Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Göran Lannegren

Sök kontaktuppgifter till Göran Lannegren på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Göran Lannegren

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Göran Lannegren medverkat i ( 6 st. ):

Arbetsgruppen för Internationella kulturpolitiska konferensen i Stockholm 1998 (U 1996:C) [ Avslutad 1998 ] [ Ledamot ]
Arbetsgruppen för Internationella kulturpolitiska konferensen i Stockholm 1998 (U 1996:C)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1998
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1996-04-01
Medverkande :
Ordförande : Göran Löfdahl, statssekreterare, fr.o.m. 1996-04-15
Ledamot : Margareta Alin, museichef, fr.o.m. 1996-04-15
Ledamot : Bo Göransson, generaldirektör, fr.o.m. 1996-04-15
Ledamot : Mats Karlsson, statssekreterare, fr.o.m. 1996-04-15
Ledamot : Göran Lannergren, direktör, fr.o.m. 1996-04-15
Ledamot : Ann-Christin Nykvist, statssekreterare, fr.o.m. 1996-04-15
Ledamot : Per Sörbom, direktör, fr.o.m. 1996-04-15
Sekreterare : Anders Falk, generalsekreterare, fr.o.m. 1996-04-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Organisationskommitté för etablering av ett världskulturmuseum i Göteborg (Ku 1996:07) [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]

Organisationskommitté för etablering av ett världskulturmuseum i Göteborg (Ku 1996:07)


Beteckning : Ku 1996:07
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 1999-05-04
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1996-12-12
Direktiv för se dir. 1996:110.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Johansson, Bengt K Å, fr.o.m. 1996-12-12 t.o.m. 1997-01-29
Ordförande : Rogestam, Christina, fr.o.m. 1997-01-30
Ledamot : Fregidou-Malmas, Maria, fr.o.m. 1997-10-07
Ledamot : Nilsson, Annika, fr.o.m. 1997-02-21
Ledamot : Persson, Eva, fr.o.m. 1997-02-21 t.o.m. 1997-10-06
Ledamot : Persson, Alvar, fr.o.m. 1997-02-21
Ledamot : Lindström, Solveig, fr.o.m. 1997-02-21
Expert : Berg, Kristian, fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 1998-12-31
Expert : Granath, Olle, fr.o.m. 1997-02-21
Expert : Isacsson, Sven-Erik, fr.o.m. 1997-02-21
Expert : Kåks, Per, fr.o.m. 1997-02-21
Expert : Lannegren, Göran, fr.o.m. 1997-02-21
Expert : Leijonhufvud, Agneta, fr.o.m. 1997-10-07
Expert : Ling, Jan, fr.o.m. 1997-02-21 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Magnusson, Leif, fr.o.m. 1997-02-21
Expert : Persson, Eva, fr.o.m. 1997-10-07
Expert : Rånlund, Anders, fr.o.m. 1997-02-21
Expert : Rydén, Cajsa, fr.o.m. 1997-02-21 t.o.m. 1998-05-03
Expert : Rygård, Anna, fr.o.m. 1997-02-21 t.o.m. 1998-02-28
Expert : Samuelsson, Bo, fr.o.m. 1997-07-01
Expert : Stenqvist, Gunnel, fr.o.m. 1997-02-21
Expert : Wegraeus, Erik, fr.o.m. 1997-02-21
Sekreterare : Gidlöf, Leif, fr.o.m. 1996-12-15 t.o.m. 1998-12-31
Brodin, Louise, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 1998-04-30

Rapporter

Verksamhetsidén, byggnadsfrågan m.m.
- delrapport
- Personal, lokaler, resurser – delrapport
SOU 1998:125Statens museer för världskultur
- slutbetänkande
Organisationskommittén beräknas avsluta sitt
arbete senast den 31 december 1998.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:125 Statens museer för världskultur [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kultur i skolan (Ku 1995:A) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 1998 ] [ Ledamot ]

Kultur i skolan (Ku 1995:A) Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : Ku 1995:A
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1995-09-21
Direktiv för
Lokal :
01

Sammansättning


Ordförande : Lyrevik, Thomas, fr.o.m. 1995-09-22 t.o.m. 1996-03-22
Ordförande : Nykvist, Ann-Christin, fr.o.m. 1996-03-23 t.o.m. 1998-09-30
Ledamot : Engqvist, Lars, fr.o.m. 1995-09-22 t.o.m. 1998-03-31
Ledamot : Holmberg, Olle, fr.o.m. 1995-09-22 t.o.m. 1998-09-30
Ledamot : Lannegren, Göran, fr.o.m. 1995-09-22
Ledamot : Lundgren, Ulf P., fr.o.m. 1995-09-22 t.o.m. 1998-09-30
Ledamot : Lönnberg, Lil, fr.o.m. 1995-09-22 t.o.m. 1998-09-30
Ledamot : Löfdahl, Göran, fr.o.m. 1995-09-22 t.o.m. 1998-09-30
Ledamot : Viirman, Ants, fr.o.m. 1995-09-22 t.o.m. 1998-09-30
Ledamot : Wegraeus, Erik, fr.o.m. 1995-09-22 t.o.m. 1998-09-30
Huvudsekreterare : Sommansson, Agneta, fr.o.m. 1995-09-22 t.o.m. 1998-09-30
Sekreterare : Hansson, Hasse, fr.o.m. 1995-09-22 t.o.m. 1998-09-30
Sekreterare : Schwartz, Margareta, fr.o.m. 1998-05-05 t.o.m. 1998-12-31

Rapporter

Ds 1998:58En strategi för kultur i skolan
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 1998:58 En strategi för kultur i skolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén (Ku 1993:03) om kulturpolitikens inriktning [ Avslutad 1995 ] [ Sakkunnig ]

Kommittén (Ku 1993:03) om kulturpolitikens inriktning


Beteckning : Ku 1993:03
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2006-11-20
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal : Fredsgatan 2. Postadress: Kulturdepar- tementet, 103 33 Stockholm. Direktiv för utredningen, se dir. 1993:24, 1994:146. Utredningen har avgett (SOU 1994:9) Förnyelse och kontinuitet- om konst och kultur i framtiden. (SOU 1995:84) Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:85) Tjugo års kulturpolitik En rapport från kulturutredningen Uppdraget är därmed slutfört.
0

Sammansättning


Ordförande : Engman, Gerd, fr.o.m. 1994-12-09
Ordförande : Mundebo, Ingemar t.o.m. 1994-12-08
Sakkunnig : Blom, Catharina
Ledamot : Branting, Charlotte
Ledamot : Ericson, Kia
Ledamot : Fleetwood, Elisabeth
Ledamot : Ginner, Thomas
Ledamot : Gustavsson, Stina
Ledamot : Gustavsson, Åke
Ledamot : Larsson, Ewa, fr.o.m. 1994-12-09
Ledamot : Nilsson, Annika, fr.o.m. 1994-12-09
Ledamot : Norbelie, Bertil
Ledamot : Persson, Elisabeth
Ledamot : Strid, Laila t.o.m. 1994-12-08
Ledamot : Wennerlund, Alwa
Sakkunnig : Enflo, Hans, fr.o.m. 1995-02-01
Sakkunnig : Gustafsson, Charlotta
Sakkunnig : Lannegren, Göran t.o.m. 1995-01-31
Sakkunnig : Lyrevik, Thomas t.o.m. 1994-03-14
Sakkunnig : Sand, Hans
Sakkunnig : Viirman, Ants
Expert : Ekman, Anders, fr.o.m. 1993-11-01
Expert : Eliason, Marianne, fr.o.m. 1994-12-01
Expert : Emanuelsson, Lars, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Löfdahl, Göran, fr.o.m. 1993-11-01 t.o.m. 1995-01-31
Expert : Spetz, Agneta, fr.o.m. 1993-11-01
Huvudsekreterare : Johansson, Hans
von, Christina, fr.o.m. 1995-02-01
Billinger, Jan-Erik
Bogefeldt, Christer
Cronholm, Margareta, fr.o.m. 1993-12-01
Nilsson, Bo, fr.o.m. 1995-02-01
Romanus, Marika, fr.o.m. 1994-09-01

Rapporter

SOU 1994:9Förnyelse och kontinuitet- om
konst och kultur i framtiden.
SOU 1995:84Kulturpolitikens inriktning
SOU 1995:85Tjugo års kulturpolitik
En rapport från kulturutredningen
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (U 1991:10) om tekniska förutsättningar för utökade sändningar av radio och television till allmänheten [ Avslutad 1996 ]

Utredningen (U 1991:10) om tekniska förutsättningar för utökade sändningar av radio och television till allmänheten


Beteckning : U 1991:10
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-13
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1991:67, 1993:99 och 1995:88.
Lokal :
0

Sammansättning


Jeding, Lars, fr.o.m. 1995-06-08
Lannegren, Göran t.o.m. 1995-06-07
Expert : Appelquist, Per
Expert : Engelhardt, Beila, fr.o.m. 1995-08-28
Expert : Kjellin, Per, fr.o.m. 1995-08-28
Expert : Lannerhed, Per t.o.m. 1995-06-07
Expert : Mellberg, Per
Expert : Odmalm, Christer
Expert : Stahle, Gun, fr.o.m. 1995-10-09 t.o.m. 1995-12-20
Sekreterare : Marén, Lars t.o.m. 1995-06-07
Sekreterare : von, Margaret, fr.o.m. 1995-08-07
Sekreterare : Törnblom, Ulf, fr.o.m. 1995-11-15
Almgren, Per t.o.m. 1995-06-07

Rapporter

SOU 1994:34Tekniskt utrymme för ytterligare
TV-sändningar
Delrapport 1995-11-08
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (U 1987:02) om ökat TV-utbyte mellan Sverige och Finland [ Avslutad 1995 ]
Utredningen (U 1987:02) om ökat TV-utbyte mellan Sverige och Finland
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1995
Lokal : Kulturdepartementet Postadress: Jakobsgatan 26, 103 33 Stockholm, tel. växel 405 10 00, direktval 405 1895 (Lannegren), Särskilda direktiv har ej meddelats. Utredningen har avgett (Ds U 1987:7) Finländska TV-sändningar i Sverige samt skrivelsen (Dnr 2362/89) Möjligheter till utökade Finländska TV-sändningar i Sverige. Arbetet beräknas pågå under hela det kommande året. Utredningen har avslutat sitt arbete december 1994.
Utredningen har avgett :
Ds U 1987:7 Finländska TV-sändningar i Sverige samt skrivelsen (Dnr 2362/89) Möjligheter till utökade Finländska TV-sändningar i Sverige. Arbetet beräknas pågå under hela det kommande året. Utredningen har avslutat sitt arbete december 1994.
Medverkande :
Göran Lannegren, departementsråd
Sekreterare : Louise Bonbeck, departementssekreterare
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman