: : :

Medverkande i utredning : Elisabeth Lagerqvist

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Elisabeth Lagerqvist

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Elisabeth Lagerqvist medverkat i ( 2 st. ):

2015 års penningtvättsutredning (Fi 2014:16) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]

2015 års penningtvättsutredning (Fi 2014:16)


Beteckning : Fi 2014:16
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2017-03-30
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-10-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:140, dir. 2015:49 och dir. 2015:110
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Madstedt, Kent, fr.o.m. 2014-12-01 t.o.m. 2016-02-01
Expert : Alström, Liselott, fr.o.m. 2015-01-01
Expert : Andersson, Arne, fr.o.m. 2015-01-01
Expert : Edling, Thomas, fr.o.m. 2015-01-01
Expert : Ellström, Stefan, fr.o.m. 2015-09-01
Expert : Hilding Qvarnström, Agnetha, fr.o.m. 2015-01-01
Expert : Karlsson, Jonas, fr.o.m. 2015-10-15
Expert : Lagerqvist, Elisabeth, fr.o.m. 2015-06-01
Expert : Lindeberg, Niklas, fr.o.m. 2015-06-01 t.o.m. 2015-08-31
Expert : Lundberg, Jenny, fr.o.m. 2015-09-01
Expert : Sangborn, Johan, fr.o.m. 2015-01-01
Expert : Sjöholm, Erik, fr.o.m. 2015-01-01
Expert : Stenhammar Gothnier, Jenny, fr.o.m. 2015-01-01
Expert : Swartling, Erik, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2015-05-31
Expert : van Kesbeeck Andersson, Fredrik, fr.o.m. 2015-01-01
Expert : Westerberg, Lotta, fr.o.m. 2015-01-01
Expert : Wetter, Hanna, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2015-08-31
Sekreterare : Carlsson, Lars, fr.o.m. 2015-06-01 t.o.m. 2015-10-07
Sekreterare : Forsman, Marlene, fr.o.m. 2015-10-23 t.o.m. 2016-02-01
Sekreterare : Syren, Johanna, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2016-02-14

Rapporter

SOU 2016:8Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m. 2 volymer: Del 1 + Del 2
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om EU:s revisionspaket (Ju 2014:06) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]

Utredningen om EU:s revisionspaket (Ju 2014:06)


Beteckning : Ju 2014:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2017-03-22
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-03-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:36, dir. 2015:13 och dir. 2015:89
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ståhl, Kristina, fr.o.m. 2014-03-17 t.o.m. 2016-04-28
Sakkunnig : Aspegren, Jacob, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Sakkunnig : Björnfot, Gabriella, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Sakkunnig : Kindberg, Anna, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2014-06-22
Sakkunnig : Olsson, Catarina, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Expert : Agélii, Helene, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Expert : Björk, Bodil, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Expert : Diamant, Adam, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Expert : af Ekenstam, Anna-Clara, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Expert : Kristiansson, Björn, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Expert : Lagerqvist, Elisabeth, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Expert : Norberg, Claes, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Expert : Sandart, Charlotte, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2015-06-02
Expert : Schultz, Mårten, fr.o.m. 2015-05-06 t.o.m. 2016-04-28
Expert : Sjöman, Erik, fr.o.m. 2015-09-23 t.o.m. 2016-04-28
Expert : Stattin, Daniel, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Expert : Stenhammar, Mats, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Sekreterare : Claesson, Björn, fr.o.m. 2014-05-13 t.o.m. 2015-04-01
Sekreterare : Gutrad, Dina, fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2016-05-30

Rapporter

SOU 2015:49Nya regler för revisorer och revision
SOU 2016:34Revisorns skadeståndsansvar
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:49 Nya regler för revisorer och revision [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2016:34 Revisorns skadeståndsansvar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman