot : Hanna Schmidt, arbetsrättsjurist, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot : Gabriella Sebardt, förbundsjurist, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Sekreterare : Inger Andersson, fr.o.m. 2013-03-11 t.o.m. 2014-09-08
Biträdande sekreterare : Stina Petersson, fr.o.m. 2014-01-27 t.o.m. 2014-03-26
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:55 Inhyrning och företrädesrätt till återanställning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om genomförande av europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (A 2009:01) [ Avslutad 2011 ]
Utredningen om genomförande av europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (A 2009:01)
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2009-09-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:85, dir. 2010:102 och dir. 2010:118
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2011:5 Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige
Medverkande :
Särskild utredare : Birgitta Nyström, fr.o.m. 2009-09-24 t.o.m. 2011-01-24
Expert : Tommy Larsson, fr.o.m. 2009-11-25 t.o.m. 2010-05-30
Expert : Anna Svanestrand, fr.o.m. 2010-06-08 t.o.m. 2011-01-24
Sekreterare : Eva Mårtensson Serrander, fr.o.m. 2009-10-15 t.o.m. 2011-01-31
Niklas Svenskt Näringsliv Beckman, fr.o.m. 2009-11-25 t.o.m. 2011-01-24
Carl Arbetsgivarverket Durling, fr.o.m. 2009-11-25 t.o.m. 2011-01-24
Ingemar TCO Hamskär, fr.o.m. 2009-11-25 t.o.m. 2011-01-24
Claes-Mikael LO Jonsson, fr.o.m. 2009-11-25 t.o.m. 2011-01-24
Gabriella Bemanningsföretagen Sebardt, fr.o.m. 2009-11-25 t.o.m. 2011-01-24
Marie-Louise Saco Strömgren, fr.o.m. 2009-11-25 t.o.m. 2011-01-24
Göran Sveriges Kommuner Söderlöf, och Landsting, fr.o.m. 2009-11-25 t.o.m. 2011-01-24
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:5 Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om befattningsstruktur vid universitet och högskolor (U 2006:08) [ Avslutad 2007 ] [ Sekreterare ]
Utredningen om befattningsstruktur vid universitet och högskolor(U 2006:08)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-04-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:48 och dir. 2007:82
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:98 Karriär för kvalitet
Medverkande :
Särskild utredare : Ann Numhauser-Henning, rektor, fr.o.m. 2006-04-27 t.o.m. 2007-12-16
Expert : Helena Larsson, kansliråd, fr.o.m. 2007-09-11 t.o.m. 2007-12-16
Expert : Eric Leijonram, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-08-14 t.o.m. 2007-09-10
Expert : Catharina Nordlander, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-08-14 t.o.m. 2007-09-10
Expert : Anu Rintala, rättssakkunnig, fr.o.m. 2007-09-11 t.o.m. 2007-12-16
Expert : Alexander Rohdin, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2007-09-11 t.o.m. 2007-12-16
Sekreterare : Tim Ekberg, kansliråd, fr.o.m. 2006-05-15 t.o.m. 2007-12-31
Sekreterare : Gabriella Sebardt, fr.o.m. 2006-09-04 t.o.m. 2007-12-17
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:98 Karriär för kvalitet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman