: : :

Medverkande i utredning : Eva Kovar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Eva Kovar

Utredningar som Eva Kovar medverkat i ( 5 st. ):

Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering (A 2012:02) [ Avslutad 2014 ]

Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering (A 2012:02)


Beteckning : A 2012:02
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2015-04-13
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-07-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:80, dir. 2013:36, dir. 2013:86 och dir. 2014:24
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lilja Hansson, Cathrine, fr.o.m. 2012-10-23 t.o.m. 2014-06-15
Expert : Berg, Amelie, fr.o.m. 2013-06-03 t.o.m. 2014-06-15
Expert : Brunell, Elin, fr.o.m. 2014-02-11 t.o.m. 2014-06-15
Expert : Hammarstedt, Christina, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2014-06-15
Expert : Iregren, Anders, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2014-06-15
Expert : Lilly Gyberg, Johan, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2014-06-15
Expert : Mansnérus, Annika, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2014-06-15
Expert : Nesi, Luca, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2014-06-15
Expert : Sandkull, Karin, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2013-06-02
Expert : Sjöstrand, Aleksandra, fr.o.m. 2013-01-29 t.o.m. 2014-06-15
Expert : Soerensson, Johan, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2014-06-15
Edström, Josefin, fr.o.m. 2013-02-04 t.o.m. 2014-06-15
Hagström, Ulrika, fr.o.m. 2013-02-04 t.o.m. 2014-06-15
Jonson, Claes-Mikael, fr.o.m. 2013-02-04 t.o.m. 2013-11-11
Jonsson, Sherlot, fr.o.m. 2013-02-04 t.o.m. 2014-06-15
Kovar, Eva, fr.o.m. 2013-02-04 t.o.m. 2014-06-15
Rehnström, Sofie, fr.o.m. 2013-11-12 t.o.m. 2014-06-15
Ulveson, Anna, fr.o.m. 2013-02-04 t.o.m. 2014-06-15
Sekreterare : Fredin, Christina, fr.o.m. 2013-01-07 t.o.m. 2014-01-31
Sekreterare : Tollgerdt, Sofia, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2014-06-30

Rapporter

SOU 2014:41Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering
Källa : Sveriges riksdag
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:41 Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet (A 2010:01) [ Avslutad 2011 ] [ Ledamot ]

Utredningen om effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet (A 2010:01)


Beteckning : A 2010:01
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2012-03-06
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-03-11
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:20 och dir. 2011:21
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Virdesten, Per, fr.o.m. 2010-03-11 t.o.m. 2011-07-01
Expert : von Ehrenheim, Lars, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2011-07-01
Expert : Krantz, Andreas, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2011-07-01
Expert : Larsson, Mattias, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2011-07-01
Expert : Lundquist, Håkan, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2010-11-30
Expert : Perlman, Rolf, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2011-07-01
Ledamot : Engblom, Samuel, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Fogelberg, Anders, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2011-07-01
Ledamot : Fromm, Jana, fr.o.m. 2011-01-01 t.o.m. 2011-07-01
Ledamot : Gellerstedt, Sten, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2011-07-01
Ledamot : Karlström, Karin, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2011-07-01
Ledamot : Kovar, Eva, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2011-07-01
Ledamot : Kristensson, Ragnar, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2011-07-01
Ledamot : Sundqvist, Gunnar, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2011-07-01
Ledamot : Wrisemo, Kerstin, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2011-07-01
Sekreterare : von Ehrenheim, Lars, fr.o.m. 2011-04-11 t.o.m. 2011-05-31
Sekreterare : Öhman, Tyri, fr.o.m. 2010-06-21 t.o.m. 2011-07-14

Rapporter

SOU 2011:57En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner
Källa : Sveriges riksdag
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:57 En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter (IJ 2008:05) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]

Utredningen om aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter (IJ 2008:05)


Beteckning : IJ 2008:05
Departement : Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Senast ändrad : 2013-01-16
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-10-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:130
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Morhed, Anne-Marie, fr.o.m. 2008-10-30 t.o.m. 2010-02-02
Expert : Arrhenius, Lars, fr.o.m. 2008-12-10 t.o.m. 2010-02-02
Expert : Beckman, Niklas, fr.o.m. 2008-12-10 t.o.m. 2009-02-16
Expert : Christensen, Peter Tai, fr.o.m. 2008-12-10 t.o.m. 2010-02-02
Expert : Fjellman Lundqvist, Maria, fr.o.m. 2008-12-10 t.o.m. 2010-02-02
Expert : Gralberg, Anna, fr.o.m. 2008-12-10 t.o.m. 2009-09-07
Expert : Granat, Klara, fr.o.m. 2008-12-10 t.o.m. 2010-02-02
Expert : Hamskär, Ingemar, fr.o.m. 2008-12-10 t.o.m. 2010-02-02
Expert : Holmquist, Dan, fr.o.m. 2008-12-10 t.o.m. 2010-02-02
Expert : Kovar, Eva, fr.o.m. 2009-02-17 t.o.m. 2010-02-02
Expert : Krafft, Charlotta, fr.o.m. 2008-12-10 t.o.m. 2010-02-02
Expert : Krook, Åsa, fr.o.m. 2008-12-10 t.o.m. 2010-02-02
Expert : Landolf Hjort, Cecilia, fr.o.m. 2008-12-10 t.o.m. 2009-09-07
Expert : Lindberg, Lars, fr.o.m. 2009-09-08 t.o.m. 2010-02-02
Expert : Linna, Katri, fr.o.m. 2009-02-17 t.o.m. 2010-02-02
Expert : Magnusson, Sofia, fr.o.m. 2009-09-08 t.o.m. 2010-02-02
Expert : Nygren, Ellen, fr.o.m. 2008-12-10 t.o.m. 2009-02-16
Expert : Rehnström, Sofie, fr.o.m. 2009-02-17 t.o.m. 2010-02-02
Expert : Ulveson, Anna, fr.o.m. 2008-12-10 t.o.m. 2010-02-02
Expert : Uzunel, Cafer, fr.o.m. 2008-12-10 t.o.m. 2010-02-02
Expert : Waldén, Mikael, fr.o.m. 2008-12-10 t.o.m. 2010-02-02
Sekreterare : Agdalen, Tomas, fr.o.m. 2009-01-15 t.o.m. 2010-02-12

Rapporter

SOU 2010:7Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter – ett systematiskt målinriktat arbete på tre samhällsområden
Källa : Sveriges riksdag
Utredningen om marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet (A 2008:03) [ Avslutad 2009 ] [ Ledamot ]

Utredningen om marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet(A 2008:03)


Beteckning : A 2008:03
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-12
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-11-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:129 och dir. 2009:87
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Remaeus, Bertil, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2009-12-14
Expert : Carter, Ned, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2009-12-14
Expert : Callermo, Boel, fr.o.m. 2009-01-02 t.o.m. 2009-03-31
Expert : von Ehrenheim, Lars, fr.o.m. 2009-01-02 t.o.m. 2009-12-14
Expert : Martin, Charlotte, fr.o.m. 2009-01-02 t.o.m. 2009-12-14
Expert : Mild, Mari, fr.o.m. 2009-01-02 t.o.m. 2009-12-14
Expert : Nilsson, Bernt, fr.o.m. 2009-01-02 t.o.m. 2009-12-14
Expert : Pedersen, Magnus, fr.o.m. 2009-01-02 t.o.m. 2009-12-14
Ledamot : Bergström, Sven, fr.o.m. 2009-01-02 t.o.m. 2009-12-14
Ledamot : de Melenne Werner, Linda, fr.o.m. 2009-01-02 t.o.m. 2009-12-14
Ledamot : Karlström, Karin, fr.o.m. 2009-01-02 t.o.m. 2009-12-14
Ledamot : Kovar, Eva, fr.o.m. 2009-01-02 t.o.m. 2009-12-14
Ledamot : Sjöholm, Börje, fr.o.m. 2009-01-02 t.o.m. 2009-12-14
Ledamot : Sundqvist, Gunnar, fr.o.m. 2009-01-02 t.o.m. 2009-12-14
Ledamot : Wrisemo, Kerstin, fr.o.m. 2009-01-13 t.o.m. 2009-12-14
Sekreterare : Ahnström, Lennart, fr.o.m. 2008-12-10 t.o.m. 2009-12-14
Sekreterare : Barrefelt, Bo, fr.o.m. 2008-11-06 t.o.m. 2009-12-31

Rapporter

SOU 2009:40En ny modell för arbetsmiljötillsyn
SOU 2009:97Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet
Källa : Sveriges riksdag
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:40 En ny modell för arbetsmiljötillsyn [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2009:97 Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (N 2004:11) Översyn av vissa delar av arbetsmiljölagen [ Avslutad 2007 ] [ Ledamot ]

Utredningen (N 2004:11) Översyn av vissa delar av arbetsmiljölagen


Beteckning : N 2004:11
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2008-03-10
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-06-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:91, dir. 2005:114 och dir. 2006:121
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Dirke, Lars, fr.o.m. 2004-09-01
Expert : Bergene, Anette, fr.o.m. 2004-09-13
Expert : Bruun, Niklas, fr.o.m. 2006-03-29
Expert : von Ehrenheim, Lars, fr.o.m. 2004-09-13
Expert : Eriksson, Kurt, fr.o.m. 2004-09-13
Expert : Krantz Köhler, Barbro, fr.o.m. 2004-09-13
Expert : Nilsson, Bernt, fr.o.m. 2004-09-13
Expert : Novák, Catharina, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2006-03-28
Expert : Wiman, Margareta t.o.m. 2006-09-20
Ledamot : Berggren, Karin, fr.o.m. 2004-10-18 t.o.m. 2005-11-10
Ledamot : Björck, Tomas, fr.o.m. 2004-10-18
Ledamot : Gellerstedt, Sten, fr.o.m. 2004-10-18
Ledamot : Hagberg Forss, Maria, fr.o.m. 2005-11-11
Ledamot : Hildingsson, Kersin, fr.o.m. 2004-10-18
Ledamot : Jannerfeldt, Eric, fr.o.m. 2004-10-18 t.o.m. 2005-05-18
Ledamot : Johansson, Bengt, fr.o.m. 2004-10-18
Ledamot : Kovar, Eva, fr.o.m. 2005-05-19
Ledamot : Lycke, Alicia, fr.o.m. 2004-10-18 t.o.m. 2006-11-15
Ledamot : Westerman, Henrik, fr.o.m. 2006-11-16
Sekreterare : Lewin, Elisabeth, fr.o.m. 2004-10-18
Sekreterare : Stenbeck Gustavson, Ulrika, fr.o.m. 2004-08-23

Rapporter

SOU 2006:44Bättre arbetsmiljöregler I
Samverkan, utbildning, avtal m.m. – delbetänkande
SOU 2007:43Bättre arbetsmiljöregler II. Skyddsombud, beställaransvar, byggarbetsplatser m.m. – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman